Lege stoelen

Eén op de vier ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis komt zelden of nooit buiten en één op de zeven bewoners krijgt zelden of nooit visite. Schokkend, want ‘verpleeghuisbewoners hebben net als ieder ander recht op een menswaardig bestaan’.

Een kwart van de ouderen in verpleeghuizen komt zelden tot nooit buiten. Dat staat in het rapport ‘Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het rapport schetst een algemeen beeld van de ouderen die in deze instellingen wonen. Het is geen rapport met verrassende of vernieuwende informatie en het zoomt niet echt in op de zorgen en problemen van individuen. Natuurlijk gaat er veel goed, maar er zijn ook vele andere verhalen.

► Welzijn voor ouderen komt er bekaaid vanaf

Zoals het verhaal dat één op de vier ouderen in een instelling nooit in de buitenlucht komt. Dat wordt minder prominent gebracht dan het gegeven dat 30 procent van deze bewoners dagelijks naar buiten gaat. Dit toont opnieuw aan dat de zorg voor het welzijn en de activiteiten van de bewoners er bekaaid vanaf komen, terwijl dit juist zo belangrijk is! Henk Krol verzuchtte na het lezen van dit nieuws: “We gunnen kippen (terecht) de vrije uitloop, maar we laten onze ouderen ploffen”.

In verpleeghuizen is de rek eruit en de bewoners zijn daar de dupe van. Medewerkers hebben al te weinig tijd voor de reguliere zorg, activiteitenbegeleiders zijn wegbezuinigd en nog meer vrijwilligers zijn eenvoudigweg niet te vinden. “Maar verpleeghuisbewoners hebben net als ieder ander recht op een menswaardig bestaan”, vindt Léonie Sazias, die voor 50PLUS zorg in haar portefeuille heeft. “Daarvoor is meer personeel nodig, in verpleging, voor verzorging én welzijn!” 

►Veel ouderen in verpleeghuizen komen maar nét rond van hun geld

Uit het rapport van het SCP blijkt ook dat maar liefst een derde van de 117.000 inwoners die in 2015 in verpleeghuizen woonden maar nét rondkomen met zijn geld. 43 procent houdt ‘een beetje’ over. En 13 procent teert in op het spaargeld. Voor de meesten is het dus bepaald geen vetpot! De hoge eigen bijdrage is hier debet aan en dat is schrijnend. Ook hier wil 50PLUS iets aan veranderen! Daarnaast laat het rapport tussen de regels door zien dat er ook onder verpleeghuisbewoners eenzaamheid bestaat. Eén op de zeven bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen krijgt zelden of nooit visite.

Het belangrijkste wat het rapport aantoont is dat ‘dé verpleeghuisbewoner’ niet bestaat. Elk individu heeft immers zijn eigen situatie en zijn eigen ervaringen, op diverse gebieden. Het is dan ook van groot belang de resultaten uit dit rapport niet te generaliseren!

© 14 september