50PLUS in de Eerste Kamer heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de oproep van de Pensioenfederatie aan kabinet en parlement om zich tot het uiterste in te spannen  om BTW-lasten te beperken en een gelijk Europees speelveld ten aanzien van de BTW-behandeling van pensioenfondsen te bevorderen. 

Martin van Rooijen, voor 50PLUS lid van de Senaat, wil ook van staatssecretaris Wiebes weten of deze het eens met de Federatie dat er onverklaarbare verschillen zijn  tussen de EU-lidstaten in de uitleg van de Europese richtlijnen waardoor Nederland  onaantrekkelijk wordt als vestigingsplaats voor pensioenfondsen.

De Kamervragen van Van Rooijen komen nadat de Hoge Raad tot de conclusie is gekomen dat geen vrijstelling van BTW  verleend kan worden aan pensioenfondsen met een zogeheten DB-regeling (uitkeringsovereenkomst).

De Pensioenfederatie vindt dat de verschillen in uitleg van EU-richtlijnen door lidstaten onwenselijk is. Van Rooijen wil van de staatssecretaris weten of hij het eens is met de stelling van de Pensioenfederatie dat er nu vele miljoenen euro's  pensioengeld uiteindelijk niet bij de deelnemer terecht komen en dat  de extra kosten  een cumulatief  uithollend  effect op het pensioenresultaat hebben. Voor meer dan 5 miljoen deelnemers stijgen de uitvoeringskosten per deelnemer 10 tot 17%  ten gevolgde van de hogere BTW. Waarom  nemen andere lidstaten wel de vrijheid  om de pensioenfondsen vrij te stellen van BTW?, wordt aan de staatssecretaris gevraagd.

Volgens van Rooijen moet het kabinet alsnog  alles in het werk stellen om pensioendeelnemers en werkgevers in Nederland  te ontzien.  Van Rooijen wil ook dat de staatssecretaris reageert op twee 2  stellingen  van de Pensioenfederatie; dat  de Senaat een duidelijk signaal heeft afgegeven dat BTW-kosten per definitie onwenselijk zijn, ongeacht de juridische discussies, en dat op geen enkele manier is gebleken dat het kabinet  de ambitie heeft  om  pensioenfondsen en hun deelnemers te ontzien.

Van Rooijen wijst er ook op dat in een  opinieartikel  in het Financieele Dagblad van 24 januari  econoom Leo Stevens pleit voor een heroverweging van de ongelijke fiscale behandeling tussen  pensioenregelingen (typen DB en DC). Stevens  voert aan dat  ook in de zogeheten DB-regelingen het  beleggingsresultaat steeds bepalender wordt voor de pensioenuitkering (korting bij onderdrukking), waardoor het  materiële verschil  tussen beide typen pensioenregelingen steeds kleiner wordt.

© 24 januari 2017