Henk Krol in Statenpassage lachend 04 Foto Geert van Tol artikel

Het allesomvattende thema van het kabinet van VVD en PvdA is ‘Bruggen slaan’. Als er iets níet is gelukt, dan is het dat, constateert lijsttrekker Henk Krol. “Sterker nog: de kloof tussen werkenden en niet-werkenden is alleen maar groter en dieper geworden. En groeit nog steeds! Want veel gepensioneerden gaan er volgend jaar weer op achteruit of krijgen een schamele verkiezingsfooi. De koopkrachtkloof is dankzij VVD en PvdA, gesteund door andere partijen, een ravijn geworden!”

Henk Krol is lijsttrekker van 50PLUS bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Hij maakt zich enorm druk om de uitwassen van ons huidige zorgsysteem, om het gigantische verschil in koopkracht dat in zestien jaar is ontstaan tussen werkenden en niet-werkenden en om het beeld ‘ouderen zijn rijk’ dat telkens weer wordt opgeroepen. “Terwijl een miljoen ouderen geen of maar net genoeg spaarcentjes heeft om de eigen uitvaart te betalen.”


Toch zegt het kabinet dat het voldoende heeft gedaan voor de koopkracht van gepensioneerden.

“Tja, mooie praatjes. De verkiezingen komen er aan hè? Ik vergelijk de borstklopperij van VVD en PvdA met de reclamefolders die elke week worden thuisbezorgd. Je kent ze wel: prachtige aanbiedingen op glanzend papier, mooie woorden en fraaie afbeeldingen. Maar dan sta je in de winkel en je bekijkt de aanbieding nog eens heel goed. De kans is groot dat die tegenvalt. Dat gevoel heb ik ook bij de ronkende taal van de regeringspartijen.”


Voor de meeste mensen gaat de koopkracht in 2017 wel omhoog. Ook voor ouderen.

“Ja, ouderen gaan er gemiddeld 0,7 procent in koopkracht op vooruit. Ik noem dat een verkiezingsfooi. Ouderen lopen sinds 2000 danig achter in hun koopkrachtontwikkeling ten opzichte van werkenden. Tot wel 30 procent! Er wordt door sommigen schamper over gedaan, maar het staat onomstotelijk vast, de cijfers liegen niet. En het is goed om te benadrukken dat bijna een kwart van de gepensioneerden er in 2017 ook wéér op achteruit kachelen, tot meer dan 5 procent! Bovenop alle koopkrachtverlies van de afgelopen jaren!”


De kloof tussen werkenden en niet-werkenden wordt dus steeds groter?

“Klopt. Wil je de laatste cijfers? De koopkrachtontwikkeling voor werkenden van 2014 tot en met 2016 was 9,1 procent. Voor gepensioneerden was die 2,3 procent. Weer werd de afstand groter! Dan mag je inmiddels gerust spreken over een ravijn. En dat allemaal onder het bezielende thema van dit kabinet van VVD en PvdA: ‘Bruggen slaan’.” 


Wat moet er volgens 50PLUS gebeuren?

“Gepensioneerden mogen al blij zijn als ze op de nullijn blijven, terwijl veel werkenden steeds een dikke plus kregen. Aan dat verschil moet een einde komen! 50PLUS heeft dat steeds geroepen, maar het werd weggelachen, weggewuifd en soms volledig genegeerd. Maar nu we richting verkiezingen gaan, denken sommige partijen goede sier te kunnen maken met een goedkope aanbieding. Mensen thuis weten wel beter! 50PLUS wil dat de koopkracht van ouderen na jarenlang inleveren eindelijk wordt hersteld. Dat kan! Dat moet zelfs!”


En dan hebben we natuurlijk nog de pensioenen. Eén van de oorzaken van alle koopkrachtellende, toch?

“Absoluut. We hebben de afgelopen jaren gezien dat de meeste pensioenen niet meer geïndexeerd werden en soms zelfs gekort. Ik vind dat een schande tegenover de mensen die Nederland hebben opgebouwd en die op een onbezorgde oude dag hadden gerekend! Steeds dreigen er weer nieuwe pensioenkortingen. Die zijn wellicht mondjesmaat, maar wel blijvend. Deskundigen hebben al berekend dat de echt grote klap in 2019 zal vallen. Dat moeten we koste wat kost voorkomen!”


Ja, maar hoe?

“Het korten van pensioenen en het benadelen van gepensioneerden is onnodig. Het door de mensen in dit land opgebouwde pensioenvermogen is ruim voldoende en behoort tot de hoogste ter wereld. De potten zijn in de crisisjaren zelfs verdubbeld van 700 miljard naar ruim 1200 miljard euro. En de rendementen van pensioenfondsen zijn nog steeds hoog. Korten is dus echt niet nodig!”


Kan de overheid daar wel wat aan doen? Staatssecretaris Jetta Klijnsma zegt steeds dat het kabinet niet gaat over de pensioenfondsen.

“Strikt formeel heeft ze gelijk. Maar het kabinet kan wel degelijk wat doen aan de rekenrente. Juist de door de overheid vastgestelde financiële regels brengen de pensioenfondsen momenteel in de problemen. Het is toch van de zotte dat de overheid van mensen met spaargeld aanneemt dat ze tot wel 5,5 procent rendement maken, terwijl pensioenfondsen met een veel lager kunstmatig percentage moeten rekenen? Een internationale toezichthouder heeft Nederland daarvoor zelfs op de vingers getikt. De fondsen maken immers veel méér rendement! Verantwoordelijk staatssecretaris Klijnsma liet onlangs weten dat ze niet aan de knoppen wil draaien, terwijl ze dat wel kan! Gelukkig weten gepensioneerden maar al te goed dat zij op 15 maart wél aan de knoppen kunnen draaien!”


Wat zijn concreet de plannen van 50PLUS?

“Om te beginnen: kom niet aan ons pensioenstelsel! Het is één van de beste van de wereld, dus waarom zou je dat dan bij het grof vuil zetten? Hou de solidariteit, de collectiviteit en de verplichtstelling in het stelsel en zet de rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen vast op een reëel percentage. En ook heel belangrijk: Europa moet van onze pensioenen afblijven! Want het pensioen is van ons en van onze toekomstige generaties: het is uitgesteld loon en niet één of ander financieel product.”


Bovenaan het verkiezingsprogramma van 50PLUS staat: de AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar. Waarom?

“Omdat de verhoging van de AOW-leeftijd een groot fiasco is. Veel ouderen kwamen en komen door het AOW-gat in financiële moeilijkheden en tienduizenden ouderen belandden onnodig in een ww- of bijstandsuitkering omdat hun situatie op de arbeidsmarkt slecht is. De mensen in het land zijn duidelijk in meerderheid vóór het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. Ook voor jongeren is dat een goede maatregel: een dertigjarige beseft vaak niet dat hij of zij tot na de 71-jarige leeftijd moet doorwerken. Voordeel is tevens dat er zo meer werkgelegenheid voor jongeren ontstaat.”

> Lees het verkiezingsprogramma van 50PLUS


Er zijn toch al maatregelen genomen om ouderenwerkloosheid te bestrijden?

“Die maatregelen, zoals het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’, zijn aan de magere kant. 50PLUS wil een uitgebreid stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen en te houden. We pleiten ervoor dat gratis onderwijs voor ouderen een basisrecht wordt. Bovendien willen we aandacht voor de positie van oudere medewerkers bij een faillissement. Vaak zijn zij bij een doorstart van een bedrijf het haasje; ze mogen niet terugkeren.”


We hoorden u laatst praten over een ‘Ziekenfonds 2.0’. Wat is dat?

“50PLUS wil een nieuw zorgstelsel per 2020. We noemen het ‘Ziekenfonds 2.0’ en alle onderzoeken en voorbereidingen daarvoor zouden meteen na de verkiezingen opgestart kunnen worden. De wijze waarop we de gezondheidszorg in Nederland hebben geregeld moet wat ons betreft op de schop. Want laten we eerlijk zijn: het hoge eigen risico, de marktwerking, bureaucratie, alle schrijnende verhalen over het mijden van zorg, teveel papierwerk, nieuwe wachtlijsten en winstuitkeringen door zorgverzekeraars, het zijn toch allemaal verschrikkelijke uitwassen van het huidige zorgsysteem. Daarom denken we ook mee met het Nationaal Zorgfonds.”


Poeh, u durft. Dat wordt een klus!

“We beseffen ons terdege dat het wijzigen van het zorgstelsel geen gemakkelijke opgave is. Maar dat mag geen reden zijn om alleen maar pleisters te plakken op het huidige stelsel, zonder te werken aan een mogelijk nieuw en eerlijker stelsel. Voor de duidelijkheid: we willen binnen de bestaande middelen zorgen voor een eerlijker systeem. Ja, daar gelooft 50PLUS in. En nee, we gooien geen oude schoenen weg voor we nieuwe hebben.”


Het is duidelijk: u hebt er zin in!

“Nou en of! Ik ben zeer verheugd ik voor de tweede keer lijsttrekker van 50PLUS mag zijn. De afgelopen vier jaar waren niet altijd gemakkelijk, maar één ding heeft mij constant strijdbaar en overeind gehouden: het vechten voor onze doelgroep! Iedereen zal het merken: ik heb ondanks alles nog helemaal niets van mijn enthousiasme, inzet en passie verloren!”

> 50PLUS heeft een sterke kandidatenlijst met ervaren mensen

© 14 januari 2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!