Prinsjesdag 2017 koets AvE

Niet zoet, gelukkig niet zuur, maar wel bitter. Dat is volgens 50PLUS de inhoud van de Miljoenennota voor de ouderen. Al 16 jaar lang wordt de koopkrachtkloof tussen werkenden en gepensioneerden steeds groter. En daar komt ook nu geen eind aan: de kloof wordt weer breder.

50PLUS eist van een nieuw kabinet dat het zorgt voor een fundamentele lastenverlichting voor ouderen. Want dankzij een motie van Martin van Rooijen is de ouderenkorting weliswaar van 940 euro tot 1400 euro gestegen, toch wordt de koopkrachtkloof weer breder en dieper. En als het nieuwe kabinet, zoals de geruchten luiden, de BTW gaat verhogen, treft dat opnieuw vooral de ouderen en met name ouderen met de laagste inkomens.

► ‘Gemeentelijke lasten kunnen tussen gemeenten tot wel 800 euro verschillen!’

50PLUS maakt zich ernstig zorgen over de grote en groeiende verschillen in gemeentelijke lasten. "Die kunnen van de ene gemeente tot de andere tot wel 800 euro per jaar verschillen", zegt fractievoorzitter Henk Krol. "Dat kan er zelfs toe leiden dat ouderen met weinig inkomen gedwongen worden te verhuizen."

► Werkloosheid onder ouderen blijft dramatisch hoog

50PLUS maakt zich ook zorgen over de hardnekkige werkloosheid onder ouderen. Ondanks de aantrekkende economie blijft die dramatisch hoog. "50PLUS wil dat het kabinet méér doet om oudere werklozen weer aan de slag te helpen. De Wet Werk en Zekerheid dient dringend geëvalueerd te worden om te zien of deze wet werkt. 50PLUS denkt van niet...", aldus Henk Krol.

© 19 september 2017