Geld Graaien 01 Foto AvE

De overheid presenteert een mooi stijgend overschot, maar daar gaat ú voor betalen! De economie groeit spectaculair, maar de koopkrachtstijging is slechts minimaal. Helemaal voor gepensioneerden: zij worden de komende vier jaar nóg verder op afstand gezet. Op het gebied van inkomens valt er heel weinig te juichen.

De Nederlandse economie mag dan draaien als een tierelier en ons huishoudboekje mag keurig op orde zijn, de burger merkt er weinig tot niets van. Of je nu Jan Modaal heet of Jan met de Pet, de mooie groeicijfers leveren voor hen vrijwel niets op. De koopkracht stijgt dit jaar gemiddeld slechts met 0,3 procent, terwijl de economie als geheel groeit met 3,3 procent!

Werkenden krijgen er komend jaar 0,8 procent bij, maar gepensioneerden gaan er voor het zoveelste jaar op rij veel minder op vooruit: een schamele 0,2 procent. En verbetering is niet in zicht. Want tot 2021 worden ouderen nóg verder op achterstand gezet. Weer wordt de kloof in koopkracht tussen werkende Nederlanders en gepensioneerden breder en dieper. Jaar in jaar uit werd die kloof groter; inmiddels is er al sprake van een heuse ravijn.

> Een groei van meer dan 3 procent hebben we al tien jaar niet meer gezien

Laten we even naar de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) kijken: de economie groeit naar verwachting met 3,3 procent in 2017. Dat is een uitzonderlijk hoog cijfer. Een groei van meer dan 3 procent hebben we al minstens tien jaar niet meer gezien. Nederland trekt nu ook de kar in de eurozone en is verreweg de snelste groeier van de vijf grootste eurozone-economieën. Nederland neemt in het tweede kwartaal van 2017 zelfs het leeuwendeel van de groeiversnelling in de hele muntunie voor haar rekening. Het overschot op de begroting loopt naar verwachting op tot 1,6 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2021, ofwel naar zo’n 13,5 miljard euro op jaarbasis. Dit is hoogconjunctuur!

> De belastingen en premies gaan met nog eens 5 miljard euro omhoog!

De middellange termijnverkenning van het CPB laat echter ook zien dat de groei allesbehalve evenredig neerslaat bij de bevolking. Ouderen moeten tevreden zijn met slechts een fractie van de koopkrachtstijging van werkenden. En dat beeld vertoont de komende jaren geen enkele verbetering, integendeel! Daarnaast – en dat is ronduit schokkend – gaan de belastingen en premies de komende jaren met nog eens 5 miljard euro omhoog (namelijk 0,7 procent van het BBP, zie de tabel onder dit artikel). Zo komt de overheid dus aan dat mooie stijgende overschot: ú gaat ervoor betalen!

> Koopkracht loopt steeds verder uit elkaar. Genadeloos!

Een begrotingsoverschot van 13,5 miljard euro toont ook aan dat er meer dan voldoende ruimte is voor een verlaging van de AOW-leeftijd  naar 65 jaar, vindt 50PLUS. Dat kost in 2021 immers nog geen vier miljard. Het verhogen van de AOW-leeftijd was dus een politieke keuze en geen noodzaak. De opbrengst is echter wel uitgedeeld, via het 5 miljard-pakket, aan werkenden. En dat zien we terug in de koopkrachtcijfers van het CPB. De koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden loopt steeds verder uit elkaar en deze trend zet de komende jaren door. Genadeloos!

> Het ECB-beleid begint nu voor Nederland echt uit de hand te lopen

Waar het beleid van de Europese Centrale Bank bij 2 procent groei al niet meer passend was voor Nederland, begint het nu echt uit de hand te lopen. Een beleidsrente rond de 0 procent bij 3,3 procent economische groei! Het ECB-beleid is nu overduidelijk gericht op de zwakke schakels Italië en Frankrijk en heeft geen enkele relatie meer met de Nederlandse conjunctuur. De ECB drukt nog steeds elke maand de rentestanden naar beneden met 60 miljard aan ‘gratis geld’. Nederlandse (pensioen)spaarders en gepensioneerden betalen hiervoor een zeer hoge prijs door middel van uitblijvende indexatie en dreigende pensioenkortingen. De Fransen en de Italianen? Die vinden het wel best en schuiven de ellende weer voor zich uit.

Dit vindt 50PLUS de drie grootste pijnpunten:

> In plaats van de verdiende inhaalslag worden ouderen verder op achterstand gezet

1) De koopkrachtstijging van ouderen is in 2017 slechts éénderde van de koopkrachtstijging van werkenden. In 2018 daalt dit zelfs naar éénvierde en over de gehele periode tot 2021 zakt dat cijfers nóg verder naar éénzesde deel van wat werkenden erbij krijgen. In plaats van de dik verdiende inhaalslag worden ouderen zonder gêne verder op achterstand gezet!

> De saldoverbetering van de overheid komt door lastenverzwaringen

2) Het saldo van de overheid vertoont een overschot. Dat loopt op van 0,9 procent van het BBP in 2018 naar 1,6 procent in 2021. Maar de belastingen en premies worden in dezelfde periode ook verhoogd met 0,7 procent (met niet minder dan 5 miljard)! De saldoverbetering van de overheid komt dus niet door de mooie groeiprestatie maar door lastenverzwaringen. Onthoudt u dat maar als het aanstaande regeerakkoord goede sier maakt met lastenverlichting. Pas als de aanstaande lastenverlichting méér is dan 5 miljard krijgen de burgers ook echt iets terug. En dan laten wij de lastenverzwaringen sinds het uitbreken van de crisis in 2008 nog buiten beschouwing. Want als we die meetellen dan is elke lastenverlichting onder de twintig miljard een sigaar uit eigen doos.

> Spaarders en gepensioneerden betalen de prijs! 

3) Het extreme monetaire beleid van de Europese Centrale Bank is gericht op zwakke conjuncturen en totaal niet op de situatie in Nederland. De macro-economische risico’s hiervan zijn groot en het directe effect voor Nederlandse (pensioen)spaarders en gepensioneerden is schandalig, Met een explosieve 3,3 procent economische groei begrijpt iedereen dat de lage rente geen enkele relatie meer vertoont met de realiteit van de Nederlandse economie. Die prijs wordt betaald door spaarders en gepensioneerden en door alle andere Nederlanders die deelnemen aan een pensioenregeling in de tweede pijler.

De coalitiepartijen juichen over de spectaculaire groei van de Nederlandse economie. Maar de burger schiet er weinig tot niets mee op. Sterker nog: de lasten gaan stijgen en veel Nederlanders worden geconfronteerd met een oneerlijke koopkrachtverdeling. Bepaald niet iets om over te juichen!

Martin van Rooijen
Tweede Kamerlid 50PLUS

Kerngegevens collectieve financien site

© 17 augustus 2017