65 Ballonnen Foto Harry Breugom

50PLUS wil dat we stoppen met het stapsgewijs steeds verder verhogen van de AOW-leeftijd. Die moet zo snel mogelijk terug naar 65 jaar!

Steeds meer mensen moeten, niet zelden tegen heug en meug, doorploeteren tot ze uiteindelijk ruim 67 jaar zijn. Jongeren moeten als dit zo doorgaat tot ver na hun zeventigste werken! Het sloopkabinet VVD/PvdA heeft allerlei argumenten uit de kast gehaald om de rampzalige verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden te rechtvaardigen. Maar in feite ging het om een eenmalige keiharde bezuiniging, die de steun kreeg van D66, ChristenUnie en SGP.


Financiële argumenten

Vanuit dat blindstaren op de financiële argumenten blijven partijen volhouden dat ‘terug naar 65’ niet haalbaar is. Maar dat is onzin! De AOW naar 65 is gewoon een politieke keuze en cijfers over de kosten zijn maar een deel van het verhaal. De AOW-leeftijd terug naar 65 jaar betekent ook niet hoeven te werken tot je er bij neervalt en bovendien levert het extra banen op voor jonge mensen.

 

Rob de Brouwer vertelt waarom de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar gewoon kan


Hoge werkdruk in zware beroepen

Voorstanders van het al maar verder verhogen van de AOW-leeftijd beweren dat dit best kan omdat we allemaal langer leven. Dat de levensverwachting stijgt klopt, maar dat betekent nog niet dat we steeds sterker worden en steeds langer zwaar werk kunnen doen. Om de werkdruk – vooral in zware beroepen – te verminderen zou je ook een systeem van flexibele AOW-leeftijd kunnen invoeren. Dat is echter onnodig ingewikkeld. Bovendien betekent stoppen met werken voor de wettelijke AOW-leeftijd dat je de rest van je leven een lagere AOW-uitkering krijgt. Flexibel pensioen is dus alléén weggelegd voor mensen die voldoende aanvullend inkomen (pensioen) hebben om later in het leven op te kunnen terugvallen.

> Lees hier alle standpunten uit ons verkiezingsprogramma over pensioen, koopkracht, inkomen en werk


Flexibele AOW?

Met een flexibele AOW-leeftijd bereik je dus juist niet de mensen die dat het meest nodig hebben: lager opgeleiden, mensen met zware beroepen en overwegend lagere inkomens en beperkte aanvullende pensioenen. Kortom: Flexibele AOW is een sigaar uit eigen doos. Flexibele AOW kan bovendien (zoals vroeger de WAO en de WW) een nieuwe ‘sluiproute’ gaan vormen om van oudere werknemers af te komen. 50PLUS is daarom duidelijk: de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar!


Het vermaledijde AOW-gat

En dan is er nog het zogenoemde AOW-gat. Er zijn nog altijd mensen die met een regeling vroeger dan de meeste anderen met pensioen gaan. Militairen bijvoorbeeld. Die prepensioenregelingen gelden maar tot de leeftijd van 65 jaar. Maar de AOW-uitkering komt steeds later. Dus dan is er even niks… Het kabinet heeft daarvoor een halfbakken overbruggingsregeling opgezet, maar dat is niet meer dan een uitkering op minimumniveau, slechts bedoeld om een abrupte armoedeval te voorkomen. De regeling loopt tot 2022 dus er is alle reden om die heel snel te verbeteren! Of nog beter: de AOW-leeftijd ze snel mogelijk terug naar 65 jaar!

> AOW-leeftijd omlaag, Nederland wil het!
> AOW-leeftijd kan en moet omlaag. Wie steunt 50PLUS?