65 getal Foto Foto duncan c Flickr

Het wordt steeds duidelijker dat de kabinetten Rutte zich lieten leiden door het snelle geld, stellen Martin van Rooijen en Corrie van Brenk. Bij allerlei bezuinigingsmaatregelen in de (ouderen)zorg én bij het verhogen van de AOW-leeftijd. De Kamerleden vragen hardop wie 50PLUS wil steunen bij het nemen van de politieke beslissing om de AOW-leeftijd weer terug te brengen naar 65 jaar.

De laatste tijd is het weer heel duidelijk geworden. De kabinetten Rutte 1 en 2 keken niet verder dan hun neus lang was. Gevolgen op lange(re) termijn telden niet mee, het ging botweg om het snel geld binnenhalen en daarna zien we wel. De vergelijking met een multinational die aandeelhouders tevreden moet houden, dringt zich op.

Zo staan de kranten dit jaar vol met de nadelige effecten van het ‘langerthuiswonenbeleid’ van het kabinet. Ouderen worden min of meer gedwongen langer thuis te wonen. Verzorgingstehuizen sluiten en soms is het (te) lang wachten op een plaats in een verpleeghuis. Ondertussen stapelen de problemen zich op: tekorten in de thuiszorg en wijkverpleging, veel ouderen belanden op de afdeling Eerste Hulp, steeds meer gewonden en doden door valpartijen thuis en overbelaste mantelzorgers met alle gevolgen van dien. Een zorgvuldiger beleid had veel leed en extra kosten kunnen voorkomen.

> Zorgvuldiger beleid had veel leed en extra kosten kunnen voorkomen

De afgelopen weken was er weer berichtgeving over de gevolgen van het steeds verder verhogen van de AOW-leeftijd. Werknemers trekken het simpelweg niet. In veel beroepen is het doorwerken op hogere leeftijd lastig, zo niet onmogelijk. Als er al werk ís, want de werkloosheid onder ouderen is onverminderd hoog. Het CBS berichtte donderdag 20 juli dat het percentage werklozen in de leeftijdscategorie boven de 45 jaar nog hoger is dan in 2011!

Steeds meer ouderen moeten rondkomen van een bijstandsuitkering, een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid of een werkloosheidsuitkering. Naast veel ellende en ongenoegen voor de betrokkenen, kost dit de overheid ook veel geld. Ook hier had zorgvuldiger beleid veel leed en extra kosten kunnen voorkomen.

Er is genoeg gewaarschuwd. Door acties van werknemers, FNV en sectorwerkgevers, door deskundigen en door een aantal politieke partijen, waaronder 50PLUS. Maar de kabinetten Rutte lieten zich leiden door het snelle geld. De slachtoffers van dit beleid moeten nu onrustig afwachten of diezelfde Rutte het leed gaat verzachten.

> Het verhogen van de AOW-leeftijd was een te snel ingevoerde crisismaatregel

Had Rutte maar geluisterd naar die vele signalen uit de samenleving en politiek. 50PLUS wordt vaak verketterd en belachelijk gemaakt, maar het gelijk komt langzaam maar zeker onze kant op. En het is nog niet te laat. Er is nog geen kabinet, de onderhandelingen verlopen nog steeds moeizaam en de begroting voor 2018 is nog niet af.
Per 2018 de AOW-leeftijd bevriezen op 65 jaar en 9 maanden en werken aan een plan om de AOW-leeftijd zo spoedig mogelijk voor iedereen terug te brengen naar 65 jaar, dat  is onze oproep.

Het verhogen van de AOW-leeftijd was destijds een te snel ingevoerde crisismaatregel. Nu de crisis voorbij is, is het een politieke beslissing om de leeftijd weer terug naar 65 jaar te brengen. Wie steunt ons?

Martin van Rooijen
Corrie van Brenk

> AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. De standpunten van 50PLUS
> AOW-leeftijd omlaag, Nederland wil het!

© 1 augustus 2017 – Foto: Foto: duncan c (Flickr)