Foto: Harry Breugom / 50PLUS

Kaderleden van vakbond FNV constateren dat grote krachten bezig zijn het solidaire en collectieve Nederlandse pensioenstelsel fundamenteel aan te tasten. Zij zeggen: ‘Handen af van ons pensioen, zeggenschap over onze eigen poen!’

Met ‘framing’ en ‘bashing’ proberen kabinet, politieke partijen, de SER en toezichthouders druk te zetten en te houden op de overgang van ons collectieve pensioenstelsel naar een individueel stelsel. 50PLUS steeds nadrukkelijk: Nee! Handen af van het Nederlandse pensioenstelsel, want het is één van de allerbeste ter wereld!

In een uitgebreide, goed onderbouwde brief roepen zeven ter zake kundige kaderleden van de FNV hun voorzitter Han Busker op te pleiten voor het stoppen met de onzinnige pensioendiscussie over een nieuw pensioenstelsel. Ze vragen Busker bij de onderhandelingen met de formerende politieke partijen te strijden voor behoud van het huidige pensioenstelsel.

De FNV’ers zeggen met lede ogen aan te zien hoe allerlei pensioenregelingen worden bedacht en uitgestort over de mensen, maar zonder de mensen zelf daarbij te betrekken. “Maatregelen waarvan wij weten dat die niet in het belang zijn van de tegenwoordige en toekomstige gepensioneerde werknemers. Wij merken op dat het huidige stelsel bewezen heeft toekomstbestendig te zijn. De pensioenvermogens hebben zonder overheidssteun de achter ons liggende financiële crises doorstaan. Wij menen dat, afgezien van enkele verbeteringen, helemaal géén grote wijzigingen nodig zijn om het stelsel voor de toekomst veilig te stellen.”

Irrationeel Financieel Toetsingskader

De kaderleden van FNV vinden dat politici de maatregelen die de pensioenopbouw en -uitkering bemoeilijken ongedaan moeten maken. Zij wijzen onder meer op het door de politiek verplicht gestelde ‘irrationeel Financieel Toetsingskader’ (FTK). Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS noemt het FTK tegenwoordig ‘Financiële Toekomst Kapot’. “De politiek heeft onder het mom van toezicht een superstreng kader gemaakt met een rekenrente voor de verplichtingen van 1,5 procent voor de komende zestig jaar, het beruchte FTK. Door dat FTK kan niet worden geïndexeerd in de komende tien tot vijftien jaar nadat er nu al tien jaar niet is geïndexeerd. Bij een aantal fondsen is zelfs gekort, soms fors!”, aldus Van Rooijen.

> Doemscenario: pensioenstelsel overboord, pensioenrechten onteigend

Gepensioneerden overgeslagen

De FNV-kaderleden constateren in hun brief dat er een beleidsbreuk is geweest die politici zich moeten aanrekenen. De leden leggen uit dat bij de inrichting van het pensioenstelsel als doel geformuleerd was dat ouderen na een arbeidzaam leven de door hen bereikte levenstandaard goeddeels zouden kunnen voortzetten. Daarvoor zou circa 70 procent van het bruto eindloon voldoende zijn, omdat er voor gepensioneerden lagere lasten en speciale tarieven voor allerlei zaken zouden zijn. “Dit beleid wordt niet meer gevolgd”, constateren de FNV’ers. “Bij gelijk bruto inkomen wordt van gepensioneerden voor zaken betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet een lagere eigen bijdrage gevraagd zoals te verwachten zou zijn, maar juist een hogere! En bij compensaties voor lastenverhoging worden de gepensioneerden overgeslagen, zoals de compensatie bij de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) of de belastingverlaging van 2016.”

Grotere onzekerheid

De FNV-deskundigen zijn duidelijk: ze zien niets in ‘individuele ‘pensioenpotjes’. “Die voegen niets wezenlijk toe”, zeggen zij in hun brief. “Ze betekenen een administratieve last en grotere onzekerheid omdat het echt bereikbare pensioen pas vanaf enige tijd – men spreekt van tien jaar – vóór de pensioendatum vastgesteld gaat worden. En dan is het te laat om er nog iets aan te doen. Te grote nadruk op individuele potjes miskent de grote betekenis van collectiviteit in het stelsel. Ditzelfde dreigt als er een te groot scala aan keuzes moet worden gemaakt door de deelnemers zelf. Het leidt tot keuzestress en teveel keuzemogelijkheden veroorzaken hoge uitvoeringskosten.”

Geen objectieve beoordeling

Martin van Rooijen stelt dat er systematisch ‘framing’ en ‘bashing’ plaatsvindt door alsmaar te beweren dat de ouderen de pot leegeten waardoor de jongeren straks geen pensioen zullen ontvangen, maar wel premie betalen voor de ouderen. “Tegen zulke onzin is geen enkel verweer mogelijk”, zegt het Kamerlid van 50PLUS. Toch maken veel pensioendeskundigen en wetenschappers er graag gebruik van, en hij noemt onder meer de Sociaal-Economische Raad (SER). Ook de FNV’ers wijzen in hun brief naar de SER. “Daarin zitten vele geleerden die hun naam hebben verbonden aan veranderingen van het stelsel. Daar is geen objectieve beoordeling van de situatie meer van te verwachten. Andere, minstens even geleerde pensioenkenners verheffen inmiddels hun stem om te wijzen op de zinloosheid en kostbaarheid van de pogingen om een geheel nieuw stelsel te ontwerpen ter vervanging van het internationaal geroemde Nederlandse pensioensysteem. Zij wijzen ook op de hoge transitiekosten die overschakeling naar een ander stelsel met zich mee zal brengen.”

Irreële renteregels

De kaderleden zijn van mening dat vakbond FNV drastische stappen moet zetten. “Het pensioenstelsel zelf moet behouden blijven: wat moet veranderen is het FTK met zijn irreële renteregels.” 50PLUS staat volledig achter de brief van de FNV’ers aan hun voorzitter. “Die rekenrente voor pensioenfondsen móet aangepast worden”, zegt Kamerlid Van Rooijen. “Wij hebben daarover een initiatiefwetsontwerp ingediend. Maar ik vrees dat de politiek de rekenrente niet wíl aanpassen om zo druk te houden op overgang naar een individueel stelsel. Binnenkort zullen we het weten, want dan moeten alle politieke partijen met de billen bloot!”

> Lees de volledige brief van de FNV-kaderleden

© 29 augustus 2017