Ook Nederlanders in het buitenland kunnen op woensdag 15 maart stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar zij moeten zich wel vóór 1 februari laten registreren. Wat betreft het aantal stemmen voor 50PLUS vanuit het buitenland zijn de verwachtingen hoog gespannen.

Veel oudere Nederlanders wonen in het buitenland. De meeste Nederlandse kiesgerechtigden wonen in  Spanje. Het zou gaan om een kleine 47.000 landgenoten, maar waarschijnlijk zijn het er meer. Er wonen veel pensionado's in Spanje. Sinds de millenniumwisseling neemt het aantal Nederlandse emigranten van 50 jaar of ouder sterk toe. Volgens het CBS emigreerde tussen 2000 en 2010 maar liefst 56.000 vijftigers en zestigers die in Nederland zijn geboren naar het buitenland, vooral naar zonnige bestemmingen. Zo zijn drie van de tien emigranten die zich in Frankrijk en Portugal vestigen 50-plussers. Het favoriete seniorenoord Spanje - waar de migrantenstroom uit Nederland in 2002 voor 25% uit ouderen bestond - trekt ondanks de crisis nog steeds veel pensioenenmigranten.  

> Woont u in het buitenland? Laat uw stem niet verloren gaan!

Het kabinet heeft het de laatste jaren voor de Nederlandse burger een stuk gemakkelijker gemaakt om vanuit het buitenland hun stem uit te brengen. Zo is het nu niet meer nodig om zich apart te laten registreren wanneer Nederlanders permanent of tijdelijk in het buitenland verblijven. Sinds 15 september 2016 kunnen zij zich nu eenmalig laten registreren als kiezer. Bij verkiezingen krijgen de in het buitenland wonende Nederlanders een automatische oproep, zonder zich daarbij elke keer opnieuw te laten registreren als stemgerechtigde. Met deze maatregel hoopt het kabinet meer stemgerechtigden in het buitenland te laten deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees parlement. De  gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor deze permanente registratie. Registreren kan tot en met 1 februari 2017.  

De in het buitenland verblijvende Nederlanders dienen aan een aantal criteria te voldoen: • De Nederlandse nationaliteit bezitten; • Op woensdag 15 maart 2017 (de dag van de stemming) 18 jaar of ouder zijn; • Niet zijn ingeschreven in een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustatius of Saba; • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Op de dag van stemming, woensdag 15 maart 2017, dienen de uitheemse Nederlanders voor 15:00 uur lokale tijd hun stem schriftelijk ingediend te hebben bij het briefstembureau in Den Haag of bij het briefstembureau op een Nederlandse ambassade.

Ook verkiezingen voor Nederlanders in het buitenland dus.  

> Meer informatie over hoe u kunt stemmen vanuit het buitenland? Klik hier!

© 26 januari 2017 – Bron: O.m. Spanjeforum.nl