Getal 7 FreeImages

Fractievoorzitter Henk Krol heeft zeven cruciale punten bekendgemaakt waarop 50PLUS een mogelijke coalitie beoordeelt. Daaronder de AOW-leeftijd, de rekenrente voor pensioenen en structurele verhoging van de AOW-uitkering.

In de Tweede Kamer maakte Henk Krol vandaag zeven cruciale punten bekend waarop de gesprekken en de uitkomsten van een mogelijke coalitie door 50PLUS beoordeeld zullen worden. De punten zijn:

1. De (versnelde) verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de koppeling van de AOW-gerechtigde leeftijd aan de levensverwachting is niet acceptabel.

2. Er moet op korte termijn een tijdelijke bodem gelegd worden in de rekenrente voor aanvullende pensioenen. Dit in lijn met het initiatiefwetsvoorstel dat door 50PLUS is ingediend en dat door collega Martin van Rooijen verdedigd zal worden. De bedoeling hiervan is dat kortingen voor de komende vijf jaar worden voorkomen, niet alleen op uitkeringen maar ook op aanspraken die door jongeren nog worden opgebouwd.

3. Aanpassing van het financiële toetsingskader waardoor indexatie van pensioenen en aanspraken weer mogelijk wordt.

4. Een structurele verhoging van de AOW-uitkering boven het welvaartsvaste niveau.

5. Een belastingverlaging voor ouderen die de achterstand die tijdens Rutte II is opgelopen weer teniet doet. Belastingverlagingen mogen voor ons nooit discrimineren naar leeftijd.

6. Een begin maken met het terugdringen van de marktwerking in de zorg en een duidelijke financiële impuls voor de langdurige zorg, waaronder de ouderenzorg.

7. Afschaffen van het leenstelsel en terug naar de basisbeurs. 


Nog meer wensen

“Natuurlijk hebben wij nog meer wensen, maar deze zeven punten zijn voor ons van het grootste belang”, zei Henk Krol. “Wij gaan ervan uit dat de Kamer tijdig en volledig wordt geïnformeerd over de stand van zaken gedurende het proces. We stellen dan ook voor om, ongeacht de stand van zaken, een debat te voeren direct na het meireces. Alle fracties, maar zeker ook de mensen thuis, hebben het recht om te weten wat er na de verkiezingen met hun stem gebeurt.”


Felicitaties voor winnaars

Krol opende zijn bijdrage in de Tweede Kamer met felicitaties aan de VVD, die ondanks het forse verlies toch weer als grootste uit de bus is gekomen, en aan de partijen die echte winst boekten en in het bijzonder aan de nieuwkomers: DENK en Forum voor Democratie. “En ik bedank de ruim 325.000 kiezers die op 50PLUS stemden voor hun vertrouwen.”


Logische stap

In het gesprek dat 50PLUS met verkenner Edith Schippers had gaf Henk Krol te kennen dat de grootste partij en de winnaars van de verkiezingen moeten proberen een coalitie te vormen. “Wat dat betreft zijn de geplande gesprekken van VVD, D66, CDA en GroenLinks een logische stap”, vond de fractievoorzitter van 50PLUS. “Toch blijft het opmerkelijk dat nu niet verder wordt gesproken met andere grote winnaars… Een belangrijke taak van een nieuw te vormen coalitie is het herwinnen van vertrouwen van de burger in de landelijke politiek. 50PLUS heeft de voorkeur voor een coalitie met een meerderheid in Eerste en Tweede Kamer, maar het is wat ons betreft niet noodzakelijk.”

© 28 maart 2017