Foto: Marten van Dijl / Milieudefensie (Flickr c.c.)

Een meerderheid van de Tweede Kamer is het er mee eens: er moet een afbouwplan komen voor de gaswinning in Groningen.

Kamerlid Léonie Sazias diende een motie in waarin om een afbouwplan voor de gaswinning in Groningen wordt gevraagd, met duidelijke stappen en tussenstappen. “De aardbevingen en het risico daarop blijven leiden tot een verhoogd veiligheidsrisico voor bewoners van gaswinningsgebieden”, zegt Léonie Sazias. “Dat zorgt niet alleen voor aanzienlijke milieuschade en schade aan bebouwing, maar heeft ook grote financiële en emotionele schade voor bewoners tot gevolg.”

“Vandaar dat ik het kabinet heb gevraagd met een afbouwplan te komen voor de gaswinning in Groningen.”


Brede steun

In het afbouwplan moeten concrete stappen worden benoemd over hoe de gaskraan dichtgedraaid kan worden. Het voorstel van Léonie Sazias kreeg brede steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Naast 50PLUS stemden SP, PvdA, GroenLinks, Partij van de Dieren, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV voor de motie van Léonie. Denk en Forum voor Democratie waren tegen de motie.

© 10 mei 2017 – Foto: Marten van Dijl / Milieudefensie (Flickr c.c.)