Niet Reanimeren Penning Patientenfederatie

De Patiëntenfederatie Nederland geeft een niet-reanimerenpenning uit waarmee men naar hulpdiensten en zorgverleners kan aangeven dat men niet gereanimeerd wil worden. 50PLUS vroeg ruim een jaar geleden al om zo'n neutrale draagbare wilsverklaring.

In februari 2016 vroeg 50PLUS om een snelle invoering van een neutrale niet-reanimerenpenning. Zulke penningen waren al wel verkrijgbaar, maar om die in het bezit te krijgen moest men lid worden van een vereniging. Verantwoordelijk minister Schippers beloofde toen aan 50PLUS er snel werk van te maken; ook zij stond achter de uitgave van een neutrale niet-reanimerenpenning. Die werd op 7 juni in Zeist gepresenteerd.


Duidelijke boodschap

Vanaf nu is de niet-reanimerenpenning die werd uitgegeven aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) voor iedereen verkrijgbaar bij de Patiëntenfederatie Nederland. De penning is een draagbare wilsverklaring met de tekst ‘Ik verbied iedereen onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie op mij toe te passen’. Dat is de duidelijke boodschap die dragers van een niet-reanimerenpenning geven aan hulpdiensten en zorgverleners, namelijk dat zij, bijvoorbeeld bij een hartstilstand, niet geholpen willen worden.


Zelf bepalen

“Wij vinden dat mensen zelf moeten kunnen bepalen hoe zij met hun gezondheid en zorg omgaan”, geeft Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland, aan als reden voor de uitgifte van de niet-reanimerenpenning. “Mensen die dat willen kunnen met de penning een voor hen belangrijke wens kenbaar maken.”


Voor iedereen verkrijgbaar

50PLUS vroeg ruim een jaar geleden al om een niet-reanimerenpenning die voor iedereen verkrijgbaar zou zijn. Namens de partij was Kamerlid Corrie van Brenk aanwezig bij de overdracht van de penning van de NVVE naar de Patiëntenfederatie. “Ik hoorde daar indrukwekkende verhalen van twee vrouwen die een lijdensweg met hun mannen hadden meegemaakt en nu zeiden: ‘Dat overkomt ons niet. Wij maken een duidelijke keuze en kiezen voor een penning’.”


Bespreken

Op de bijeenkomst vertelde een huisarts dat je de keuze voor een niet-reanimerenpenning in goede tijden moet maken. “Wie op de Eerste Hulp belandt, is eigenlijk al te laat. Je moet het van tevoren bespreken met je familie en omgeving en als je voor niet-reanimeren kiest de penning op tijd aanvragen.”


Goed voor elkaar

Corrie van Brenk was ook onder de indruk van het verhaal van dr. Michael Kuiper, voorzitter van de Wetenschappelijke Nederlandse Reanimatieraad. “Hij vertelde dat we het in Nederland in vergelijking met andere landen goed voor elkaar hebben. Veel mensen weten hoe ze moeten reanimeren, AED-apparatuur is veelvuldig aanwezig en we zijn dichtbevolkt, dus er is vaak iemand bij als het gebeurt. Liefst 60 procent gaat na een reanimatie weer aan het werk, wel vaak parttime. Van de duizend mensen die in Nederland gereanimeerd worden, overleven er tweehonderd. In de Verenigde Staten ligt dat getal heel anders: in Detroit bijvoorbeeld overleven er maar twee van de duizend. En in Japan twintig, omdat men daar niet gewend is elkaar aan te raken. Cultuur is dus ook nog wel eens een obstakel.”


Verstandig

“Hoewel bij heel veel mensen de angst leeft blijvend ernstig hersenletsel op te lopen, blijkt die kans in Nederland klein”, leerde Corrie bij de bijeenkomst. “Het gaat om slechts circa 1 procent. Maar ik kan me de angst heel goed voorstellen; ik heb het zelf ruim twintig jaar geleden bij mijn man meegemaakt. Dat liep gelukkig goed af, maar je wilt niet weten wat een stress dat geeft. Daarom is het zo verstandig om tijdig na te denken over wat je wel en niet wilt en dat te bespreken met familie, vrienden en de huisarts.”  

Meer informatie over de niet-reanimerenpenning bij de Patiëntenfederatie Nederland: klik hier.

© 8 juni 2017