Opiniestuk in Het Financieele Dagblad

“De conclusie van staatssecretaris Jetta Klijnsma naar aanleiding van een CPB-notitie dat het verhogen van de rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen leidt tot generatie-effecten is absurd”, stelt 50PLUS-lijsttrekker Henk Krol. 

50PLUS is blij met de berekeningen van het CPB over de generatie-effecten van een kunstmatige renteverhoging. Hiermee wordt aangetoond dat het door 50PLUS ingediende wetsvoorstel tot tijdelijke verhoging de eerstkomende jaren nauwelijks negatieve effecten zal hebben. Op termijn zal de werkelijke rente weer stijgen en ontkomt de ECB er niet aan ook de fictieve rente in positieve zin bij te stellen. In de tussentijd zijn de werkelijk genoten rentes nog altijd vele malen hoger  dan de rekenrente.


Absurde conclusies

“Daarom klopt de conclusie van staatssecretaris Klijnsma ook niet”, concludeert Henk Krol. “Voor zulke absurde conclusies hoeft ze niet te verwijzen naar de notitie van het CPB. Dat is net zo absurd als het feit dat door de verkiezing van Trump in Amerika de Nederlandse pensioenfondsen volgens haar ineens niet hoeven te korten, terwijl daardoor geen cent meer in de potten zit.” 


Van oud naar jong

Henk Krol: “Als we bekijken wat die generatie-effecten dan zijn, zien we immers dat dat een virtuele werkelijkheid betreft. De afgelopen jaren is bij de daling van de rente ook een gevoelig effect opgetreden voor de verdeling van de vermogens tussen generaties. In dit geval ging het om verschuivingen van oud naar jong. Dat komt omdat de contante waarde van verplichtingen in de toekomst groter wordt naarmate die toekomst verder weg ligt en naarmate de rente verder daalt. Als je de rente dan weer enigszins laat stijgen, treedt opnieuw een virtuele herverdeling op. Het evenwicht wordt dan virtueel iets hersteld.” 


Contante waarde

“Belangrijk daarbij is dat bij verandering van de rente geen enkele verandering optreedt in de aanspraken van deelnemers of gepensioneerden”, legt de lijsttrekker van 50PLUS uit. “Er treedt alleen maar een verandering op van de contante waarde van de aanspraken, maar dat is een heel ander ding. De conclusie van Klijnsma op de notitie van het CPB is dus net zo absurd als de vermeende gevolgen van de verkiezing van Trump.”


Niet uit te leggen

Krol vindt het niet uit te leggen dat voor gepensioneerden jarenlang premie is afgedragen die berekend werd met een verwacht rendement, dat dit  verwachte rendement gemiddeld altijd werd gehaald in de afgelopen veertig jaar, ja zelfs werd overschreden, en dat dan toch moet worden gekort. “Er is al jaren niet geïndexeerd. Dat komt omdat pensioenfondsen zich arm moeten rekenen. Daar gaat het om!”   Wetsvoorstel

Het zou veel beter zijn wanneer Klijnsma het wetsvoorstel van 50PLUS zou overnemen, vindt Henk Krol. “Dat beoogt tijdelijk, zolang de ECB de rekenrente kunstmatig laag houdt, een redelijke en kleine correctie aan te brengen. Daarmee worden huidige gepensioneerden terecht geholpen en toekomstige gepensioneerden niet geschaad. Door niets te doen schaadt Klijnsma ook toekomstige generaties omdat ook zij niet worden geïndexeerd.”


Onzeker individueel stelsel

“Het lijkt erop dat belangengroepen er alles aan doen om met dit soort persberichten en conclusies de gemoederen zo te beïnvloeden dat het huidige collectieve en solidaire pensioenstelsel, één van de beste ter wereld, overboord wordt gekieperd ten gunste van een onzeker individueel stelsel met eigen potjes.”  


Moord en brand

Uit de CPB-notitie blijkt duidelijk hoe groot het nadeel voor de ouderen tot nu toe als gevolg van de enorm gedaalde rente van 5 procent naar 1 procent. Een verhoging van de huidige kunstmatige rekenrente van 1 procent  naar 2 procent is slechts een kleine correctie van dat grote nadeel. “Het is als het ware alsof  je zegt: we pakken eerst alles wat van jou is van je af en als we dan vervolgens die diefstal een klein beetje terugeisen, schreeuwt men moord en brand.” 


Nadelige gevolgen

Het CPB heeft destijds nooit  de  grote nadelige gevolgen van de  daling van de rente van 5 procent naar 1 procent uitgerekend, constateert Henk Krol. “Daar heeft het kabinet ook nooit om gevraagd bij het CPB. 50PLUS eist nu met spoed van het kabinet het CPB te vragen dit alsnog te berekenen. Doet het kabinet dit niet, dan zal 50PLUS het zelf aan het CPB of aan andere deskundigen vragen.” 


Verschuiving

De  grote daling van de rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen heeft geleid tot een veel sterkere stijging van de verplichtingen van jongeren dan van ouderen. Door de daling van de rente  van 5 procent  naar 1 procent is vanaf 2007 de dekkingsgraad gedaald van 140 procent naar 100 procent. Dat zorgde voor een verschuiving van oud naar jong van 150 miljard euro! Want, stel nu eens dat we in 2007 schotten hadden geplaatst. Dat we het pensioenvermogen hadden gesplitst in drie gedeelten: één voor mensen tot 45 jaar, één voor de werkenden tussen de 45 en 65 en één voor gepensioneerden, mensen boven de 65. Wat hadden we nu dan gezien? Jongeren hadden dan over het door hen opgebouwde vermogen een dekkingsgraad die daalde van 140 procent naar 70 procent (terwijl ze nu op 100 procent staan). De middengroep had dan een daling moeten incasseren van 140 procent naar 90 procent dekkingsgraad (terwijl ook die nu op 100 procent staan). En gepensioneerden waren dan gestegen van 140 procent naar 150 procent (terwijl ze nu maar op 100 procent staan). 


Gemiddeld rendement

De gevolgen van de door 50PLUS voorgestelde verhoging van 1 procent naar 2 procent is daarom niet negatief voor jongeren, maar zorgt voor een iets minder extreem groot voordeel voor jongeren. Henk Krol: “Laat iedereen goed beseffen dat het gemiddelde rendement gedurende de afgelopen 25 jaar 7 procent was. En pensioenfondsen hebben ook de afgelopen jaren steeds een heel behoorlijk rendement gehaald. Toch rekent het huidige kabinet met slechts 1 procent!”

© 30-1-2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!