Foto: Carlos Paes (FreeImages)

50PLUS wil dat de AOW nog dit jaar met 2 procent verhoogd wordt. Het gaat om een verhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Het 50PLUS Kamerlid Martin van Rooijen heeft vandaag een amendement van die strekking ingediend op de Voorjaarsnota 2017. Met de maatregel is eenmalig een bedrag van 675 miljoen euro gemoeid. Volgens Van Rooijen is de maatregel nodig om de AOW dit jaar daadwerkelijk welvaartsvast te maken.


Echt welvaartsvast

Martin van Rooijen: “50PLUS wil dat de AOW-uitkering welvaartsvast is. De mensen denken ook dat de AOW welvaartsvast is, maar de laatste dertig jaar is de AOW gemiddeld gestegen met iets meer dan de inflatie. Weliswaar is via de koppelingswet de AOW-uitkering gekoppeld aan de stijging van het minimumloon, maar deze stijging blijkt in de praktijk lager uit te vallen dan gedacht.”


Meeprofiteren

“Welvaartsvast betekent in feite dat de AOW-uitkering de ontwikkeling volgt van het Bruto Binnenlands Product”, legt het Kamerlid van 50PLUS uit. “Zoals bekend gaat het de laatste tijd goed met de Nederlandse economie en verheugen wij ons in een jaarlijkse stijging van het Bruto Binnenlands Product van 2 procent of meer. Wij willen daarom dat AOW’ers hiervan meeprofiteren. Een eenmalige verhoging van de AOW-uitkeringen met 2 procent brengt de AOW vooralsnog eenmalig op een welvaartsvast groeipad.”


Structureel karakter

50PLUS wil de AOW-verhoging graag een structureel karakter geven, maar het nu ingediende amendement betreft slechts het begrotingsjaar 2017.

© 23 juni 2017