Foto: Sherry Wil / FreeImages c.c.

Door de huidige wetgeving is het voor waterschappen nog steeds moeilijk vol in te zetten op de circulaire economie. Denk bijvoorbeeld aan het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalwater. Dankzij een motie van 50PLUS moet de regering nu de belemmeringen in kaart brengen en vervolgens wegnemen.

Deze week is een motie van 50PLUS-Kamerlid Corrie Van Brenk over de inzet van waterschappen op circulaire economie aangenomen. De motie vraagt aan de regering om te kijken welke belemmeringen er nog zijn en die belemmeringen weg te nemen. “De investeringsagenda van de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stelt dat huidige wet- en regelgeving een betere inzet van waterschappen op de circulaire economie nog steeds bemoeilijkt”, legt Corrie uit. “Denk dan bijvoorbeeld aan het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalwater en het leveren van herwonnen grondstoffen aan derden.”


Knopen doorhakken

De Unie van Waterschappen en het Rijk zijn overeengekomen dat het Rijk zich inspant om belemmeringen in wet- en regelgeving op dit gebied weg te nemen. “Deze deal loopt af op 31 december, dus er moeten knopen worden doorgehakt”, zegt Corrie. “We hebben daarom de regering in een motie verzocht om in samenwerking met de betrokken partijen nader in kaart te brengen welke belemmeringen er wel en niet zijn weggenomen en met welke reden. En we vragen in de motie ook aan de regering om voortvarend de eventuele nog bestaande belemmeringen weg te nemen. Die motie is breed aangenomen en daar ben ik ontzettend gelukkig over. Dit succes is zeker ook te danken aan de goede samenwerking met onze mensen bij de waterschappen!”


Actie ondernemen

Jan Opschoor, voorzitter van het Landelijk Overleg Waterschapbestuurders 50PLUS, is net als Corrie van Brenk heel content met de aangenomen motie. “Heel mooi nieuws en geweldig dat 50PLUS dit in de Tweede Kamer zo ver heeft kunnen doorvoeren”, zegt hij. “Als waterschappen en waterschapbestuurders zijn we daar erg blij mee. Het geeft duidelijkheid over waar we staan, over wat er al wel en niet is weggenomen aan belemmeringen en het toont aan welke actie we nog kunnen en moeten ondernemen. Echt weer een stap in de goede richting dus!”

© 6 juli 2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!