Minister Henk Kamp 170523

Erkent Henk Kamp dat pensioenfondsen het maximale rendement moeten behalen voor deelnemers en gepensioneerden? Die vraag stelde Kamerlid Martin van Rooijen aan de minister van Economische Zaken naar aanleiding van zijn uitlatingen in het televisieprogramma Buitenhof.

In het televisieprogramma Buitenhof deed minister Henk Kamp van Economische Zaken (foto boven) diverse uitspraken over het beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen. In het praatprogramma zei de bewindsman dat Nederlandse pensioenfondsen een rol zouden kunnen spelen als ‘een stabiliserende factor in de woelige internationale economie’. Kamp voegde daar nog aan toe: “Ik zou me er heel prettig bij voelen als de pensioenfondsen in de eerste plaats kijken naar rendement, maar ook kijken naar rendement vanuit het Nederlandse belang.” In een brief aan de Tweede Kamer stelde de minister enkele dagen eerder al dat ‘institutionele investeerders en andere vermogende partijen ook een rol zouden kunnen spelen bij het dienen van de belangen van alle stakeholders en lange termijn waarde creatie’.


Drie nieuwe doelstellingen?

Kamerlid Martin van Rooijen stelde over zijn optreden in Buitenhof diverse vragen aan Kamp. Van Rooijen vroeg of het Nederlandse pensioenstelsel volgens de minister drie nieuwe doelstellingen moet krijgen. Namelijk: een stabiliserende factor spelen in een woelige internationale wereld, ook kijken naar rendement vanuit het Nederlandse belang en de belangen van alle stakeholders meewegen bij (buitenlandse) overnames?

Martin van Rooijen 170523


Maximaal rendement

Van Rooijen vroeg Kamp of hij erkent dat besturen van pensioenfondsen gehouden zijn een maximaal rendement bij het gekozen risicoprofiel te behalen op de belegging van pensioenpremies voor de deelnemers en gepensioneerden. Het Kamerlid van 50PLUS verwees naar artikel 18 Lid 1a van de Europese pensioenrichtlijn, waarin staat dat ‘de activa worden belegd in het belang van de deelnemers en de pensioengerechtigden. In het geval van mogelijke tegenstrijdige belangen zorgt de instelling of het lichaam dat haar portefeuille beheert ervoor dat de belegging uitsluitend in het belang van de deelnemers en de pensioengerechtigden geschiedt.’


Van Rooijen wees Kamp er fijntjes op
dat artikel 135, lid 1a van de Pensioenwet daarop aansluit.


Ongewenst

Martin van Rooijen zei in de Tweede Kamer dat het ongewenst is om vanuit het kabinet druk uit te gaan oefenen op de besturen van de pensioenfondsen. “Dat wil zeggen om als bezitter of zelfs als nieuwe koper van aandelen bij overnamebiedingen op Nederlandse bedrijven ook allerlei andere belangen te laten meewegen.” Van Rooijen vroeg of de minister dit erkent, hoe hij die andere belangen wil laten meewegen en hoe hij gaat voorkomen dat nieuwe beschermingsmaatregelen zullen leiden tot een nieuwe ‘Dutch Discount’, met lagere waarderingen voor Nederlandse multinationals tot gevolg.


Substantiële barrières

Het Kamerlid van 50PLUS wil ook van minister Kamp weten wat hij gaat doen als het arsenaal aan beschermingsconstructies bij Nederlandse bedrijven – die Kamp wil uitbreiden – juist één van de barrières van institutionele beleggers blijkt.


Belangen dienen

“In de brief van 20 mei spreekt minister Kamp over ‘institutionele beleggers die barrières zouden ervaren bij participaties in Nederlandse bedrijven’”, stelt Van Rooijen. “Over welke barrières heeft de minister het precies?"

"Als er op dit moment substantiële barrières zijn voor Nederlandse institutionele beleggers (pensioenfondsen) om aandelen te kopen van Nederlandse bedrijven, waarom horen wij dat dan nu pas?”

 

Inbrengen bij kabinet

Martin van Rooijen wil overigens ook van minister Kamp weten of hij bereid is om het standpunt in te brengen in het kabinet dat besturen van pensioenfondsen de belangen van de deelnemers en gepensioneerden in het pensioenfonds moeten dienen en dat zij daarbij moeten inzetten op maximaal rendement voor de deelnemers. En dus niet van alle stakeholders in het bedrijf waarop een overnamebod is gedaan.

© 23 mei 2017