Vaccinatie

50PLUS vindt dat bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen standaard vrijwillig  een vaccinatie tegen gordelroos moeten kunnen krijgen. De ziektelast van gordelroos is bij ouderen enorm en de aandoening kent een langdurig en invaliderend verloop.

De 50PLUS-fractie heeft aan minister Schippers van Volksgzondheid gevraagd of vrijwillige vaccinatie tegen gordelroos standaard kan worden opgenomen in het inentingsprogramma in verpleeg- en verzorgingshuizen.  “Ik moet er niet aan denken wat er gebeurt als er in een verzorgingshuis een gordelroosuitbraak plaats heeft”, zegt fractieleider Henk Krol.

Minister Schippers heeft eerder aangegeven dat binnen de zorgverzekeringswet geen plaats is voor preventieve vaccinaties die buiten de criteria van het Rijksvaccinatieprogramma vallen. Eén van die vaccinaties is tegen gordelroos. Dat zou betekenen dat een dergelijk vaccin slechts beschikbaar is voor diegenen die het zich kunnen permitteren. Volgens 50PLUS valt de vaccinatie van deze groep tegen gordelroos wel degelijk onder de criteria van het Rijksvaccinatieprogramma.

Henk Krol heeft de minister er op gewezen dat in Groot-Brittannië het vaccin tegen gordelroos inmiddels publiekelijk wordt aangeboden aan mensen van 70 jaar en ouder. “Realiseert de minister zich dat de ziektelast van deze aandoening bij ouderen enorm is en dat de ziekte een langdurig en invaliderend verloop kent?”.

Tweede Kamerlid Krol wil van  de minister weten of het mogelijk is om de steeds kwetsbaarder wordende populatie van verpleeg- en verzorgingshuizen wél in aanmerking te laten komen voor vaccinatie tegen gordelroos vanuit het Rijksvaccinatieprogramma.

26 februari 2015