Léonie Sazias

50PLUS vraagt van minister Kamp – en van een nieuw kabinet – een totaal afbouwplan voor de gaswinning in Groningen, met duidelijke stappen en tussenstappen. “Want ergens moeten we een punt zetten”, zei Kamerlid Léonie Sazias in haar maidenspeech. “En het voorzorgbeginsel, de veiligheid voor burger en omgeving moet voorop staan!”

Het debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen was de allereerste inbreng van Léonie Sazias in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer. Tijdens haar maidenspeech (foto) zei ze trots te zijn achter het katheder te kunnen staan. “Dat heb ik te danken aan een chirurg die narigheid uit mijn lichaam heeft gehaald, maar vooral aan de kiezers van 50PLUS. Ik ben dankbaar voor hun vertrouwen en zal dat nooit beschamen.”


Zorgelijke bevindingen

Léonie constateerde dat gas terugnemen in Groningen mogelijk bleek, gezien het besluit van minister Kamp van Economische Zaken om de productie met 10 procent te beperken. “Je zou denken, waarom kon dat niet eerder?”, vroeg Sazias zich hardop af. “Het is een reactie op de rapportage en advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. Waar 50PLUS moeite mee heeft is dat deze rapportage meer vragen oproept dan dat het antwoorden geeft. De bevindingen zijn zorgelijk en vooral wazig. De aardbevingen blijken niet eenduidig te koppelen te zijn aan specifieke productie-operaties, en daardoor wordt het voorstellen van risicobeheersingsmaatregelen ‘niet eenvoudiger’, aldus het advies. Daar kunnen we alvast niks mee.” 


Geen verband

De NAM heeft volgens het advies geen verband kunnen vinden tussen de toegenomen aardbevingen en de manier waarop er in het veld wordt geopereerd. “Zo is de NAM dus niet in staat gebleken om uitgewerkte beheersmaatregelen voor te stellen”, constateerde Léonie Sazias. “En er is ook geen antwoord op de vraag of er een operationele oorzaak ten grondslag ligt aan het zogenaamde ‘terugkeren’ van aardbevingen.

“Kortom, in dit rapport staat: wij wéten het niet. Wij weten niet wat sleutelen aan de productie precies doet en of dat ons al dan niet snel weer brengt tot volgende kritische seismische grenswaarden.”


Stap in goede richting

Het is goed dat de minister onder deze zorgelijke omstandigheden kiest voor een belangrijke reductie van de gaswinning met 10 procent, vindt Sazias. “50PLUS vindt die stap van 10 procent mooi, en wij zien dat als een stap in de goede richting.”


Fossiele brandstoffen

“We weten allemaal dat we af moeten van het gebruik van fossiele brandstoffen. We hebben het Klimaatakkoord ondertekend maar de bijbehorende maatregelen gaan veel te langzaam. Laat deze reductie nou hét momentum zijn van de omslag, de eerste stap naar zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief. Wat 50PLUS van de minister Kamp – en van een nieuw kabinet – vraagt is een totaal afbouwplan voor de gaswinning met duidelijke stappen en tussenstappen. En natuurlijk moeten we rekening houden met alle belangen, waaronder leveringszekerheid en exportcontracten.”

“Maar ergens moeten we een punt zetten. En het voorzorgbeginsel, de veiligheid voor burger en omgeving moet voorop staan!”


Aardgasvrij bouwen

Bij zo’n afbouwplan hoort zeker ook een transitie naar ‘aardgasvrij bouwen’, stelde Léonie Sazias. “Woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren moeten daartoe worden gestimuleerd. Tegelijkertijd moeten we de vraag beantwoorden hoe wij de Groningse huizen, de bebouwing maar ook de bodem kunnen versterken. En daar moeten we nu haast mee maken. Het vertrouwen van de Groningers in de overheid is volledig weg. Dat willen we toch niet? Ik verwijs daarbij naar de recente bevindingen van de onafhankelijke Raadsman, Leendert Klaassen.”

“De afwikkeling van schade gebeurt veel te langzaam en ontaardt te vaak in Kafka-achtige taferelen.”


Schadelijke invloeden

“Je huis is je meest veilige omgeving. Stel je voor wat het met je doet als je met je gezin moet slapen in een huis waarvan je niet zeker weet of dat bestendig is bij een volgende beving. Dat schaadt de psychische gesteldheid en gezondheid van mensen, waaronder kinderen. Er wonen 30.000 kinderen in het aardbevingsgebied. De schadelijke invloed voor deze kinderen moet nodig worden onderzocht vindt de Kinderombudsman. En wij zijn het helemaal met haar eens!”


Afbouwen in 12 jaar

“Er zijn al enkele belangrijke stappen gezet, maar het hele proces moet nu verder geïntensiveerd en versneld worden. Er moet een onafhankelijke, ruimhartige schadeafwikkeling komen, waarbij ook de emotionele schade moet worden meegenomen. De Ombudsman noemt in zijn brief een zestal aanbevelingen. Minister Kamp moet wat 50PLUS betreft per aanbeveling zeggen wat hij daarmee gaat doen. En dan hopen wij dat de minister ook grondig ingaat op de suggestie voor een spoedige uitwerking van een integraal afbouwplan voor de gaswinning. Onze 50PLUS-afdeling Groningen spreekt over afbouwen in 12 jaar. Vindt minister Kamp deze termijn haalbaar?”


Toekomst zonder fossiele brandstoffen

50PLUS vindt dat het hier gaat om de inlossing van een ‘ereschuld’: héél Nederland had en heeft profijt van gas. “Wij mogen de Groningers niet letterlijk ten onder laten gaan in de leeg rakende gasbel!”, stelt Léonie Sazias. “Herstel het fundament van vertrouwen met de Groningers. Neem ze serieus, dát is de basis voor een toekomstgerichte, constructieve relatie. En laten we vooral vooruit kijken: Zoek samen met ons als Kamer naar een schoner en veiligere energievoorziening en dus naar een toekomst zonder fossiele brandstoffen.”

Henk Krol feliciteert Lëonie Sazias met haar maidenspeech
Henk Krol feliciteert Léonie Sazias met haar maidenspeech

© 20 april 2017