65 reeks foto Angel Norris FreeImages

“Dat de AOW onbetaalbaar wordt is een fabel. Het is zelfs een vorm van AOW’ers bashen!”, zegt Kamerlid Martin van Rooijen. De meerderheid van zowel werknemers als werkgevers wil dat de AOW-leeftijd teruggaat naar 65 jaar. Het kán, stelt 50PLUS. Het is niet meer of minder dan een politieke keuze.

50PLUS wil het al jaren. En Nederland wil het ook! De leeftijd waarop mensen van hun AOW kunnen gaan genieten moet terug naar 65 jaar. De meerderheid van de Nederlandse bevolking pleit daarvoor: 63 procent vindt dat de AOW-leeftijd weer verlaagd moet worden, blijkt uit een peiling van het actualiteitenprogramma EenVandaag en MKB Nederland.

Werknemers 

De verhoging van de AOW-leeftijd komt uit de koker van VVD, CDA en PvdA, met gedoogsteun van D66, ChristenUnie en SGP. Wie na 1955 geboren is, moet doorwerken tot hij of zij 67 jaar en drie maanden is. Maar daar blijft het niet bij, want vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd ook nog eens aangepast aan de stijging van de levensverwachting. Die verhoging is een slechte zaak, zegt een meerderheid van zes op de tien werknemers. 58 procent van hen denkt met de baan die ze nu hebben niet te kunnen doorwerken tot minimaal 67 jaar en drie maanden, vooral vanwege de gestegen werkdruk en de nauwelijks bij te benen technologische ontwikkelingen.

Werkgevers

Ook werkgevers vinden dat de stijging van de AOW-leeftijd te hard gaat. Uit het onderzoek van EenVandaag en MKB Nederland blijkt dat 51 procent van de werkgevers kiest voor het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. Sommige ondervraagde werkgevers vrezen voor extra kosten wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid omdat werknemers de AOW-leeftijd niet halen.

> Grote groepen werknemers vallen al ver vóór hun pensioendatum uit

Dat die vrees van werkgevers terecht is, blijkt uit signalen uit het veld. Grote groepen werknemers vallen al ver vóór hun pensioendatum uit, blijkt uit noodkreten van diverse werkgeversorganisaties. Cijfers van het UWV tonen aan dat het aantal arbeidsongeschikten op verontrustende wijze stijgt. Tel daarbij op al die 45-plussers die geen baan meer kunnen vinden en door de stijging van de AOW-leeftijd steeds langer van een uitkering moeten leven. Al met al kost dat de overheid klauwen met geld, nog afgezien van de ellende en de grote frustratie die dat voor de betrokkenen met zich meebrengt. 

Grijze versus groene druk

Er is nog een argument tégen verhoging van de AOW-leeftijd: de komende jaren zal weliswaar het aantal gepensioneerden toenemen (vergrijzing) maar het aantal jongeren dat nog niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt neemt af (ontgroening) Die jongeren zijn voor de overheid per hoofd duurder dan de gepensioneerden. De ‘grijze druk’ stijgt, maar de ‘groene druk’ daalt. Bij elkaar opgeteld noem je dat de ‘demografische druk’. En die zal volgens het CBS niet groter worden dan die was begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Toen echter werkten er nog veel minder mensen uit de categorie 20 tot 65 jaar. Dus toen was de situatie in termen van kosten voor de overheid zwaarder.

Niet zo duur

Het verhogen van de AOW-leeftijd was destijds een te snel ingevoerde crisismaatregel, zeggen de Kamerleden Martin van Rooijen en Corrie van Brenk van 50PLUS. Een maatregel die achteraf niet goed blijkt uit te pakken; zowel een meerderheid van de werknemers als werkgevers wil de maatregel teruggedraaid zien. Dat kan en het is niet eens zo duur als gedacht, rekent de Tilburgse hoogleraar Openbare Financiën Harrie Verbon voor. De stijging van de AOW is al dertig jaar gekoppeld aan de stijging van het minimumloon (niet aan die van de verdiende lonen). “Als dat zo blijft, zullen de AOW-uitgaven niet stijgen ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product en is het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar betaalbaar. De AOW kan dan ook nog verhoogd worden omdat er geld overblijft”, aldus Verbon.

> Het verlagen van de AOW-leeftijd is een politieke keuze, niet meer, niet minder

Vanwege de vergrijzing ‘leek de verhoging van de AOW-leeftijd een noodzakelijkheid, maar het is een keuze’, stelt Verbon. 50PLUS staat op hetzelfde standpunt: het verlagen van de AOW-leeftijd is een politieke keuze, niet meer, niet minder. Net zoals miljarden extra voor het onderwijs, de 2-procentnorm voor de NAVO, de afdrachten aan de Europese Commissie en de gigantische investeringen in onze infrastructuur – om maar een paar voorbeelden te noemen – politieke keuzes zijn. Dat heeft minder met de kosten te maken, maar veel meer met de wíl om iets daadwerkelijk te laten gebeuren.

Framing en bashen

Helaas kan de meerderheid van Nederland wel wensen dat de AOW-leeftijd omlaag gaat, de politieke wil is er echter niet. Van de partijen die nu aan de formatietafel zitten hoeft niet veel te worden verwacht. Martin van Rooijen legt uit waarom niet: “De politiek doet aan framing over de onbetaalbare AOW door vergrijzing. Dat is een fabel! Het is zelfs een vorm van AOW’ers bashen.” De slachtoffers van het beleid van de VVD en de PvdA moeten nu onrustig afwachten of hun leed misschien toch verzacht gaat worden. “Het is nog niet te laat”, houdt Corrie van Brenk de moed erin. “De begroting voor 2018 is nog niet af. Daarom: per 2018 de AOW-leeftijd bevriezen op 65 jaar en 9 maanden en werken aan een plan om de AOW-leeftijd zo spoedig mogelijk voor iedereen terug te brengen naar 65 jaar!” Dat is wat 50PLUS wil. Dat is wat Nederland wil!

> AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. De standpunten van 50PLUS
> AOW-leeftijd kan en moet omlaag. Wie steunt 50PLUS?

© 8 augustus 2017