50PLUS wil een pas op de plaats met de Europese Unie. Niet méér Europese Unie, maar een bétere Europese Unie! Een overzicht van hoe 50PLUS over de EU denkt en wat 50PLUS ermee wil.

Stemming in Europees Parlement -  Foto: © European Union - Genevieve Engel

50PLUS ziet de meerwaarde voor Nederland van het lidmaatschap van de Europese Unie. Uitganspunt daarbij is wel: niet meer, wel beter. 50PLUS vindt dat de Europese Unie slechts drie kerntaken heeft: economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid en grensbeleid. De reikwijdte van het beleid van de EU moet volgens 50PLUS beperkt blijven. De Europese Unie moet alleen die taken uitvoeren die niet op nationaal niveau kunnen worden uitgevoerd.

Ook op onderdelen van sociaal beleid (gelijk loon voor gelijk werk en aanpak zwartwerken) kan de Europese Unie een rol spelen. Dat geldt nadrukkelijk níet voor het onderwerp pensioenen.

Foto: © European UnionGeen uitbreiding Europese Unie

50PLUS staat zeer kritisch tegenover uitbreiding van de Europese Unie. Datzelfde geldt voor het Schengengebied en de Eurozone. 50PLUS vindt dat de Europese Unie pas op de plaats moet maken en blijft tegen verdere uitbreiding van de Unie op de Balkan.

Voor onderhandelingen met nieuwe kandidaat-lidstaten zoals Albanië en Macedonië is het te vroeg en de al lopende onderhandelingen met Servië en Montenegro kunnen wat 50PLUS betreft beter worden opgeschort. De Europese Unie moet eerst op een groot aantal punten orde op zaken stellen. Pas daarna kan verdere uitbreiding eventueel aan de orde komen en dan alleen als de meerwaarde van uitbreiding van de EU met landen in de westelijke Balkan onomstotelijk kan worden aangetoond.

Meer zicht op de besluitvorming

50PLUS wil dat burgers in de EU-landen veel beter inzicht krijgen in de wijze waarop de besluitvorming binnen de Europese Unie tot stand komt. Dat is van groot belang voor het draagvlak voor die besluitvorming. De Europese Unie speelt een grote rol in het leven van veel Nederlandse burgers. Daarom is het belangrijk dat iedereen de processen in de besluitvorming vanaf het begin zo goed mogelijk kan volgen.

Foto: © European Union 2009Een sterke, stabiele euro

50PLUS wil een sterke, stabiele euro. Als dat met minder aangesloten landen is, dan moet dat maar. De euro vaarwel zeggen en terugkeren naar de gulden klinkt misschien heel aantrekkelijk, maar dat is wat 50PLUS betreft toch te kort door de bocht.

50PLUS wil dat de Europese Centrale Bank stopt met haar extreme monetaire beleid en de bijbehorende manipulatie van de rente. Dat beleid heeft vernietigende gevolgen voor de pensioenen van jong en oud en voor de spaarders.

Na de Brexit moeten bij nieuwe afspraken met het Verenigd Koninkrijk de Nederlandse belangen goed worden verdedigd. 50PLUS is tegen plannen voor een Europese minister van Financiën en Economie met een eigen begroting. Ook een aparte begroting voor de Eurolanden wijst 50PLUS af, evenals de vorming van een Europese Muntunie in plaats van het noodfonds ESM.

Foto: © European Union 2017Geen geld van de ECB naar de EU-begroting

De Europese Commissie overweegt een forse financiële bijdrage te vragen van de Europese Centrale Bank (ECB) om de gaten in de begroting als gevolg van de Brexit te dichten. 50PLUS wil absoluut voorkomen dat de EU de kassen van de ECB gaat plunderen. Een motie daarover die mede door ons Kamerlid Martin van Rooijen werd ingediend is aangenomen.

Geen Europees Openbaar Ministerie

50PLUS is absoluut tegen deelname van Nederland aan een Europees Openbaar Ministerie. 50PLUS vindt dat Europa de taken moet beperken tot economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid en zaken op het gebied van veiligheid, defensie en buitenlands beleid, waaronder migratie. Alle taken die op nationaal niveau kunnen worden uitgevoerd, moeten ook op nationaal niveau worden uitgevoerd!

► Naar de overige standpunten van 50PLUS

© 6 juni 2018