De Eerste Kamer heeft 20 december een motie van 50PLUS-senator Martin van Rooijen aangenomen inzake de afbouw van de hoge naar de lage ouderenkorting. De regering wordt gevraagd bij het Belastingplan 2018 met voorstellen te komen om de afbouw geleidelijk te laten verlopen.

Zodanig dat het inkomensniveau waarbij de korting eindigt, zeer aanzienlijk hoger uitkomt dan het huidige jaarinkomen van € 36.057. Van Rooijen legt de grens voor afbouw bij 55.000 euro.

Voor zijn motie had Martin van Rooijen de volgende overwegingen: de afbouw van de hoge naar de lage ouderenkorting heeft abrupt plaat bij toename van het jaarinkomen van € 36.057 van slechts € 1;  deze afbouw leidt abrupt tot een daling van de ouderenkorting met € 1221;  dit leidt tot een forse koopkrachtdaling bij een geringe toename van het inkomen;  het is gewenst de afbouw van de hoge naar de lage ouderenkorting geleidelijk te laten plaatsvinden conform de systematiek van de arbeidskorting.

Martin van Rooijen sprak dinsdag 20 december ook tijdens de behandeling van de begroting 2017 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zijn bijdrage is HIER te lezen.

© 20 december 2016


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!