Verkeer OV tram Harry liggend Breugom

Steeds meer ouderen en mensen die minder mobiel zijn, hebben last van een ernstige verschraling van het openbaar vervoer. In veel steden en dorpen worden bushaltes opgeheven of  verdwijnen (delen van) buslijnen. Dat moet afgelopen zijn, vindt 50PLUS. Daarom moet er een einde komen aan de ongebreidelde marktwerking in het openbaar vervoer.

Door het opheffen van diverse haltes in hun woonomgeving is het voor veel ouderen en mensen die slecht ter been zijn, moeilijk tot nagenoeg onmogelijk om met het openbaar vervoer hun bestemming te bereiken. Ze worden afgescheept met andere zogenaamde maatoplossingen. Dat betekent meestal echter veel geregel en vaak lang wachten. Dan komen ze te laat bij de voorstelling, of het kleinkind heeft al afgezwommen.


Marktwerking

De marktwerking in het openbaar vervoer leidt ertoe dat vervoersmaatschappijen steeds scherper gaan inschrijven voor concessies. Dat betekent dat ze als eerste letten op efficiency door besparingen. Vanachter het bureau beginnen de rekenaars dan met het schrappen van lijnen en haltes.


Beter toegankelijke bussen

Tegelijkertijd wordt er geld uitgegeven aan het beter toegankelijk maken van bussen door het inzetten van nieuw materieel en het verhogen van bushaltes. Door de vergrijzing en de hogere levensverwachting zullen naar verhouding steeds meer mensen afhankelijk worden van openbaar vervoer. Dat is op zich prima, maar als die beter toegankelijke bussen vervolgens niet meer bij de haltes stoppen, worden die ouderen daar de dupe van.


Terugdraaien

“Om dit soort situaties te voorkomen wil 50PLUS dat de marktwerking in het openbaar vervoer wordt teruggedraaid”, zegt Henk Krol, lijsttrekker van 50PLUS. “De overheid moet daarin weer een meerderheidsbelang krijgen, net als bij telecommunicatie, energie, water en gezondheidszorg.”


Tarieven

Verder vindt 50PLUS dat senioren tegen voordeliger tarief gebruik moeten kunnen maken van openbaar vervoer. De overheid moet bij het openbaar vervoer zorgen voor efficiënt en eenvoudig 'deur-tot-deur' maatwerk en kostenreductie voor de reiziger. Openbaar vervoer moet ook toegankelijk zijn voor minder mobiele reizigers. Ook moeten er bij elk perron en elke halte zitplaatsen komen voor ouderen en gehandicapten. Verder moeten provincies in hun aanbieding van een concessie duidelijke eisen stellen op het gebied van de beschikbaarheid/bereikbaarheid van het openbaar vervoer voor ouderen en voor mensen met een beperking.


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!