Het werkbezoek van een Nederlandse parlementaire delegatie onder leiding van Henk Krol was dagenlang voorpaginanieuws in Taiwan. Lees het verslag dat Henk maakte van het werkbezoek aan 'het andere China'.

Henk Krol op werkbezoek in Taiwan

Kranten op het eiland, maar ook radio en televisie besteedden ruim aandacht aan het vierdaagse werkbezoek van de Nederlandse delegatie die onder leiding staat van de fractieleider van 50PLUS in de Tweede Kamer. Behalve Henk Krol maakten ook 50PLUS-senator Martine Baay, Han ten Broeke en René Cuperus deel uit van de parlementaire delegatie. De laatste twee vertegenwoordigden twee Nederlandse denktanks.

Nederland onderhoudt vanwege het Eén Chinabeleid geen formele diplomatieke relaties met het eiland dat door China gezien wordt als een (afvallige) Chinese provincie.

De reis van de delegatie werd breed gesteund door de Nederlandse Tweede Kamer. Eerder deze maand nam de Tweede Kamer een motie van het CDA aan waarin de Nederlandse regering werd gevraagd om te pleiten voor de participatie van Taiwan binnen internationale organisaties. China werkt dat tegen, maar de Tweede Kamer vindt dat Taiwan als een van de weinige Aziatische democratieën meer steun verdient. Nederland is de grootste Europese investeerder op het eiland en de een van de grootste Europese handelspartners van Taiwan.

henk2Taiwan stelde de Nederlandse aandacht zeer op prijs. Vandaar dat voor de delegatie onder leiding van Henk Krol alle deuren opengingen in de Taiwanese hoofdstad Taipei en in andere steden. Zo ontmoette de delegatie de minister van Buitenlandse Zaken Jaushieh Joseph Wu en werd de delegatie met alle egards ontvangen door president Tsai Ing-wen. Die bedankte Henk Krol en de Nederlandse delegatie voor de steun en samenwerking. Eerder al ontmoetten Henk en zijn delegatie de vicepresident en hoge functionarissen van het ministerie van Volksgezondheid. Ook werd een verzorgingshuis bezocht. Taiwan staat bekend om zijn uitstekende ouderenzorg.

Lees hieronder het eigen verslag van Henk van zijn ervaringen tijdens het werkbezoek aan ‘het andere China’.

Binnen 50PLUS is Roy Ho Ten Soeng, oud-burgemeester Venhuizen en Medemblik en een van de allereerste leden, altijd een pleitbezorger voor meer aandacht voor Suriname, de Caraïben en Azië. Ik was dan ook totaal niet verbaasd toen hij vond dat onze senator Martine Baay en ik tijdens het herfstreces een studiereis moesten maken naar Taiwan. Nederland is de grootste buitenlandse investeerder op het eiland waarmee we al honderden jaren een gezamenlijke geschiedenis hebben. Roy bracht me in contact met de vertegenwoordigers van Taiwan in Den Haag. Die reageerden enthousiast. Al snel werd een programma opgesteld voor een vierdaags werkbezoek waarbij Nederlandse bedrijven op Taiwan zouden worden bezocht en ook de (ouderen)zorg daar nader zou worden bestudeerd. In de Nederlandse delegatie was plek voor enkele Eerste en Tweede Kamerleden en twee denktank-medewerkers: Han ten Broeke, oud VVD-Kamerlid en nu director political affairs bij het Haags Centrum voor Strategische Studies, en René Cuperus van het Clingendael China Centre.

Aangenomen motie
Vlak voor ons vertrek moest een van de Kamerleden van een andere oppositiepartij wegens persoonlijke omstandigheden helaas afzeggen. Extra jammer omdat hij zou optreden als delegatieleider. De vertegenwoordiger van Taiwan, mevrouw Hsin Hsin Chen, belde me om te vragen of ik de taak van voortrekker op me wilde nemen en ze vroeg me bovendien of ik een van de andere buitenlandwoordvoerders zover kon krijgen om hals over kop de agenda leeg te ruimen en die vier dagen met ons mee te reizen. Alle collega’s die ik benaderde reageerden enthousiast, maar kunnen zo kort voor het vertrek hun andere afspraken helaas niet cancelen. Vooral CDA-collega Martijn van Helvert betreurde dat zeer omdat enkele weken daarvoor zijn – ook door 50PLUS gesteunde – motie was aangenomen die de Nederlandse regering opdraagt internationaal te pleiten voor deelname van Taiwan binnen internationale organisaties. Die motie kreeg zelfs zeer ruime steun. In Taiwan zelf was dat voorpaginanieuws. Eindelijk was er een invloedrijk land dat het opnam voor deze democratie; uniek in heel die regio.

De dag voor ons vertrek verscheen er stuk in de Volkskrant waaruit bleek dat vrijwel de hele Kamer onze studiereis steunde. Een mooiere start was ondenkbaar. (Tekst gaat door onder de afbeelding)

Volkskrant

Bij aankomst op de luchthaven van Taipei werd al meteen duidelijk met hoeveel egards we werden onthaald. Waar we ook heen wilden, de deuren vlogen voor ons open met een hartverwarmende vriendelijkheid. Tijdens de reis bezochten we onder meer dr. I-Chung Lai, voorzitter van de Prospect Foundation, adviesorgaan voor buitenlandse zaken. De Nederlandse vertegenwoordiging in Taipei onder leiding van Guy Wittich zorgde onder meer voor uitstekende contacten met de Taiwanese overheid, ze bevorderen culturele uitwisselingen tussen Nederland en Taiwan en faciliteren bedrijven die er zaken willen doen.

Na het bezoek aan zijn ‘ambassade’ verraste Guy ons met een uitnodiging op de residentie waar hij een twintigtal relaties had uitgenodigd die in Taiwan of Nederland belangrijk zijn voor de wederzijdse economie.

‘Ben niet naïef’
De volgende dag was er een ontmoeting met prof. Jean-Yves Heurtebise die onderzoek doet naar de invloed die China aanwendt in het buitenland. Zijn welgemeende waarschuwing: ‘Ben niet naïef’. Juist onze open democratie heeft zwakke plekken waar China dankbaar gebruik van maakt. China is actief op onze sociale media om ons voortdurend te beïnvloeden. Dat doen ze zo geslepen dat we niet eens in de gaten hebben dat het gebeurt.

Dankzij Han ten Broeke was er ook een ontmoeting met de organisatie van de Taiwan Gay Pride. Die zaterdag, de dag dat ons bezoek al weer afgesloten zou zijn en wij terug in Nederland zouden zijn, werd er door 200.000 mensen gevierd dat Taiwan dit jaar als eerste plek in Azië het burgerlijk huwelijk naar Nederlands voorbeeld heeft opengesteld. Han liet aan iedereen die het maar horen wilde weten dat ik daarvan een van de initiatiefnemers was. Tijdens al onze volgende bezoeken werd me duidelijk dat alle Taiwanese beleidsmakers daar immens trots op zijn. Later die week zouden zowel de minister van Buitenlandse Zaken als zelfs de president daar uit zichzelf over beginnen. Ondanks dit enorme succes vertelde de voorzitter van de homobeweging me dat hij het betreurde dat geen van de vooraanstaande Taiwanese politici openlijk homoseksueel is.

Te koop lopen
Na een discussie met parlementsleden werden we getrakteerd op een lunch in het parlement in aanwezigheid van enkele ministers. Een van hen, ik noem geen namen, kwam op een gegeven moment naast me zitten en zei me zachtjes dat ze me wilde complimenteren met de Nederlandse strijd voor homorechten. “Ik ben zelf lesbisch”, fluisterde ze. “Maar daar loop ik niet mee te koop.”

“Te koop lopen hoeft ook niet”, zei ik haar. “Maar verzwijgen is het andere uiterste. Ik hoorde net van jullie homobeweging dat men enorm veel behoefte heeft aan openlijk homoseksuele politici. In Nederland hebben we ook een minister gekend die haar geaardheid verborgen probeerde te houden. Pas na haar dood werd ze postuum door de minister-president ge-out. Dat is toch triest? U wilt dat vast niet.”

Ze knikte en beloofde me dat ze een goed moment zou zoeken om eindelijk uit de kast te komen.

Eerste plek
Heel bijzonder was ons bezoek aan een bejaardenhuis, waar een van de bewoonsters me zelfs een huwelijksaanzoek deed en waar je duidelijk kon merken dat in dit deel van de wereld nog veel respect bestaat voor ouderen. Ook de lessen die we kregen op het Ministerie van Volksgezondheid zal ik niet makkelijk vergeten. Opmerkelijk dat Taiwan op de wereldranglijst op de eerste plaats staat als het gaat om ouderen- en gezondheidszorg en Nederland pas op de elfde plek.

In Hsinchu, het Eindhoven van Taiwan, werden we ontvangen door burgemeester Chih-chien Lin en bezochten we het onderzoekscentrum voor moderne technologie. Daar kregen we een fraai inkijkje in wat de toekomst ons brengen zal. Indrukwekkend was ons bezoek aan ASML, onderdeel van het Nederlandse bedrijf in Veldhoven.

Leger trollen
Indrukwekkende bezoeken, maar het hoogtepunt moest nog komen. Het ministerie van de betrekkingen met China, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de nationale veiligheidsdienst. Ook daar kregen we de waarschuwing dat China op het internet een heel leger trollen inzet om onze westerse democratieën onderuit te halen door bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten, onrust aan te wakkeren en met fake news onze besluitvorming te beïnvloeden. (Tekst gaat door onder de afbeelding)

Taiwan

Onderweg stopten we even bij een theehuis. Daar hing een Chinese spreuk aan de muur. Je kent ze wel: prachtig gekalligrafeerde lettertekens met vast een uiterst diepe gedachte. Dankzij Google Translate kun je makkelijk je iPhone op zo’n tekst richten om er een vertaling op los te laten. Dat werd een desillusie. Volgens het vertaalprogramma stond er: 'Elke woensdag tafeltennis. Deelname eerste maand gratis.' (Tekst gaat door onder de video)

De volgende dag werd het hoogtepunt van onze reis. Een ontmoeting met president Ing-wen Tsai. Het is uitzonderlijk dat zij tijd wist vrij te maken om ons te ontvangen.

Boordevol nieuwe indrukken reisden we terug naar Nederland. Daar maakte NOS Nieuwsuur een verslag van het bezoek. Door het gebruik van een koddig muziekje, het in beeld brengen van KLM-huisjes (die ik ooit vergaarde in een andere functie) en eindeloos doorvragen over de bekostiging van de reis (door Taiwan) probeerde men deze geweldige reis in het belachelijke te trekken. Hoe anders dus dan de Volkskrant een week eerder. Die stak de loftrompet door over de trip te schrijven: “Het is niet Nixons ‘opening van China’ maar wel een soort kwartiermakerij”.

Henk Krol en een Nederlandse delegatie op werkbezoek in Taiwan

Henk Krol en een Nederlandse delegatie op werkbezoek in Taiwan

Henk Krol en een Nederlandse delegatie op werkbezoek in Taiwan

Henk Krol en een Nederlandse delegatie op werkbezoek in Taiwan

Henk Krol en een Nederlandse delegatie op werkbezoek in Taiwan

Henk Krol en een Nederlandse delegatie op werkbezoek in Taiwan

Henk Krol en een Nederlandse delegatie op werkbezoek in Taiwan

© 31 oktober 2019