Oudere in gesprek Stockfoto

50PLUS vindt dat de mantelzorgboete voor álle mantelzorgers van tafel moet. “Dus niet alleen voor AOW-gerechtigden”, vindt Kamerlid Léonie Sazias. Ze diende daarover een motie in.

Het geven van mantelzorg is zwaar en mag nooit onderschat worden. “Een mantelzorger zorgt 24 uur per dag, dus dag en nacht”, stelde Léonie Sazias. Vaak zijn mantelzorgers overbelast en dat is geen wonder: “Mantelzorgers voor dementerenden zijn vaak zelf ouderen; mensen die het risico lopen zelf ook wat te gaan mankeren. En ook het combineren van werk en mantelzorg is geen sinecure.”

“Een betaalde baan, kleine kinderen én ouders die toenemend ondersteuning nodig hebben;
ik geef het je te doen!”


Loodzware taak

Op veel mantelzorgers rust een loodzware taak. Ondersteuning van mantelzorgers is daarom van wezenlijk belang. 50PLUS vindt dat dat niet onderhevig mag zijn aan verschillende beleidskeuzen van gemeenten. “Wij pleiten voor een gemeentelijk basispakket. Iedereen in een vergelijkbare situatie moet dezelfde basisvoorzieningen kunnen ontvangen; het mag niet uitmaken in welke gemeente je woont”, aldus Léonie Sazias. Het Kamerlid pleitte ook hartstochtelijk voor het schrappen van de mantelzorgboete voor álle mantelzorgers, niet alleen voor AOW-gerechtigden zoals de regering in de Voorjaarsnota heeft voorgesteld. •••

 

► De volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het debat over mantelzorg
met staatssecretaris Martin van Rijn:

“Ongeveer 5 procent van mantelzorgers met een dementerende partner heeft suïcidale gedachten volgens een onderzoek van de VU. De overbelasting van mantelzorgers van deze groep neemt toe. Volgens Alzheimer Nederland voelt 1 op de 6 zich overbelast tot zwaar overbelast en zo’n 40 procent kampt met depressieve gevoelens. Sowieso geeft 1 op de 7 van de Nederlandse mantelzorgers aan zich overbelast te voelen. Die overbelasting kan ernstige gevolgen hebben.


Nooit onderschatten

Het verlenen van mantelzorg mag nooit onderschat worden. En zeker niet wanneer het gaat over mantelzorg aan mensen met een psychische aandoening als dementie, die over de tijd geleidelijk ernstiger wordt.


Heel veel geduld

Met dementie moet je echt kunnen omgaan. Je moet veel liefde, begrip en héél veel geduld hebben. En accepteren dat je liefdevolle zorg soms met een grauw en een snauw beantwoord wordt; dat hoort bij het ziektebeeld. Dat is vooral heel moeilijk als het om je partner gaat, waarmee je lief en leed hebt gedeeld, en die langzaam maar zeker onder je ogen verdwijnt.

Geen sinecure

Een mantelzorger zorgt 24 uur per dag, dus dag en nacht. Geen wonder dat de overbelasting zo hoog is. Mantelzorgers voor dementerenden zijn vaak zelf ouderen, mensen die het risico lopen zelf ook wat te gaan mankeren. Maar ook het combineren van betaalde arbeid en zorg is dan bepaald geen sinecure. Een betaalde baan, kleine kinderen én ouders die toenemend ondersteuning nodig hebben; ik geef het je te doen.


Gemeentelijk basispakket

Er wordt steeds meer zorg neergelegd bij mantelzorgers en omdat de mogelijkheid voor opname in een instelling steeds verder wordt opgeschoven wordt die zorg ook steeds zwaarder. Ondersteuning van mantelzorgers wordt daardoor belangrijker en mag niet alleen aan soms verschillende beleidskeuzen van gemeenten worden overgelaten. 50PLUS pleit in dit verband voor een gemeentelijk basispakket. Iedereen in een vergelijkbare situatie moet dezelfde basisvoorzieningen kunnen ontvangen; het mag niet uitmaken in welke gemeente je woont.


Bezuinigen

Zo zien we bijvoorbeeld dat veel gemeenten op welzijn bezuinigen en dat gaat ten koste van de dagbesteding. Dagbesteding is een belangrijke pijler van mantelzorgondersteuning, daar is eerder meer van nodig dan minder. Staatssecretaris Van Rijn moet verdere maatregelen initiëren waardoor er altijd voldoende respijtzorg en logeerplekken binnen redelijke afstand beschikbaar zijn. Dat is nu onvoldoende het geval. Voldoende casemanagers zijn hierbij een belangrijke voorwaarde.


Jonge mantelzorgers

Ook al is de groep mantelzorgers die voor een dementerende zorgt groot, mantelzorgers van mensen met een beperking lopen tegen soortgelijke problemen aan. En je hebt ook jonge mensen die noodgedwongen mantelzorg verlenen. Ook zij verdienen aandacht en ondersteuning! Helaas weten we dat mantelzorg ook kan ontsporen. In mishandeling, diefstal en verwaarlozing. Dat is niet altijd uit kwaaiigheid, soms meer uit frustratie. Hoe is de voortgang van de pilots inzake ontspoorde mantelzorg?


Kaders aanscherpen

In het meerjarenprogramma depressiepreventie zijn mantelzorgers benoemd tot hoogrisicogroep. In 2018 zal het programma specifiek op hen gericht zijn. Een vraag daarbij is: hoe kunnen we overbelasting en depressie bij mantelzorgers signaleren? Voor alle mantelzorgers is het van belang de oorzaak van depressie weg te nemen, en dat is overbelasting. Het Rijk speelt hierin een belangrijke rol. Want zij heeft gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor mantelzorgondersteuning, maar moet de juiste kaders scheppen en middelen bieden. Die kaders zouden wat 50PLUS betreft aangescherpt moeten worden!”


Mantelzorgboete

“50PLUS vindt dat de mantelzorgboete voor álle mantelzorgers van tafel moet. Dus niet alleen voor AOW-gerechtigden, maar voor iedere mantelzorger!”, aldus Léonie Sazias, die daarover een motie indiende.  

© 7 juni 2017