Corrie van Brenk Trein

Toegankelijkheid van het openbaar vervoer – in de stad én op het platteland, ook voor ouderen en reizigers met een fysieke beperking – is één van de speerpunten van 50PLUS. “De afstand tussen halte en voordeur is voor veel – potentiële – gebruikers een bijna letterlijk struikelblok”, zei Kamerlid Corrie van Brenk, die pleitte voor maatoplossingen.

Participatie, zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving zijn de afgelopen jaren in belang toegenomen. Maatwerk en vooral toegankelijkheid zijn daarbij steeds belangrijker vereisten. “Het is daarom goed dat de regering inzet op een verbeterd en geïntegreerd openbaar vervoer voor iedereen”, zei Kamerlid Corrie van Brenk tijdens een debat met staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu.


Struikelblok

Uit een onderzoek naar integratie van taxidoelgroepenvervoer met openbaar vervoer kwam een aantal aandachtspunten naar voren. Corrie van Brenk somt ze op: “Ten eerste de onbekendheid, en wellicht ook versnipperdheid, van het aanbod. Ten tweede, een heel cruciaal punt: de afstand tussen halte en voordeur bij integratie van doelgroepenvervoer en regulier OV. Dat is voor veel – potentiële – gebruikers een bijna letterlijk struikelblok. En juist dat is cruciaal om maatoplossingen te bieden.”


Kleine lijndiensten

Van Brenk vroeg staatssecretaris Dijksma hoe ver zij inmiddels is met haar aangekondigde actieprogramma. “Wanneer mag de Tweede Kamer meer informatie verwachten? En worden deze aandachtspunten daarin meegenomen? Daarnaast: hoe verhoudt dit hele programma zich tot het feit dat veel kleine lijndiensten opgeheven of bijna opgeheven worden?” Corrie haalde een voorbeeld aan over regiovervoer: “Een echtpaar uit Vlijmen kon met deze taxi wel naar het ziekenhuis in Den Bosch, maar niet naar het ziekenhuis in Tilburg omdat dat buiten de regio ligt.” Van Brenk vroeg Dijksma wat zij van deze strikte regiogrenzen vindt.


Reizigers met een beperking

“Een fysieke beperking is voor steeds meer mensen geen reden om niet op stap te gaan”, vervolgde Corrie van Brenk. “De overheid wil participatie en zelfredzaamheid ook stimuleren, en terecht. Dat betekent ook dat op stations en bij bus- en tramhaltes meer aandacht moet zijn voor de reiziger met een beperking.”

“Er moet meer ingezet worden op zitplaatsen en op toegankelijkheid van de halte zelf.”


Smaakt naar meer

De ontwikkeling van een app waardoor verkeerslichten langer op groen blijven zodat de gebruiker langer de tijd heeft over te steken, waarover de media laatste berichtten, vindt 50PLUS prachtig. “Het betreft een proef, maar smaakt naar meer. Een mooi en slim hulpmiddel voor mensen die minder mobiel zijn om toch veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. Kent staatssecretaris Dijksma meer voorbeelden en is zij bereid dit soort oplossingen, of onderzoek daarnaar, te ondersteunen?”


Sociale veiligheid

Ook al staat sociale veiligheid in het openbaar vervoer niet expliciet op de agenda, toch heeft Corrie van Brenk een dringende vraag: “De NS heeft aangegeven voor het einde van het tweede kwartaal van 2017 dubbele bemensing op nachttreinen te hebben gerealiseerd. Kunnen wij hier dus eind juni verzekerd van zijn dat dit gerealiseerd is? Wanneer zal bij elke tram of bus elektronisch betaald kunnen kan worden? Dit voorkomt overvallen, er is immers geen geld.”


Kosten OV-chipkaart

Staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven dat de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven – de enige aandeelhouder van Translink, uitgever en exploitant van de OV-chipkaart – snel met een plan komt waarin staat hoe geld dat in de toekomst overblijft – dus nadat het aanloopverlies is terugbetaald – ingezet kan worden voor de reizigers. Ook wil Dijksma kijken of de kaart langer dan 5 jaar mee kan gaan of dat de kosten voor een verlenging substantieel omlaag kunnen. “Dat is dringend noodzakelijk”, vindt Kamerlid Van Brenk, “want het is en blijft niet uit te leggen dat de klant 7,50 euro betaalt voor een kaart waarvan de productiekosten maar 88 cent bedragen. De klant heeft geen boodschap aan aanloop- en investeringskosten. En waarom moet alleen de klant dat dragen, als van overheidswege besloten wordt dat alleen nog maar met een chipkaart gereisd kan worden? Volgens de website van Translink zijn er inmiddels 25 miljoen kaarten uitgegeven. Je zou zeggen dat dat er weleens voldoende zijn. Kort en goed: wanneer komt er duidelijkheid? De zomer nadert immers met rasse schreden.”

© 18 mei 2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!