“Samen gaan we vanaf vandaag keihard aan het werk om de Nederlandse kiezers ervan te doordringen dat een stem op 50PLUS nodig, verstandig en belangrijk is en dat een stem op 50PLUS er toe doet. Want met een goede uitslag op 15 maart kan niemand meer om 50PLUS heen.”

Politiek leider Henk Krol van 50PLUS bracht dit naar voren tijdens zijn toespraak aan het eind van de Algemene Ledenvergadering van de partij op zaterdag 10 december in Hilversum. In die vergadering was eerder de kandidatenlijst voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 ongewijzigd vastgesteld.

Een lijst waar hij heel trots is, zei hij tot de ruim tweehonderd aanwezige leden. “Een lijst die laat zien dat 50PLUS beschikt over uitstekende kandidaten. Mannen en vrouwen met een zeer brede ervaring in politiek en maatschappij. En, zo hoor ik in het hele land, een lijst die onze achterban op uitstekende wijze representeert. Naast een lijst waar ik trots op ben, hebben we ook een prachtig, compleet  verkiezingsprogramma. 50PLUS komt in het bijzonder op voor de belangen van ouderen, maar de partij heeft een programma zo divers dat het een brede groep Nederlanders aanspreekt. We streven naar een goede, gezonde en fijne ‘oude dag’ voor de huidige generatie ouderen, maar ook voor de generaties na ons. Juist voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen”, sprak Krol.

Meepraten over nieuw kabinet

Steeds meer mensen hebben volgens hem 50PLUS in de peiling. “In de afgelopen maanden hebben we al honderden nieuwe leden mogen verwelkomen. 50PLUS groeit als kool. We staan al maanden op rond de 10 zetels, maar onze ambitie moet hoger liggen. Want om bij een volgende kabinetsformatie écht iets voor de ouderen te kunnen doen, moeten we meepraten over een nieuw kabinet. Hoe groter we worden, hoe meer we kunnen bereiken! 50PLUS heeft de wind fors in de zeilen. We staan zo goed in de peilingen omdat steeds meer Nederlanders het gevoel hebben dat het PvdA-VVD kabinet hen in de kou heeft laten staan. Dat gevoel begrijp ik.”

Financieel achterop geraakt


Volgens Henk Krol zijn PvdA en VVD, maar ook de gedoogpartners ChristenUnie, D66 en GroenLinks er voor verantwoordelijk dat ouderen de afgelopen jaren financieel achterop zijn geraakt, dat pensioenen al jaren niet meer worden geïndexeerd en dat de AOW-leeftijd steeds verder stijgt. Of je nu werk hebt of niet.

“Duizenden mensen worden geconfronteerd met een AOW-gat, zonder rekening te houden met lopende vut- of andere regelingen voor vervroegd pensioen. Regelingen die ophouden op de 65e verjaardag, terwijl de AOW vele maanden later ingaat”, aldus Krol.

Hij vervolgde: ”Zo laat het kabinet duizenden militairen in de kou staan. Eerder deze week was ik bij een petitieaanbieding. Na afloop sprak ik met hen. Stoere mannen tranen in hun ogen. Deze militairen voelen zich diep gekwetst; zij verdienen onze aandacht en steun. 50PLUS stemde eergisteren voor een motie die vroeg om reparatie van het AOW-gat voor deze groep militairen, maar de PvdA en VVD steunden deze motie niet! Wij vinden dat schandalig.”
===================================================================

De zorg nam een bijzondere plek in in de toespraak van Henk Krol. Daarbij haalde hij Hugo Borst en Carin Gaemers op het podium en gaf hen het woord. Borst is ervaringsdeskundige die het ontroerende boek ‘Ma’ schreef over zijn dementerende moeder. Borst en Gaemers schreven samen het manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’, waarin zij puntsgewijs uitleggen hoe veel beter voor de hulpbehoevende ouderen kan worden gezorgd.  De volledige Tweede Kamer steunde deze week een PVV-motie waarin de regering werd gevraagd het manifest te omarmen. Het manifest bepleit ,,depolitisering'' van de ouderenzorg. Volgens Henk Krol is de unanieme steun voor de oproep het bewijs dat dit is gelukt. Het manifest roept verder onder meer op tot een plafond voor bijvoorbeeld bestuurskosten en reserves in verzorgingshuizen en een ondergrens voor het aantal verplegers. .

Over de zorg zei Krol verder in zijn toespraak: “We betalen steeds meer eigen risico en hogere eigen bijdragen. Mensen mijden zorg en wachtlijsten keren weer terug. En kijk eens naar de rampzalige gevolgen van de bezuinigingen op de ouderenzorg.”

De politiek leider van 50PLUS zei ook: ”Laten we het eens hebben over de levensfase die vooraf gaat aan het verpleeghuis. Veel mensen brachten die vroeger door in een verzorgingshuis. Die tehuizen zijn veelal verdwenen. Soms met het dramatische gevolg dat mensen op hoge leeftijd ineens weer zelfstandig moeten gaan wonen. Het is prima dat mensen die dat graag willen, zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen wonen, maar dan moeten de voorzieningen daar wel op gericht zijn. De meeste ouderen willen graag zelfstandig blijven wonen, maar helaas is het nu zo dat er geen keuze is en men zelfstandig moet blijven wonen. Het kabinet van PvdA en VVD heeft bij lange na de mensonterende gevolgen niet doordacht van het door hen gevoerde ‘langer zelfstandig thuis wonen beleid’.”
===================================================================

50PLUS wil dat de AOW-leeftijd weer terug gaat naar 65. De politiek leider van 50PLUS daarover: “Dat levert de maatschappij veel op. Denk aan extra banen voor jongere en oudere werklozen die nu niet aan de bak komen. En het voorkomt AOW-gaten bij militairen en alle andere gedupeerden.”

Hardnekkige ouderenwerkloosheid


Over de hardnekkige ouderenwerkloosheid zei Henk Krol dat dit een groot maatschappelijk en sociaal probleem is. “Een probleem dat wordt onderschat. Veruit het grootste deel van de ouderen die nu geen WW meer ontvangen, zit inmiddels in de bijstand, of ontvangt niets omdat de partner teveel verdient. Men wil ons laten geloven dat alle ouderen rijk zijn en financieel onbezorgd. 50PLUS weet dat dat anders is: Mensen maken zich terecht zorgen om de financiële toekomst op korte en langere termijn.”

Hij gaf de leden op het gebied van de koopkrachtontwikkeling drie sprekende praktijkvoorbeelden.

”Een alleenstaande AOW’er is er in deze kabinetsperiode maar liefst 7,5% achteruit gegaan ten opzichte van een alleenstaande met minimumloon. Een verschil van maar liefst 7,5%. Waarom, en met welke rechtvaardiging? Is dát evenwichtig, is dát eerlijk delen van welvaart, is dat het eerlijk verdelen van ‘lusten’? “

“Een echtpaar met alléén AOW. Dit echtpaar heeft in deze kabinetsperiode in koopkracht 4,3% ingeleverd ten opzichte van een werkend echtpaar. Een verschil van 4,3%. Waarom dit verschil? Met welke rechtvaardiging? Is dát evenwichtig, is dát eerlijk delen van welvaart, is dát eerlijk het verdelen van lusten?”

“Ik kijk nu naar de koopkrachtontwikkeling van werknemers in vergelijking met mensen met alléén AOW, uitgaande van een index 100 in het jaar 2000. We stellen dus dat beide groepen – werkenden en AOW’ers – in het jaar 2000 starten ‘op 100’. Waar staan deze groepen in 2015 qua koopkracht? AOW’ers staan ergens rond de 110. Werknemers staan qua koopkracht in 2015 ruim boven de 130. En dat verschil is in 2016 nog flink groter geworden. Nu vraag ik: Waarom dit verschil? Met welke rechtvaardiging? Is dát evenwichtig, is dát eerlijk delen van welvaart, is dát eerlijk het verdelen van lusten?”

Ongeloofwaardige PvdA

 

Henk Krol bekritiseerde de PvdA omdat die partij volgens hem niet van plan is ouderen weer aan zich te binden. “De vicepremier van dit PvdA/VVD-kabinet, Lodewijk Asscher, zei bij het aanvaarden van zijn verkiezing als lijstrekker voor de PvdA dat hij streeft naar een eerlijker verdeling. Daar had hij vier jaar lang alle kans voor. Hij bereikte precies het tegendeel. Zo’n belofte klinkt dus wel erg ongeloofwaardig uit zijn mond. En al helemaal omdat Asscher in zijn toespraak vrijwel alle bevolkingsgroepen noemde, behalve… behalve ouderen. Maar ja die zijn in zijn Grachtengordel-partij ook bijna niet meer te vinden. En hij herhaalde nogmaals de VVD-leus dat de PvdA wil opkomen voor iedereen die werkt. Mensen die hard hebben gewerkt of niet kunnen werken, passen kennelijk niet meer in zijn sociale streven. Hij voegde er letterlijk aan toe dat de PvdA onder zijn leiding wil streven naar een land waar hard werken beloond wordt. Ook hij draagt daarmee bij aan een verkeerde beeldvorming.”

Volgens Henk Krol moet 50PLUS blijven knokken tegen de beeldvorming rond rijke ouderen en hun koopkracht. Hij zei: “Hebt u die 1Vandaag-reportage gezien over de koopkracht van ouderen? Ze gingen daarvoor gefortuneerde gepensioneerden in een Gooise villawijk interviewen en namen een kijkje in een jachthaven. Me hoela!”

Inhoud pensioenkassen groot

 

En ook de beeldvorming rond pensioenen in de media en bij andere politieke partijen is naar zijn mening volslagen verkeerd. “Er wordt gedaan alsof de pensioenfondsen te weinig geld in kas hebben om de pensioenen te kunnen indexeren. In 2007 zat er zo’n 650 miljard euro in de kassen van de Nederlandse pensioenfondsen. Op dit moment het dubbele! U kon het gisteren in de kranten lezen, meestal wat verdekt: de inhoud van de pensioenkassen was nog nooit zo hoog! En toch konden de pensioenen al 8 jaar niet geïndexeerd worden. Als de kortingen met ingang van 2017 al van de baan zouden zijn, dan komt de klap zeker later.”

Volgens Henk Krol doet het kabinet ten onrechte alsof het niet verantwoordelijk zou zijn voor de pensioenen. “Pensioenen zijn vooral een aangelegenheid van werkgevers en werknemers. Maar de politiek zit wel degelijk aan de knoppen. Via wetgeving bepaalt de politiek hoe pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen moeten berekenen. En dus hoeveel ruimte er is om pensioenen te indexeren. De huidige regels zijn absurd streng. Strenger dan elders in Europa. Pensioenfondsen worden zo gedwongen zich arm te rekenen. Volkomen onterecht, want hun werkelijke rendement ligt al jaren gemiddeld rond 7%. Dat is veel meer dan u en ik op onze spaarrekening krijgen! Als we die nog hebben.... Vanwege deze vreemde rekenregels heeft 50PLUS onlangs een wetsvoorstel ingediend dat er toe moet leiden dat pensioenen eindelijk weer geïndexeerd kunnen worden. We zijn heel erg benieuwd wat de andere partijen van ons wetsvoorstel vinden. Zij moeten met de billen bloot.”

Een sterk 50PLUS is volgens Henk Krol nodig om te voorkomen dat de kloof, ‘zeg maar gerust ravijn’, tussen de koopkracht van werkenden en gepensioneerden nog groter wordt.

“We moeten waakzaam zijn. Want er staan nog heel wat plannen op stapel. Achter de schermen, in de achterkamertjes, wordt volop gewerkt aan de contouren van een nieuw pensioenstelsel. Wat 50PLUS betreft houden we het huidige pensioenstelsel op hoofdlijnen in tact. Want ons stelsel behoort wereldwijd tot de top. Het huidige moeten we dan ook behouden en onderhouden. 50PLUS heeft solidariteit en collectiviteit hoog in het vaandel staan!”

Grote sprong voorwaarts

 

De politiek leider van 50PLUS besloot zijn toespraak tot de ledenvergadering met de woorden: “Wij staan vandaag aan de vooravond van een grote sprong voorwaarts van 50PLUS. Peilingen hebben geen  absolute waarde, maar de trend is onmiskenbaar. 50PLUS is een partij die al 7 jaar lang in het bijzonder vecht voor de belangen van ouderen. En de enige partij die altijd opkomt voor belangen van ouderen! Uit alle hoeken en gaten duiken de laatste tijd andere partijen op die u plotseling proberen wijs te maken dat zij vanaf volgend jaar ook uw belangen zouden gaan behartigen. Maar gelooft u mij: het waren meestal die partijen die uw belangen hebben verkwanseld. Nog 95 dagen! Dan is het 15 maart. Tot die tijd hebben we nog veel werk te verzetten en daar heb ik u bij nodig. Samen gaan we vanaf vandaag keihard aan het werk om de Nederlandse kiezers ervan te doordringen dat een stem op 50PLUS nodig is. Dat een stem op 50PLUS verstandig is. Dat een stem op 50PLUS belangrijk is. En dat een stem op 50PLUS er toe doet! Want met een goede uitslag op 15 maart kan niemand meer om 50PLUS heen. Daar gaan we voor!”

© 10 december 2016