Foto: FreeImages

Voor jongeren met zeer ernstige psychische problemen bestaan er steeds langere wachtlijsten en wachttijden. Dat is niet acceptabel, vindt Léonie Sazias. Zij stelt voor om de hoogcomplexe GGZ-zorg voor jeugdigen onder regie van het Rijk te brengen.

Zorg voor jongeren met ernstige psychische problemen moet onder regie van het Rijk gaan vallen. “Met bijbehorende middelen en onder goede voorwaarden”, zei Kamerlid Léonie Sazias tijdens een debat over de zorg aan suïcidale tieners. “Nu verschilt de hoogcomplexe GGZ-zorg voor de jeugd te veel per gemeente en dat is niet acceptabel. Zeker niet met deze zorg!”   


Gebrek aan regie  

Het gebeurt dagelijks dat er op veel plekken in Nederland kinderen geen gepaste hulp (kunnen) krijgen, stelde Léonie Sazias in het debat met staatssecretaris Van Rijn vast. “Er is een gebrek aan bovenregionale en landelijke regie. De zorg voor deze kinderen komt in veel regio’s in de knel. Er bestaan steeds langere wachttijden en wachtlijsten.”  


Heel dure voorzieningen

50PLUS wil dat de complexe GGZ-zorg voor jeugdigen onder verantwoordelijkheid en regie van het Rijk moet komen omdat het om heel dure voorzieningen gaat. “Stel dat een gemiddeld kleine gemeente 3 of 4 van deze hulpbehoevende jeugdigen binnen de grens heeft, dan is voor die gemeentelijke begroting het budget meteen meer dan op”, rekende Léonie de staatssecretaris voor. Zolang deze zorg nog bij gemeenten zit, moet in de eerste plaats daar de zeilen worden bijgezet. •••

 

► De volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het debat over de zorg aan suïcidale tieners met staatssecretaris Martin van Rijn:

“Zoveel alarmbellen zijn er al geweest over jeugdzorg en jeugd-GGZ. Zoveel berichten, brieven en andere signalen. Maar alles balde zich samen in de publieke noodkreet van Claudia, over haar dochter die ondanks meerdere zelfmoordpogingen lange tijd op de wachtlijst moest staan voor hulp. Er was nergens plek voor haar. Gelukkig heeft de staatssecretaris actie ondernomen en deze casus voorlopig opgelost, maar hoe gaat het nu verder met de andere kinderen die op de wachtlijst staan?   In zijn brief geeft de staatssecretaris aan dat bestuurlijke vragen over financiën en wachtlijsten in acute gevallen nooit een reden mogen zijn om niet te behandelen, en dat hij van gemeenten en zorgaanbieders verwacht dat zij passende zorg organiseren.

Tot zover de theorie. Nu de praktijk.

Het Expertisecentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie stuurde een brandbrief die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het gebeurt dagelijks dat er op veel plekken in Nederland kinderen geen gepaste hulp (kunnen) krijgen. Er is een gebrek aan bovenregionale en landelijke regie. De zorg voor deze kinderen komt in veel regio’s in de knel. Er bestaan steeds langere wachttijden en wachtlijsten. (Bascule AMC)

De regionale verschillen zijn enorm. Er is niet alleen budgettaire schaarste, maar ook schaarste aan professionals. De overhead van zorgaanbieders is gestegen sinds de decentralisatie, omdat gemeenten elk hun eigen administratieve eisen hebben. En zo kunnen we nog wel even doorgaan

Ik wil graag een onderscheid maken tussen gemiddelde reguliere GGZ voor jongeren en de complexe zorg waarbij sprake is van meerdere psychische aandoeningen en waarbij vaak acute opvang nodig is. Het gaat hier juist om die complexe zorg.

Voor de goede orde: wij gaan uit van de goede wil van gemeenten om deze zorg zo goed mogelijk te organiseren, maar we hebben al vaker gezien dat dat gewoon niet goed gaat. Vooral deze complexe vorm van zorg – jeugd-GGZ – is letterlijk van levensbelang. Het gaat namelijk ook om heel dure voorzieningen. Stel dat een gemiddeld kleine gemeente 3 of 4 van deze hulpbehoevende jeugdigen binnen de grens heeft, dan is voor die gemeentelijke begroting het budget meteen meer dan op! Daarom vindt 50PLUS dat juist die complexe GGZ-zorg voor de jeugd onder regie van het Rijk moet worden vallen. Met bijbehorende middelen en onder goede voorwaarden. Nu verschillen deze zaken te veel per gemeente, en dat is niet acceptabel. En zeker niet met deze zorg. De aangekondigde AmvB is een begin, maar gaat echt niet al deze problemen oplossen.

Daarom vragen we de staatssecretaris om verder in te grijpen. Pak de regie! Zolang deze zorg nog bij gemeenten zit, moet in de eerste plaats daar de zeilen worden bijgezet. Ga in gesprek met gemeenten, verzekeraars en aanbieders om ervoor te zorgen dat er om te beginnen voldoende aanbod is zodat de wachtlijsten kunnen verdwijnen. Want die plekken zijn er onvoldoende!

Zorg ervoor dat gemeenten er dezelfde werkwijzen op nahouden, zodat zorgaanbieders niet meer verzuipen in de administratie en teveel geld moeten besteden aan overhead.

Zorg ervoor dat er een gelijk speelveld ontstaat, waardoor zoveel mogelijk middelen terugvloeien naar de zorg. En dat de zorg weer op de behoefte van het kind toegesneden kan worden, in plaats van dat het kind afhankelijk is van het systeem. 50PLUS vraagt daarvoor uw garantie! Deze jongens en meisjes hebben het nodig!”

© 21 juni 2017