Henk Krol, lijsttrekker van 50PLUS, sprak maandagmiddag 13 februari in Gouda met ouderen die boos zijn over het opheffen van bushaltes in de wijk Bloemendaal. Krol deed dat samen met Willem Bakx, fractievoorzitter van 50PLUS in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ed de Lange, fractievoorzitter van Gouda's 50+partij, was eveneens aanwezig.

Door het opheffen van diverse haltes in hun wijk is het voor veel ouderen en mensen die slecht ter been zijn, moeilijk tot nagenoeg onmogelijk om met het openbaar vervoer hun bestemming in Gouda te bereiken. De gemeente stelt dat ze dan maar met de Groene Hart Hopper of Vervoerspunt Gouda moeten gaan. Die gemeentelijke busjes zijn echter geen oplossing: ouderen vinden het te veel geregel, ze moeten te vaak lang wachten of ze komen te laat en dan zijn ze te laat bij de voorstelling of het kleinkind heeft al afgezwommen.

Gouda's 50+ partij heeft de zaak aangekaart bij de landelijke partij 50PLUS. 50PLUS pakte de zaak op omdat het opheffen van bushaltes niet alleen een probleem is in Gouda. Ook elders in het land worden ouderen de dupe van dit soort maatregelen om financieel-economische redenen.

De marktwerking in het openbaar vervoer leidt ertoe dat vervoersmaatschappijen steeds scherper gaan inschrijven voor concessies. Dat betekent dat ze zo scherp mogelijk letten op efficiency door besparingen. Dat leidt er in toenemende mate toe dat (delen van) buslijnen verdwijnen en haltes worden opgeheven.

Tegelijkertijd wordt er geld uitgegeven aan het beter toegankelijk maken van bussen door het inzetten van nieuw materieel en het verhogen van bushaltes. Door de vergrijzing en de hogere levensverwachting zullen naar verhouding steeds meer mensen afhankelijk worden van openbaar vervoer. Dat is op zich prima, maar als die beter toegankelijke bussen vervolgens niet meer bij de haltes stoppen, worden die ouderen daar de dupe van.

Om dit soort situaties te voorkomen wil 50PLUS dat de marktwerking in het openbaar vervoer wordt teruggedraaid. De overheid moet daarin weer een meerderheidsbelang krijgen, net als bij telecommunicatie, energie, water en gezondheidszorg.

Verder vindt 50PLUS dat senioren tegen voordeliger tarief gebruik moeten kunnen maken van openbaar vervoer. De overheid moet bij het openbaar vervoer zorgen voor 'deur-tot-deur' maatwerk en kostenreductie voor de reiziger. Openbaar vervoer moet ook toegankelijk zijn voor minder mobiele reizigers. Ook moeten er bij elk perron en elke halte zitplaatsen komen voor ouderen en gehandicapten. Verder moeten provincies in hun aanbieding van een concessie duidelijke eisen stellen op het gebied van de beschikbaarheid/bereikbaarheid van het openbaar vervoer voor ouderen en voor mensen met een beperking.

Beelden van de actie in Gouda zijn HIER te zien.

© 13 februari 2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!