Foto: Harry Breugom

Handen af van één van de beste pensioenstelsels ter wereld! 50PLUS vindt het levensgevaarlijk én onnodig om dat stelsel op de helling te zetten. Verbeteren ja. Maar het helemaal op de schop nemen, geen sprake van! In het belang van huidige én toekomstige generaties.

50PLUS vindt dat er binnen het huidige stelsel genoeg mogelijkheden zijn om de pensioenen weer te indexeren om zo prijsstijgingen te compenseren. Het rommelen met onze pensioenen moet afgelopen zijn. Het is tenslotte uitgesteld loon!


1.300 miljard euro…!

De argumenten voor een heel ander pensioenstelsel die D66 en anderen hanteren deugen niet. Er is geen enkele reden voor pensioenpaniek. Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 is het pensioenvermogen van de Nederlandse fondsen meer dan verdubbeld. Het bedraagt nu bijna 1.300 miljard euro! En dat na een forse, wereldwijde financiële crisis. Het is dan ook onzin om te beweren dat pensioenfondsen een financieel probleem hebben. Het werkelijke probleem is puur boekhoudkundig. Want de pensioenfondsen doen het niet slecht: de rendementen liggen tussen 5 en 8 procent! Probeer dat maar eens te halen als spaarder of eenvoudige amateurbelegger!


Kunstmatig lage rentestand

Het werkelijke probleem wordt veroorzaakt door de rentestand die door de Europese Centrale Bank al jarenlang kunstmatig laag wordt gehouden én door de buitengewoon strenge financiële regels voor pensioenfondsen. Die extreem lage rentestand zorgt voor moeilijkheden bij Nederlandse pensioenfondsen. De rente zorgt ervoor dat de zogenoemde dekkingsgraden bij pensioenfondsen laag blijven. Zijn die dekkingsgraden onder de 100 procent, dan moet een fonds korten op de pensioenuitkeringen. Een kleine verhoging van de rekenrente kan echter al een flinke toename betekenen van de dekkingsgraad. Een rentestijging van 0,3 procentpunt kan al leiden tot een 6 procentpunt hogere dekkingsgraad.


Pas een bodemrente toe!

Daarom heeft 50PLUS een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat erin voorziet dat zolang de Europese Centrale Bank de rente omlaag manipuleert er een bodemrente wordt toegepast. Een bodemrente van 2 procent heeft als effect dat een pensioenfonds zo’n 12 procent ruimer in zijn jasje komt te zitten. Zet je die rekenrente tijdelijk op 4 procent, dan wordt dat zelfs 39 procent. Alle ruimte dus voor indexeringen en van korting op pensioenen hoeft al helemaal geen sprake meer te zijn.

50PLUS krijgt vaak het verwijt dat onze pensioenvoorstellen ten koste gaan van de jongere generaties. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Bij een loondienst van 42 jaar kan nog steeds een goed pensioen opgebouwd worden door jongeren. Aanzienlijk beter zelfs dan vóór 1995 mogelijk was. 95 procent van het middelloon is haalbaar. Toekomstige pensioenproblemen bij jongeren worden vooral veroorzaakt door het grote aantal flexibele arbeidscontracten waardoor pensioenopbouw onmogelijk of erg lastig is. Ook werken steeds meer mensen – vaak noodgedwongen – als ZZP’er. Uit onderzoek blijkt dat slecht de helft van hen pensioen opbouwt.


Rob de Brouwer geeft antwoord op de vraag of ons pensioenstelsel oneerlijk is ten aanzien van jongeren

Europa, blijf van ons pensioen af!

En waar 50PLUS ook heel erg duidelijk is: Europa heeft zich niet te bemoeien met ons pensioenstelsel. Dat regelen we zelf wel. “Nederland heeft met zijn sterke pensioenstelsel weinig te winnen en heel veel te verliezen met Europese inmenging”, zei Kamerlid Martin van Rooijen tijdens een debat hierover in de Tweede Kamer. 50PLUS wil dat zowel de AOW als het pensioen een puur nationale aangelegenheid is én blijft! “Voor 50PLUS is dat de maat: Europa, handen af van ons gehele pensioenstelsel! Schoenmaker, blijf bij je leest!”, aldus Van Rooijen.


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!