Jeroen Dijsselbloem - Foto: EU Council Eurozone

De Europese Commissie vindt dat ons pensioenstelsel ‘schokbestendiger’ moet worden. Kamerlid Martin van Rooijen heeft voor deze aanbeveling geen goed woord over: “Krijgen Frankrijk, Duitsland en Italië met hun volstrekt onhoudbare pensioenstelsels ook waarschuwingen over de schokbestendigheid?”

Ter voorbereiding van de vergadering van de Eurogroep – de ministers van Financiën van de eurozone – op 15 en 16 juni en als nabespreking van de laatste Eurogroep-vergadering debatteerde de Tweede Kamer met minister Dijsselbloem. Martin van Rooijen had tijdens dit debat geen goed woord over voor het advies van de Europese Commissie aan Nederland om de transparantie en de schokbestendigheid van het pensioenstelsel te verbeteren. “Europa heeft geen recht van spreken over de schokbestendigheid van het Nederlandse pensioenstelsel”, zei het Kamerlid van 50PLUS.


Wij hebben gespaard, zij niet

Martin van Rooijen legde zijn kritiek op de ‘landenspecifieke aanbevelingen’ van de Europese Commissie als volgt uit: “Als we uitgaan van het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU dan komt inmiddels meer den 75 procent (!) van alle pensioenreserves in de Europese Unie uit Nederland. De overige 25 procent moet worden verdeeld over de resterende 418 miljoen Europeanen, die vrijwel allemaal afkomstig zijn uit lidstaten die nog veel sneller vergrijzen dan wij. Krijgen Frankrijk, Duitsland en Italië met hun op lange termijn volstrekt onhoudbare omslagstelsels ook waarschuwingen en aanbevelingen over de schokbestendigheid? Wij hebben gespaard, zij niet. Maar waarom zou ons systeem dan toch schokbestendiger moeten worden?!”


Italiaanse staatssteun

In het debat kwam ook de redding van de Italiaanse bank Monte dei Paschi ter sprake. Italië koos voor staatssteun aan Monte dei Paschi en dat mag volgens de regels om de verliezen af te dekken die zouden ontstaan door een tegenvallende conjunctuur. Maar Martin van Rooijen is van mening dat een tegenvallende conjunctuur niet de oorzaak is van de problemen bij de Italiaanse bank. Daarom kan dit niet als argument worden aangevoerd om de staatssteun te legitimeren. “Is het denkbaar dat er door alle berichtgeving in de media een bankrun ontstaat op Monte dei Paschi?”, wilde Martin van Rooijen weten. Hij vroeg Dijsselbloem of de minister zijn geld bij Monte dei Paschi zou laten staan en of hij positief gestemd is over de afloop in Italië. •••

 

► De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het debat met minister Dijsselbloem van Financiën ter voorbereiding van de bijeenkomst van de Eurogroep:

“Ik dank minister Dijsselbloem voor de brief over de berichten ‘Brussel keurt redding Monte dei Paschi goed’ en ‘Noodlijdende Banco Popular voor 1 euro verkocht’. Wat ons betreft is de redding van Banco Popular Español er één ‘uit het boekje’. Een voorbeeld voor andere landen en wat ons betreft verdient de Spaanse regering een compliment. Wat echter blijft staan, ook na de brief en de beantwoording van de vragen van de leden Harbers en De Vries, is dat de preventieve herkapitalisatie op kosten van de belastingbetaler of resolutie op kosten van de crediteuren een keuze is van de lidstaten, in dit geval Italië en Spanje. Spanje heeft gekozen voor resolutie en Italië kiest voor staatssteun. Is de minister het eens met deze observatie of is hij bereid en in staat om aan te tonen dat Banco Popular er veel slechter voor stond dan Monte dei Paschi thans staat?

Ik heb nog enkele vragen in dit verband:

• Minister Dijsselbloem heeft in het AO Eurogroep / Ecofin van 18 mei gezegd: “Bankentoezichthouders moeten gewoon zeer kritisch bekijken of deze banken nog een toekomst hebben, want alleen dan is preventieve herkapitalisatie toegestaan”. Hieruit concludeer ik dat Monte di Paschi ‘nog een toekomst heeft’ en Banco Popular niet. Deelt de minister deze observatie?

• Kan Monte dei Paschi (alsnog) de route van resolutie via het SRB bewandelen? Indien nee, waarom niet?

• Wij willen graag harde getallen zien waaruit blijkt dat Monte dei Paschi ‘nog een toekomst heeft’ en dat Banco Popular dat bij vergelijking niet had.

• De BRRD moest bewerkstelligen dat belastingbetalers buiten schot blijven. Maar landen mogen banken tijdelijk genoeg kapitaal toestoppen om de verliezen af te dekken die zouden ontstaan door een tegenvallende conjunctuur. Echter, deelt u de mening dat de specifieke problemen van het Italiaanse bankenlandschap zoals de lage winstgevendheid en de non-performing loans grotendeels structureel van aard zijn en dus niet conjunctureel?

• Deelt u de mening dat een tegenvallende conjunctuur niet de oorzaak is van de problemen bij Italiaanse banken en dat dit dus ook niet als argument kan worden aangevoerd om staatssteun te legitimeren?

• Zijn er mogelijkheden om op basis van het argument dat er weinig tot geen sprake is van conjuncturele oorzaken de goedkeuring van de staatssteun door de Europese Commissie kunnen aanvechten? Indien nee, waarom niet?

• Indien de EC de staatssteun voor Monte dei Paschi definitief goedkeurt, dan geven zij daarmee het signaal af dat ook notoir zwakke banken na herstructurering op lange termijn winstgevend kunnen worden. Immers, we weten allemaal al een paar jaar dat Monte dei Paschi een hekkensluiter is. Deelt u de mening dat de uitzonderingsbepaling op de staatssteunregels veel te makkelijk wordt toegepast? Indien nee, waarom niet?

• Is het denkbaar dat er een bankrun ontstaat op Monte dei Paschi, door alle berichtgeving in de media? Zou u uw geld bij Monte dei Paschi laten staan? Is de minister Dijsselbloem positief gestemd over de afloop in Italië?

• Zou het zo kunnen zijn, vraag ik deze minister in alle oprechtheid, dat Italië nu nog even snel een paar oude grootbanken wil redden met staatssteun, om vervolgens een hele serie kleine banken over de kop te laten gaan? Want als dat zo is, dan zouden wij daar eerlijk gezegd nog wel enig begrip voor kunnen opbrengen. Dat zouden wij (Nederland) wellicht ook doen, vermoed ik.


Landenspecifieke aanbevelingen

De Europese Commissie stelt dit jaar, ook voor Nederland, weer landenspecifieke aanbevelingen voor. De Europese Commissie beveelt aan om de transparantie, de intergenerationele verdeling en de schokbestendigheid van het pensioenstelsel te verbeteren. Het spreekt voor zich dat wij voor die laatste aanbeveling geen goed woord over hebben. Europa heeft geen recht van spreken over de ‘schokbestendigheid’ van het Nederlandse pensioenstelsel. Als we uitgaan van het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU dan komt inmiddels meer 75 procent (!) van alle pensioenreserves in de EU uit Nederland. De overige 25 procent moet worden verdeeld over de resterende 418 miljoen Europeanen die vrijwel allemaal afkomstig zijn uit lidstaten die nog veel sneller vergrijzen dan wij. Krijgen Frankrijk, Duitsland en Italië met hun op lange termijn volstrekt onhoudbare omslagstelsels ook waarschuwingen en aanbevelingen over de schokbestendigheid? Wij hebben gespaard, zij niet. Maar toch moet ons systeem schokbestendiger worden?!

 

Akkoord Griekenland

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble heeft gezegd dat het moet lukken om morgen tot een akkoord met Griekenland te komen. Naar verwachting wordt er tot een tussenoplossing besloten waarbij het IMF, onder de voorwaarde van een toekomstige schuldverlichting voor de Grieken, in beginsel instemt met een nieuwe lening. Ik had begrepen dat deelname van het IMF voor Nederland en Duitsland een voorwaarde was voor verdere steun aan Griekenland, maar ik begrijp nu dat de heer Schäuble en misschien ook minister Dijsselbloem al genoegen nemen met de ‘instemming’ van het IMF. Klopt dat? 


BTW – E-publications

Ik zal aan het eind ook nog even ergens mijn blijdschap over uitspreken: wij zijn zeer verheugd dat het mogelijk wordt gemaakt om het geldende verlaagde tarief voor fysieke publicaties ook toe te passen op elektronische publicaties.


Clearing Euro Derivaten

De Europese Commissie lanceerde gisteren een plan waarmee een belangrijk deel van de clearing van rentederivaten naar zich toe wil trekken. Want vindt de minister hiervan? Wat zijn de gevolgen voor de kosten van de derivaten? De ongetwijfeld hogere kosten zijn niet in het belang van de deelnemers van de pensioenfondsen. Volgens Lex Hooduin kunnen de kosten hiervan oplopen tot 100 miljard euro. Kan de minister dat bevestigen?”

© 14 juni 2017 - Foto: EU Council Eurozone