Duizenden oudere Nederlanders zijn de dupe van de enorme wachttijden bij het CBR bij de verlenging van hun rijbewijs. Dankzij de inzet van Corrie van Brenk kan die wachttijd nu met ruim een week bekort worden. “Elke dag dat mensen eerder weer de weg op mogen telt!”, vindt het Kamerlid van 50PLUS.

Senior achter het stuur - Foto: jan3933 (Pixabay)

Het CBR faalt, vindt 50PLUS. En vooral ouderen zijn daarvan de dupe. “Het hele sociale leven van 75-plussers die door de problemen bij het CBR tijdelijk zonder rijbewijs komen te zitten valt in puin”, zei Kamerlid Corrie van Brenk al in februari tegen minister Cora van Nieuwenhuizen. De bewindsvrouw zegde na fikse kritiek uit de Tweede Kamer toe te bekijken of er een coulanceregeling mogelijk is voor mensen die wél hun gezondheidsverklaring rond hebben, maar een verlopen rijbewijs.

Geldige gezondheidsverklaring

De verkeersminister kwam inderdaad met een voorstel voor een coulanceregeling: door de grote problemen bij het CBR zouden 75-plussers bij uitzondering mogen autorijden met een verlopen rijbewijs. De bestuurder zou dan wel een geldige gezondheidsverklaring bij zich moeten hebben en een bewijs dat bij het CBR een verlenging van het rijbewijs is aangevraagd. Minister Van Nieuwenhuizen kwam nog met een tweede toezegging: gedupeerden kunnen hun kosten verhalen bij het CBR.

Spoedprocedure

Helaas werd de voorgestelde – en volgens 50PLUS ideale – coulanceregeling geen werkelijkheid. Volgens de minister waren er juridische problemen die uitvoering van het voorstel in de weg stonden. Van Nieuwenhuizen kwam drie weken later met een nieuw voorstel: iedereen kan een spoedprocedure bij de gemeente aanvragen voor zijn of haar rijbewijs en de extra kosten mogen verhaald worden op het CBR. Dat zou vijf dagen schelen!

Bypass

“Voor 50PLUS was die toezegging niet voldoende”, zegt Kamerlid Corrie van Brenk. “We wilden dat mensen ongestoord door zouden kunnen rijden, ook al was hun rijbewijs niet meer geldig. Dan moet het CBR maar sneller werken en tot die tijd gedogen.” Het Kamerlid van 50PLUS stopte veel energie in het zoeken naar een ‘bypass’ voor het CBR. Hoe zou men – tijdelijk, zolang daar problemen zijn – om het CBR heen kunnen? “Helaas liep iedere weg toch richting CBR”, vertelt Corrie. “De verzekeraars wilden best meewerken aan een coulanceregeling, maar wel onder de voorwaarden dat mensen medisch geschikt zijn om auto te rijden.”

Een week verkort

Corrie van Brenk onderzocht of de huisarts de oplossing zou kunnen bieden voor het bepalen van de medische geschiktheid. “Ook dat kon juridisch gezien niet”, legt het Kamerlid uit, “omdat een huisarts prima de gezondheid kan bepalen van iemand, maar het verband tussen gezondheid en rijvaardigheid niet mag leggen. In overleg met minister Van Nieuwenhuizen is gekeken welke ultieme mogelijkheid er dan wél was om nog iets te versnellen.” Er werd een klein stapje voorwaarts gevonden: “Zodra het CBR oordeelt dat iemand medisch gezien geschikt is om te rijden, krijgt de aanvrager een telefoontje dat hij of zij het rijbewijs bij de gemeente kan gaan halen. Bij digitale aanvragen gebeurde dit al direct, maar voor mensen die van de post afhankelijk zijn scheelt dit dagenlang onnodig wachten. Er hoeft niet meer gewacht te worden tot de brief thuis op de mat gevonden wordt. Het scheelt een aantal dagen, maar samen met de spoedprocedure bij de gemeente hebben we de procedure nu ruim een week kunnen verkorten.”

Tijdwinst

Corrie memoreert dat een gezondheidsverklaring voor de verkeersveiligheid geen overbodige luxe is als je beseft dat jaarlijks toch nog 40 procent van deze groep 75-plussers medisch wordt afgekeurd of een beperking van de rijgeschiktheid krijgt opgelegd van het CBR. “Tot het eind van het jaar blijft het CBR de wachttijdproblemen houden, vanaf volgend jaar zal eindelijk de normale doorlooptijd van vier maanden gerealiseerd zijn”, stelt het Kamerlid. “Ik ben nog steeds verontwaardigd dat dit zo loopt, maar toch ook blij dat we een tijdwinst van ruim een week hebben kunnen bewerkstelligen. Hoe beperkt ook, elke dag winst is er één!”

© 18 april 2019