Zwaard Damocles

Boven de pensioenen van werkenden en gepensioneerden hangt een ‘Zwaard van Damocles’: in 2020 kunnen bijna twee miljoen pensioenen bij elf fondsen gekort worden, in 2021 bijna acht miljoen pensioenen bij 45 fondsen! Martin van Rooijen van 50PLUS roept het kabinet en collega-Kamerleden op tot actie!

“Ik pleeg het FTK tegenwoordig niet meer Financieel Toetsingskader te noemen, maar ‘Financiële Toekomst Kapot’.” Dat zei Martin van Rooijen tegen staatssecretaris Klijnsma (PvdA) tijdens een debat over de pensioenen. Het FTK is een verzameling van rekenregels voor pensioenfondsen, vastgelegd in de Pensioenwet. Door het FTK moeten sommige pensioenfondsen mogelijk op de langere termijn de pensioenen korten. “Dat komt omdat de wet een grens stelt aan hoe lang een pensioenfonds onder de minimale dekkingsgraad van 104,2 procent mag zitten”, legt het Kamerlid van 50PLUS uit. “Pensioenfondsen die vijf jaar onder die grens blijven, zullen de pensioenen moeten korten.”


8 miljoen pensioenen gekort  

50PLUS noemt dat ‘Het Zwaard van Damocles’ dat boven de pensioenen van werkenden en gepensioneerden hangt. “Op basis van de stand van de dekkingsgraden eind 2016 kan dat betekenen dat in 2020 bijna 2 miljoen pensioenen bij elf fondsen gekort moeten worden”, legt Martin van Rooijen uit. “En in 2021 bijna acht miljoen pensioenen bij 45 fondsen! Deze korting kan in sommige gevallen aanzienlijk zijn. Als een pensioenfonds bijvoorbeeld op het laatste meetmoment een dekkingsgraad heeft van 100 procent, dan moeten de pensioenen worden gekort met ongeveer 4 procent!”


Van Rooijen riep staatssecretaris Klijnsma en ook zijn collega-Kamerleden op niet op de handen te blijven zitten. “Denk niet ‘het zal wel loslopen’, maar voorkom kortingen die materieel niet nodig zijn!”


AOW-overbruggingspensioen

In het debat over de Verzamelwet Pensioenen dat in de Tweede Kamer gevoerd werd vroeg Martin van Rooijen ook om aandacht voor het AOW-overbruggingspensioen. “Het kabinet is niet van plan mensen in staat te stellen om een lopende AOW-overbruggingsuitkering aan te passen als de AOW-leeftijd opnieuw verder stijgt”, zei van Rooijen tegen Klijnsma. “50PLUS vindt het echter wenselijk dat mensen de gelegenheid krijgen om hun uitkeringen aan te passen als een AOW-gat dreigt.”


Klik hier voor de volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het debat over de pensioenen met staatssecretaris Jetta Klijnsma


© 8 juni 2017