Binnenhof geld

Ouderen houden in 2018 ‘in ieder geval’ hun koopkracht. Die belofte sprak koning Willem-Alexander uit tijdens de Troonrede. Maar de werkelijkheid is anders: een kwart van de gepensioneerden dreigt wederom in te moeten leveren. Henk Krol stelde er vragen over.

“In ieder geval.” Dat zei koning Willem-Alexander in zijn Troonrede op Prinsjesdag. “De regering heeft ervoor gezorgd dat alle groepen, ook sociale minima en ouderen, in 2018 in ieder geval hun koopkracht behouden.”

Grote vraag is nu: heeft onze majesteit de waarheid gesproken? Of is de werkelijkheid anders dan zijn – door het kabinet ingegeven – woorden ons doen geloven? Want het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft de plannen voor 2018 nog eens nagerekend en komt tot een schrikbarende conclusie: meer dan een miljoen Nederlanders gaat er in ieder geval níet op vooruit!

► AOW + 10.000 euro pensioen = -1,5% koopkracht

Een kwart van de gepensioneerden en een vijfde van de uitkeringsgerechtigden gaat er helemaal niet op vooruit, blijkt uit berekeningen. Wie AOW heeft en een aanvullend pensioen hoger dan 10.000 euro per jaar kan zo op een daling van de koopkracht van 1,5 procent uitkomen, becijferde het Nibud. Ook AOW’ers met een aanvullend pensioen van meer dan 15.000 euro bruto gaan er volgend jaar op achteruit, met name doordat veel pensioenen niet geïndexeerd worden.

► Die verhoging treft alleen gepensioneerden, niet werkenden!

Iemand die met vervroegd pensioen is gegaan en leeft van een prepensioen van 35.000 euro kan een koopkrachtdaling van 1,8 procent tegemoet zien. AOW-gerechtenden moeten bovendien rekening houden met een stijging van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, die van 5,4 naar 5,65 procent stijgt. Die verhoging treft alleen gepensioneerden, niet de werkenden. Ook dat maakt dat de koopkracht van gepensioneerden onder druk staat. Van ‘in ieder geval hun koopkracht behouden’ lijkt dus absoluut geen sprake! 

 

Henk Krol stelde hierover Kamervragen:

Vragen Troonrede

© 20 september 2017