Foto: Janell Bargen (FreeImages)

Het is onwaardig dat iemand euthanasie vraagt omdat hij onvoldoende hulp ervaart. Dat stelde Léonie Sazias in een debat over de verwijzing van psychiatrisch patiënten naar de Levenseindekliniek. “Stel orde op zaken in de GGZ: regel dat voldoende en toegesneden psychiatrische hulp beschikbaar is!”

De Levenseindekliniek – die euthanasie geeft aan mensen met een euthanasieverzoek dat voldoet aan de wettelijke eisen – kent zo’n grote toeloop van psychiatrisch patiënten dat ze die niet aan kan. Wat vooral verontrustend is, vindt 50PLUS, is dat er een koppeling lijkt te zijn tussen de problemen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de verzoeken tot euthanasie. “Mensen voelen zich gemangeld door het systeem, zien talloze hulpverleners en voelen zich niet gehoord”, zei Léonie Sazias in een debat hierover met staatssecretaris Martin van Rijn. “Het ergste verhaal is dat van een cliënt die eigenlijk niet dood wilde maar geen andere mogelijkheid meer zag om geholpen te worden. Dat is hét signaal dat er van alles mankeert aan de GGZ.”


Diagnose-behandel-productiebedrijf

Het Kamerlid van 50PLUS haalde de hoogleraar psychiatrische epidemiologie van het UMC Jim van Os aan om het probleem duidelijk te maken: ‘De zorg sluit vaak niet aan bij de problemen van mensen: de GGZ is een diagnose-behandel-productiebedrijf waarin weinig aandacht is voor hoop, herstel en identiteit’.


Onacceptabel en onwaardig

Dat iemand euthanasie vraagt omdat hij onvoldoende hulp ervaart, is werkelijk onacceptabel en onwaardig, stelde Léonie in het debat. “Het is zeer begrijpelijk dat psychiaters hier in toenemende mate moeite mee hebben. Een signaal dat niet genegeerd mag worden! Stel orde op zaken in de GGZ. Regel dat voldoende en toegesneden psychiatrische hulp beschikbaar is, maar onderzoek vooral ook wat de achterliggende oorzaak is”, aldus Léonie Sazias. •••

 

► De volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het debat over de verwijzing van psychiatrisch patiënten naar de Levenseindekliniek met staatssecretaris Martin van Rijn:

“Het leven in deze tijd van social media met perfecte Facebook-profielen valt niet mee. Vooral niet voor jongeren die nog bezig zijn hun leven vorm te geven. Als je niet Facebook-perfect bent, val je buiten de boot. Dan heb je het gevoel dat je er niet toe doet en dat is funest voor iemands zelfbeeld.

Eigenlijk is het niet zo verwonderlijk dat er zoveel mensen depressief zijn in deze tijd. De Levenseindekliniek kent zo’n grote toeloop van psychiatrisch patiënten dat ze die niet aan kan, lazen we enkele weken geleden in Trouw.

Wat moeten we doen om deze problemen op te lossen? Moeten we de capaciteit van de Levenseindekliniek vergroten of moeten we kijken wat de oorzaak van de toeloop is?

Het meest verontrustende signaal in het artikel is voor 50PLUS dat er een koppeling lijkt te zijn tussen de problemen in de GGZ en verzoeken tot euthanasie. Mensen voelen zich gemangeld door het systeem, zien talloze hulpverleners en voelen zich niet gehoord. Het ergste verhaal is dat van een cliënt die eigenlijk niet dood wilde maar geen andere mogelijkheid meer zag om geholpen te worden. Dat is hét signaal dat er van alles mankeert aan de GGZ.

Jim van Os, hoogleraar psychiatrische epidemiologie van het UMC, formuleert het als volgt: ‘De zorg sluit vaak niet aan bij de problemen van mensen: de GGZ is een diagnose-behandel-productiebedrijf waarin weinig aandacht is voor hoop, herstel en identiteit.’

Ik denk dat hij daarmee de spijker op de kop slaat.

We hebben het gisteren al uitgebreid gehad over het tekort aan goede plaatsen in de jeugd-GGZ. De beddenafbouw in de GGZ gaat veel te snel, terwijl de ambulante zorg nog niet eens op orde is. Mensen met psychische problemen zitten zo te lang zonder hulp waardoor hun problemen alleen maar groter worden. Mensen met dementie en chronisch psychiatrische ziekten worden vaak niet meer beter maar kunnen wel geholpen worden om het leven beter aan te kunnen. Juist bij deze groepen heeft de financiële uitkleding van de zorg de kwaliteit van leven aangetast.

Uit de evaluatie van de euthanasiewet die enkele weken geleden verscheen, bleek dat 6 op de 10 psychiaters bedenkingen heeft bij de huidige euthanasiewet en dat staat waarschijnlijk in verband met de grote toename van aanvragen.

De eerste concrete aanbeveling uit die evaluatie van de Toetsingscommissie is dan ook: Laat onderzoek uitvoeren naar de achterliggende oorzaak van het stijgend aantal euthanasiegevallen.

Dat iemand euthanasie vraagt omdat hij onvoldoende hulp ervaart, is werkelijk onacceptabel en onwaardig. Voor 50PLUS is het dan ook zeer begrijpelijk dat psychiaters hier in toenemende mate moeite mee hebben. Een signaal dat niet genegeerd mag worden! Stel orde op zaken in de GGZ. Regel dat voldoende en toegesneden psychiatrische hulp beschikbaar is maar onderzoek vooral ook wat de achterliggende oorzaak is.”

© 22 juni 2017