Foto: Harry Breugom Fotografie

Inkoopafspraken en budgetplafonds teisteren de wijkverpleging. 50PLUS vindt dat kwaliteit van zorg en zorg op maat altijd leidend moeten zijn bij afspraken over kosten en tarieven.

De kwaliteit van de wijkverpleging wordt bedreigd door inkoopafspraken en budgetplafonds. “Zorgverzekeraars kopen in op basis van het verleden, maar dat is geen garantie voor de toekomst”, zei Léonie Sazias in een debat over de wijkzorg met staatssecretaris Van Rijn. “We kennen de verhalen van Brabantzorg en Buurtzorg en wij vinden dat zo krom als een hoepel!”


Onbetaald doorwerken

Sommige clausules in contracten hebben helemaal niks te maken met kwalitatief inkopen voor de cliënt. “Dat is doodgewoon afknijpen!”, vindt het Kamerlid van 50PLUS en ze geeft als voorbeeld de gratis doorleverplicht die in contracten staat. “Je koopt weinig in, maar eist dat ze onbetaald door blijven werken... hoe bestaat het? Ik wil van de staatssecretaris weten of dit juridisch en maatschappelijk te verantwoorden is.”


Voldoende inkoop

Sazias wees op de inkoopafspraken die er binnen het dementienetwerk voor zorgen dat er daar belemmeringen zijn ontstaan. “50PLUS wil dat er redelijke en kostendekkende tarieven worden gehanteerd én dat er voldoende inkoop plaatsvindt. Kwaliteit van zorg en zorg op maat zouden daarbij leidend moeten zijn! Voor de cliënt en voor de zorgorganisaties.”


25.000 vacatures

Léonie tipte tijdens het debat in de Tweede Kamer nog het tekort aan zorgpersoneel aan, met name op de hogere niveaus 4 en 5. “Er zijn veel ontslagen gevallen en de toestroom vanuit de opleidingen is nog steeds laag, allerlei mooie campagnes ten spijt. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) ziet met angst en beven uit naar komende zomer. Er zijn nu al 25.000 vacatures en de zomervakantie is nog niet eens begonnen. Het is daarom heel goed dat er een actieprogramma komt om meer te investeren in het tekort aan zorgpersoneel”, aldus Léonie Sazias. •••

 

► De volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het debat over de wijkverpleging met staatssecretaris Martin van Rijn:

“In de brief staatssecretaris Van Rijn van 28 juni wordt duidelijk dat ook hij goede wijkverpleging één van de belangrijkste pijlers van de zorg aan huis vindt. Mooi dat er een bestuurlijk akkoord wijkverpleging gesloten is, we kijken reikhalzend uit naar de Ontwikkelagenda.

50PLUS is ook blij dat er 168 miljoen bijkomt volgend jaar, hoewel we wel graag willen weten waar dat bedrag op is gebaseerd. Dat er geld bijkomt is niet persé een garantie dat er voldoende wordt ingekocht tegen normaal tarief. Juist bij die inkoop en contractering zitten onze grootste zorgen.

In zijn brief van 28 juni stelt de staatssecretaris dat ‘sinds de overheveling van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet is het voor aanbieders en verzekeraars wennen aan de contractering van de wijkverpleging’. Het understatement van het jaar, lijkt me.
Overigens bleek uit de reguliere inkoopmonitor dat zorgverzekeraars wél tevredener zijn over de inkoop 2017 ten opzichte van een jaar eerder. Aanbieders juist niet…dat is nogal veelzeggend.

Want één van de belangrijkste knelpunten wordt hierin niet vastgelegd, namelijk de tarieven. Nog steeds wordt onder kostprijs gecontracteerd.  In het geval van casemanagement zit dat vaak zelfs op het niveau van persoonlijke verzorging. Wij vinden gewoon dat er altijd redelijke en kostendekkende tarieven zullen worden gehanteerd én voldoende inkoop plaatsvindt. Kwaliteit van zorg en zorg op maat zouden daarbij leidend moeten zijn! Voor de cliënt en voor de zorgorganisaties.

En dan het budgetplafond. Zorgverzekeraars kopen in op basis van het verleden maar dat is geen garantie voor de toekomst. We kennen de verhalen van Brabantzorg en Buurtzorg en wij vinden dat zo krom als een hoepel. Hoe kan een koper een doorleverplicht eisen van een aanbieder zonder daarvoor te betalen. En als een zorgaanbieder zo’n clausule weigert dan wordt voor staf het budgetplafond verlaagd. Dit heeft helemaal niks te maken met kwalitatief inkopen voor de cliënt, dit is doodgewoon afknijpen! Wat 50PLUS betreft moet die gratis doorleverplicht uit de contracten. Je koopt weinig in maar eist dat ze onbetaald door blijven werken... hoe bestaat ‘t? Graag een reflectie van de staatssecretaris of dit juridisch en maatschappelijk te verantwoorden is!

Hierdoor wordt ook de keuzevrijheid van cliënten aangetast. Als cliënten graag geholpen willen worden door Buurtzorg dan kan dat niet meer, want de verzekeraar heeft zijn plafond bereikt en moet dus nee verkopen en door verwijzen naar andere aanbieder. Toch een aantasting van keuzevrijheid!

Als toppunt van inperking van keuzevrijheid zien wij de pilot van Zilveren Kruis Achmea. Wij willen dan ook weten hoe het staat met die vreselijke pilot om een aanbieder per wijk 100% te vergoeden en alle anderen in de wijk maar 75%. Kunnen wij daar al een evaluatie van krijgen?

Wij willen immers ook dat er voldoende wordt ingekocht, dus niet dat halverwege het jaar alweer het budgetplafond is bereikt. Er komen nu alweer signalen uit het veld dat het gecontracteerde budget toch weer ontoereikend zal zijn voor de tweede helft van 2017. Het feit dat zorgverzekeraars volgens NZa tot dusver 300 miljoen onder het budgetplafond zijn gebleven geeft dus geen garantie.

Mijn vraag is dan ook: hoe kunnen we die garantie wel krijgen, zonder dat de lasten bij de zorgaanbieders terecht komen? We willen niet meemaken dat er goede zorgaanbieders omvallen door dit beleid.

De inkoop van de casemanagement dementie heeft dringend aanjaging nodig. Goed dat de staatssecretaris daar ook op inzet. Ook hier geeft men aan dat inkoopafspraken er de reden van zijn dat binnen het dementienetwerk belemmeringen zijn ontstaan.

De staatssecretaris geeft aan dat hij de inmiddels afgesproken acties van de NZa kritisch gaat volgen. Maar welke handhavingsinstrumenten heeft de NZa in deze?

Goed dat er een actieprogramma komt om meer te investeren in het tekort aan zorgpersoneel.
Een opmerking over het tekort aan zorgpersoneel, met name op de hogere niveaus (4 en 5). Er zijn immers veel ontslagen gevallen en de toestroom vanuit de opleidingen is nog steeds laag, allerlei mooie campagnes ten spijt. Waarom denkt de staatsecretaris dat het nu wel gaat lukken?

De V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) ziet met angst en beven uit naar komende zomer. Er zijn nu al 25.000 vacatures en de zomervakantie is nog niet eens begonnen.”

© 5 juli 2017 - Foto: Harry Breugom