Asscher SZW liggend

Met de werkloosheidcijfers wordt door minister Asscher goede sier gemaakt. Het kabinet belicht echter alleen maar de pluspunten van het arbeidsmarktbeleid, want bij veel mensen thuis ziet de werkelijkheid er anders uit. Volgens de officiële cijfers zijn er ongeveer 500.000 werklozen, maar in werkelijkheid zijn het er rond 1 miljoen. Het aantal bijstandsuitkeringen is in 2016 maand op maand blijven stijgen: dat is de realiteit die veel ouderen ervaren.

Op de valreep voor de verkiezingen probeert minister Asscher nog even mooie sier te maken met de nieuwe statistische lente die aangebroken zou zijn, constateert Henk Krol. “Zeker, het gaat beter. De economie groeit, de werkloosheid daalt, de consumptie neemt toe. Maar achter deze macro-economische façade schuilt bij mensen thuis een werkelijkheid die er anders uitziet. Zij ervaren het heel anders!”


Gapende tweedeling

In een debat in de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt hiel Henk Krol minister Asscher de cijfers voor: officieel zijn er rond 500.000 werklozen, maar in werkelijkheid zijn het er rond 1 miljoen. “Een deel is ontmoedigd en probeert het niet meer”, zei Krol. “Mensen vínden gelukkig ook werk, maar relatief steeds vaker in flex-vorm of als quasi-zelfstandige. Zonder sociale zekerheden of een behoorlijk pensioen. Er is onder dit VVD-PvdA-kabinet een gapende tweedeling in de arbeidsmarkt ontstaan, tussen werknemers enerzijds en vogelvrije zzp’ers en flexwerkers anderzijds.”


Genuanceerd beeld

“Het gaat beter met de arbeidsmarkt, maar wat ervaren mensen?”, vroeg Henk Krol zich af. “In 2016 kwamen er officieel 108.000 werkende 45-plussers bij. Mooi, maar het zijn er – afgezien van demografische effecten – 66.000, inderdaad mede door groeiende werkgelegenheid, maar óók door puur langer doorwerken. Dat nuanceert het beeld.”


WW voorbij maar géén baan

“Het aantal WW-uitkeringen onder 50-plussers daalt. Dat is ook mooi. Maar in 2015/2016 verloren liefst 90.000 mensen hun WW-uitkering omdat de maximale termijn verstreken was. Zij hadden dus géén baan. Het aantal bijstandsuitkeringen is vorig jaar maand op maand blijven stijgen. Dat is de werkelijkheid die veel ouderen ervaren. Een schril contrast met de bekende juichverhalen.”


Effectieve plannen?

Over de sectorplannen zei Henk Krol: “Behalve geconstateerde tevredenheid bij werkgevers krijgen wij nog steeds geen helder beeld van de effectiviteit van de plannen. En dat vinden wij frustrerend. Het gaat om 600 miljoen euro overheidsgeld. Een eerste effectrapportage komt pas dit najaar. Waarom zo laat? Er zijn nu circa 268.000 deelnemers aan de plannen. Hoeveel daarvan zijn 50+? En om hoeveel 50+’ers gaat het bij de derde tranche?


Samenwerking

“Slechts 17 procent van de werkgevers maakt gebruik van gemeenten en UWV om hun vacatures te vervullen”, rekende Henk Krol voor. “Bedroevend! Erkent minister Asscher met de Algemene Rekenkamer (ARK) dat vooral de bezuinigingen sinds 2012 goede (regionale) samenwerking hebben gefrustreerd? En is hij bereid borging van de balans tussen taken, mensen en middelen bij UWV te betrekken bij de deze zomer te presenteren plannen?


Wat heeft John de Wolf gedaan?

Vrijstelling van de sollicitatieplicht vanaf één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd vindt 50PLUS verstandig van het kabinet, maar wij blijven pleiten voor een (periodieke) individuele toetsing, bijvoorbeeld vanaf het zestigste jaar, of de sollicitatieplicht nog wel zin heeft. 50PLUS wil ook weten wat de inzet van John de Wolf als ambassadeur Ouderenwerkgelegenheid concreet heeft opgeleverd.


Scholingsfonds

Scholing is essentieel in de veranderende arbeidsmarkt. 50PLUS is blij met het recente onderzoek van Ecorys. Dat wijst duidelijk in de richting van een aanvullende structuur van scholingsvouchers, een soort ‘Nationaal Scholingsfonds’. 50PLUS is daar groot voorstander van. “Gaat u zich krachtig en snel inzetten voor zo’n scholingsfonds?”, vroeg Henk Krol aan minister Asscher. “ Het moet daarbij gaan om brede, eenvoudige toegankelijkheid, ruime keuzevrijheid en minder scholinggeneigde groepen, waaronder ouderen en mensen van allochtone oorsprong. En last but not least: speciale focus op intersectorale mobiliteit. Voorwaarde voor succes van scholing is – zoals de minister eerder opperde – een verplichte periodieke ‘loopbaan APK’, waarbij nut en noodzaak van post-initiële scholing regelmatig en systematisch wordt vastgesteld. Wij zien veel rapporten, er komen nog rapporten, wanneer komen wij tot daden: het is vijf voor twaalf!”

© 9 februari 2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!