50PLUS wil dat het gesol met en de bezuinigingen op de zorg stoppen! Dat betekent onder meer: handen af van de thuiszorg en meer erkenning en geld voor thuiszorgers. Dat betekent ook het afschaffen van het eigen risico. Dit voorkomt ook het mijden van zorg!

“Een aanzienlijke hoeveelheid patiënten mijdt zorg om de kosten te sparen. Dat is schrikbarend!”, vindt lijsttrekker Henk Krol. “Elke keer dat nodige zorg gemeden wordt vanwege de kosten, is er één te veel. En die geluiden horen we te vaak om te negeren! 50PLUS pleit daarom voor een zo groot mogelijke daling van het eigen risico, elke euro minder telt!”


Zorgmijden is Nederland onwaardig

Volgens TNS Nipo heeft 10 procent van de patiënten in 2016 zorg gemeden vanwege het eigen risico. Het is Nederland onwaardig dat patiënten ‘zorgmijders’ worden omdat de zorg voor hen onbetaalbaar is geworden. In 2016 kwamen er halverwege het jaar ‘zorg-stops’ voor wijkverpleging omdat het budget al was opgebruikt. Dat is verontrustend omdat meer ouderen met een toenemende zorgbehoefte langer thuis (moeten) blijven wonen. Er is dus juist méér voldoende en solide wijkverpleging nodig.


Mensonterend dieptepunt

Het ‘plascontact’ in een verpleeghuis was een nóg groter dieptepunt. Een mensonterende maatregel, maar het gebeurt in Nederland anno nu als gevolg van het kabinetsbeleid. Natuurlijk stelde 50PLUS daar vragen over aan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De conclusie kan niet anders zijn: het zorgstelsel is zelf ziek geworden!

 

Tienduizenden arbeidsplaatsen weg

Door het beleid van het kabinet van VVD en PvdA zijn 70.000 arbeidsplaatsen in de zorg verloren gegaan, waarvan 37.000 in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Werknemers in de zorg ervaren de hoogste werkdruk, blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er is een groot tekort aan wijkverpleegkundigen: ongeveer duizend in 2016 en zelfs tweeduizend in 2019 als er niet wordt ingegrepen.


Marktwerking is mislukt

De marktwerking is volledig mislukt. Het geld komt niet meer terecht bij de mensen die zorg nodig hebben, maar het wordt verspild aan nutteloze reclamecampagnes en het verdwijnt in de zakken van zorgmanagers als winstuitkering of bonussen. Voor 50PLUS is de maat vol!


Alternatieven

Natuurlijk gaat 50PLUS zich met man en macht inzetten om het zorgstelsel weer beter te maken. Ons verkiezingsprogramma geeft alternatieven voor een nieuw zorgstelsel, in het voordeel van degene die zorg nodig hebben en niemand anders! In ons verkiezingsprogramma kunt u ze allemaal lezen, hieronder vindt u er enkele:

• 50PLUS wil een nieuw zorgstelsel per 2020. Uitgangspunten voor 50PLUS zijn daarbij dat de marktwerking wordt teruggedraaid. 50PLUS steunt het initiatief www.nationaalzorgfonds.nl.

• In alle gemeenten gelijke basiszorg en zorguren (incl. gemaximeerde, beperkte eigen bijdragen).

• Wachtlijsten voor zorg en operaties zijn onaanvaardbaar.

• De overheid moet alle verzorgingshuizen die na de kaalslag nog open zijn zoveel mogelijk open houden. En mogelijk uitbreiden.

• Fatsoenlijke betaling en arbeidsvoorwaarden voor zorgpersoneel.

• Stop het gesol met de thuiszorg. Er komt een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding. Dit moet een einde maken aan onduidelijkheid en aan verschillen tussen gemeenten.

• Stimuleren van gezonde voeding en gezonde leefstijl, mede door maatregelen voedingsindustrie.

• Vaccinatieprogramma ouderen, waaronder vaccinaties tegen gordelroos en longontsteking.

• Mantelzorgondersteuning gaat deel uitmaken van een gemeentelijk basispakket. Dit maakt een einde aan te grote verschillen per gemeente.

• Landelijke registratie van mantelzorgers, zodat financiële en andere maatregelen ter ondersteuning en waardering van de mantelzorgers op een eenvoudige manier uitgewerkt kunnen worden.


Lees hier
alle standpunten van 50PLUS


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!