Zorg Pleisters Kruis FreeImages

De spoedzorg in Nederland dreigt vast te lopen. Ondanks vele plannen en maatregelen is de situatie ten opzichte van de afgelopen jaren nauwelijks verbeterd. 50PLUS vraagt meer regie van minister Schippers. Vooral richting zorgverzekeraars, want bij hen ligt een belangrijke sleutel. Goede eerstelijnszorg is de plicht van de zorgverzekeraar! “Grijp ze bij de lurven en wijs ze op hun zorgplicht. Met dringende voorrang!”

Het is geen nieuw fenomeen helaas; nog steeds gebeurt het dat ambulances moeten leuren met patiënten. Huisartsenposten trekken terecht aan de bel! Er ontstaat overbelasting onder het personeel en er komen meer patiënten met complexere zorgvragen. Wie een net iets minder zware zorgvraag heeft, zit uren in de wacht. Een belangrijke oorzaak is de toename van het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen en de stagnatie naar vervolgzorg. Zo loopt het systeem vast!

► ‘Zorgverzekeraars moeten niet alleen landelijk,
maar ook regionaal en lokaal goede spoedzorg organiseren’

Op goede spoedzorg en eerstelijnshulp zijn de zorgverzekeraars als eerste aan te spreken. Dus als er problemen zijn – en die zijn er! – moet verantwoordelijk minister Schippers naar de zorgverzekeraars. “Vertel hen dat ze niet alleen landelijk, maar ook regionaal en lokaal goede en voldoende eerstelijnszorg moeten organiseren”, hield Léonie Sazias de bewindsvrouw voor. “Dat is hun zorgplicht!”

Landelijk zijn er voldoende bedden ingekocht voor spoedhulp, zeggen de zorgverzekeraars. “Maar de vindbaarheid regionaal en lokaal laat te wensen over”, werpt het Kamerlid van 50PLUS tegen. “Dus hoe weten we eigenlijk zeker dat dit voldoende is?” Léonie gaf Edith Schippers enkele vragen mee: Waarom is er in veel regio’s nog steeds geen loket? En waarom kunnen in veel regio’s ziekenhuizen nog steeds geen herstelbed voor ouderen vinden, waardoor de doorstroom volledig vastloopt?

► ‘Minister Schippers mag best eens met haar vuist op tafel slaan bij de zorgverzekeraars’

Opnieuw blijkt dat er met de transitie van zorgtaken naar gemeenten onvoldoende nagedacht is over randvoorwaarden en gevolgen, constateerde Léonie Sazias. “ Veel meer kwetsbare ouderen wonen zelfstandig, vaak met minder zorg. Het is helemaal niet vreemd dat er dan meer ouderen in de spoedzorg terechtkomen.” Het 50PLUS-Kamerlid vindt dat minister Schippers best eens met haar vuist op tafel mag slaan bij de zorgverzekeraars: “Grijp ze nou eens bij de lurven en wijs ze op hun zorgplicht. Met dringende voorrang!”

De volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het dertigledendebat over Spoedzorg met minister Schippers:

“Dit bericht was 2 jaar geleden óók al nieuws. En ondanks alle regionale overleggen, projecten, aanjaagteams en extra budgetten lijkt er niet veel verbeterd. Sterker nog, het probleem lijkt eerder groter te worden.

Nog steeds gebeurt het dat ambulances moeten leuren met patiënten. Huisartsenposten trekken aan de bel: er ontstaat overbelasting onder het personeel, tekort aan personeel, er komen meer patiënten met complexere zorgvragen. Wie een net iets minder zware zorgvraag heeft, zit uren in de wacht. Een belangrijke oorzaak is volgens ons de toename van het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen, en de stagnatie naar vervolgzorg. Zo loopt het systeem vast.

Tot zover het probleem. Nu de oplossing. 50PLUS wil van minister Schippers horen waarom resultaat zo lang op zich laat wachten.
De minister kan in haar brief wel schrijven dat het nu vooral aan de partijen is om haar acties door te zetten, maar duidelijk is dat dat niet vanzelf gaat. De overheid is wel degelijk aanspreekbaar op de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg.

In dat licht zijn immers ook de grote stelselwijzigingen doorgevoerd de afgelopen jaren, wat 50PLUS betreft overigens bepaald geen daverend succes. Sterker nog, dit heeft het probleem in de hand gewerkt.

Dus spreek de zorgverzekeraars aan, en vertel ze dat ze niet alleen landelijk, maar ook regionaal én lokaal goede en voldoende eerstelijnsverblijf moeten organiseren. Dat is hun zorgplicht!

Meerdere ROAZ’en (Regionaal Overleg Acute Zorg) hebben aangegeven dat in hun regio gewoon niet genoeg eerstelijnsverblijf is ingekocht. Er is dan landelijk misschien wel voldoende ingekocht, maar de regionale verdeling is dan vermoedelijk niet naar behoefte.

De Marktscan acute zorg van de NZa concludeert dat de acute zorg op dit moment (let wel: op dit moment) voldoende toegankelijk is, maar dat de druk wel toeneemt.

De signalen uit het veld klinken een stuk dringender.
De vele aanbevelingen die de NZa doet om instroom, doorstroom en uitstroom te bevorderen zijn duidelijk genoeg. Hoe komt het dan toch dat er al zo lang signalen uit het veld komen over problemen in de acute zorg, maar dat de dringende verbeterpunten blijven bestaan?

Opnieuw blijkt dat er met de transitie van zorgtaken naar gemeenten, en het extramuraliseren van zorg, onvoldoende nagedacht is over randvoorwaarden en gevolgen.
Veel meer kwetsbare ouderen wonen zelfstandig, vaak met minder zorg. Het is helemaal niet vreemd dat er dan meer ouderen in de spoedzorg terechtkomen.

Wel vreemd is dat de NZa het toenemend aantal ouderen op SEH’s een externe factor noemt, terwijl volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg dit één van de belangrijkste oorzaken is die de komende jaren alleen maar zwaarder gaat wegen.

Minister Schippers vindt dat de zorgaanbieders primair aan zet zijn. 50PLUS stelt dat de zorgverzekeraars primair aan te spreken zijn over de problemen met eerstelijnsverblijf.
Het kan wel zijn dat er landelijk voldoende bedden zijn ingekocht, maar de vindbaarheid regionaal en lokaal laat te wensen over. Dus hoe weten we eigenlijk zeker dat dit voldoende is? 

En belangrijker: de minister geeft aan dat zij al sinds eind vorig jaar in gesprek is met zorgverzekeraars over inkoop en organisatie van eerstelijnsverblijf. Waarom is er dan in veel regio’s nog steeds geen loket? Waarom kunnen in veel regio’s ziekenhuizen nog steeds geen herstelbed voor ouderen vinden, waardoor de doorstroom volledig vastloopt? De minister mag best wel eens met haar vuist op tafel slaan bij de zorgverzekeraars. Grijp ze nou eens bij de lurven en wijs ze op hun zorgplicht? Met dringende voorrang.

Dan nog, een terugkerend probleem in vele takken van de zorg is het tekort aan goed opgeleid personeel. Ook hier is dat weer het geval. 50PLUS vraagt minister Schippers om ook hier strakke regie te voeren en ‘de sector’ met alle mogelijke middelen te ondersteunen dit probleem adequaat aan te pakken.

Tot slot vraagt 50PLUS de minister wat zij denkt van het Buurtziekenhuis, een soort Gezondheidscentrum-plus waar ouderen tijdelijk kunnen verblijven. Dit is een initiatief van Bianca Buurman en start in 2018. Zou dit kunnen bijdragen aan de oplossing?”

© 13 september 2017