Belastingtelefoon Consumentenbond

Na kritische vragen van 50PLUS heeft staatssecretaris Wiebes verklaard dat mensen die verkeerd aangifte doen door foutieve informatie van de Belastingtelefoon geen boete hoeven te betalen.

De Belastingtelefoon (0800-0543) slaat nog steeds regelmatig de plank mis bij het beantwoorden van vragen. Nu het weer tijd is voor de belastingaangifte, benaderen heel veel mensen de telefonische hulplijn van de Belastingdienst met vragen en verzoeken om informatie. In liefst 4 van de 10 gevallen gaat het echter fout: dan krijgen bellers incorrecte informatie, zo blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Zelfs relatief eenvoudige vragen worden door de medewerkers van de Belastingtelefoon met grote regelmaat niet goed beantwoord.


Ondermaatse kwaliteit

Kamerlid Martin van Rooijen stelde vragen aan verantwoordelijk staatssecretaris Wiebes over de nog immer ondermaatse kwaliteit van de dienstverlening van de Belastingtelefoon. Van Rooijen vroeg de bewindsman waarom juist belangrijke zorgvragen – die vaak honderdduizenden Nederlanders raken – slechter worden beantwoord dan de vragen die voor veel minder belastingbetalers relevant zijn. Het Kamerlid van 50PLUS haalde de slechtst beantwoorde vraag via de Belastingtelefoon aan: over de onmogelijkheid om voorgeschreven medicijnen fiscaal af te trekken als die uit het eigen risico zijn betaald. “Ruim 11 miljoen mensen slikken medicijnen”, rekende Martin van Rooijen staatssecretaris Wiebes van Financiën voor. “Het gaat hier om een vraag die zeer relevant is voor héél veel mensen.”


Aftrekbaarheid medicijnen

Als proef op de som ging Van Rooijen zelf op Belastingdienst.nl zoeken of hij gemakkelijk een antwoord kon vinden over de aftrekbaarheid van medicijnen. Door een arts voorgeschreven medicijnen zijn zonder voorwaarden aftrekbaar, zo leerde het Kamerlid op de site. “Op de website staat niet dat medicijnen die onder het eigen risico vallen niet aftrekbaar zijn. Er staat dat het eigen risico als zodanig niet aftrekbaar is”, stelde Martin van Rooijen. Hij vroeg Wiebes dit zo spoedig mogelijk aan te passen en te verduidelijken.


Boete ‘niet aan de orde’

Mede naar aanleiding van de vragen van Martin van Rooijen beloofde Wiebes de zaak aan te pakken. Enkele dagen later liet de staatssecretaris weten dat mensen die door foutieve informatie van de Belastingtelefoon een verkeerde aangifte doen geen boete hoeven te betalen. De bewindsman schrijft aan de Tweede Kamer dat de belastinginspecteur de fout mag corrigeren en dat een boete ‘uiteraard niet aan de orde is’.

© 29 maart / 6 april 2017