Martin 30 leden

Eerder stoppen met werken volgens een ‘flexibele AOW’ of een ‘AOW voor zware beroepen’ leidt onherroepelijk tot AOW-uitkeringen onder het minimum. 50PLUS wil daarom terug naar de AOW-leeftijd van 65 jaar. 

“Willen we echt het kroonjuweel van de sociale zekerheid hervormen tot een bonte verzameling spiegels en kralen?”, vroeg Kamerlid Martin van Rooijen in een debat over vervroegd pensioen voor zware beroepen. “De AOW is een volksverzekering voor iedereen. En het is daarnaast ook nog eens de best uitvoerbare en meest betrouwbare regeling in het Nederlandse stelsel.”

Een flexibele AOW betekent eerder kunnen stoppen met werken tegen inleveren van een percentage van de AOW-uitkering. Berekend is dat iemand die één jaar eerder wil stoppen 5,4 procent van zijn of haar AOW moet inleveren. Een directeur met een riant salaris kan er wellicht wel voor kiezen om eerder te stoppen. “Dat kost hem ‘slechts’ 16 procent van zijn AOW-uitkering”, rekende Martin van Rooijen staatssecretaris Klijnsma voor. “Maar de stratenmaker kan dat simpelweg niet betalen.” Veel mensen die tot de groep ‘zware beroepen’ horen hebben onvoldoende pensioen om een AOW-korting op te vangen. Als zij eerder stoppen met werken, komt hun inkomen direct onder het minimum!

► AOW start op de dag dat iemand 65 wordt

Voor 50PLUS is de oplossing helder: AOW start op de dag dat iemand 65 wordt! Martin van Rooijen: “65 was prima, het is prima en kan nog heel lang prima blijven. Maar onze regering kiest niet voor 65. Ook niet voor 66. En evenmin voor 67. Onze regering kiest voor een voortschrijdende pensioenleeftijd op basis van CBS-modellen over de levensverwachting. Dat betekent simpel gezegd: ‘We laten u te zijner tijd nog wel weten wanneer u met pensioen kunt’. 50PLUS vindt dat niet behoorlijk!”

► Angela Merkel: ‘Ein ganz klares Nein’

Nederland is weer eens het beste jongetje van de klas. Noorwegen en Zweden blijven gewoon onder de 65 jaar. Frankrijk zit voorlopig nog op 62 jaar. In Duitsland is de AOW-leeftijd 66 jaar in 2023 en 67 jaar in 2029. Bij ons komt 67 jaar al negen jaar eerder: in 2021. Van een automatische koppeling aan de levensverwachting is zowel in Frankrijk als in Duitsland geen sprake. De Duitse Bondskanselier Angela Merkel gaf ‘Ein ganz klares Nein’ over de verdere verhoging van de pensioenleeftijd voorbij de 67 jaar. In Duitsland wordt dit zeer breed gedragen, zelfs in de prudente Bondsrepubliek!

 

► De volledige inbreng van Martin van Rooijen in het debat over vervroegd pensioen voor zware beroepen:

“Het Financieele Dagblad kopte twee weken geleden al: ‘Een flex-AOW is geen oplossing voor zware beroepen’. De AOW is een volksverzekering voor iedereen. Het is daarnaast ook nog eens de best uitvoerbare en meest betrouwbare regeling in het Nederlandse stelsel. We horen over drama’s bij toeslagen en PGB’s, maar de uitbetaling van de AOW is door de bank genomen rotsvast.

Daan Kleinloog, voorzitter van de werkgroep van het Actuarieel Genootschap, heeft een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat iemand die 1 jaar eerder wil stoppen met werken 5,4 % korting op de AOW moet accepteren. Aangezien de AOW  al op het minimum zit, leidt een korting op de AOW direct tot een inkomen onder het sociaal minimum. En overigens ook tot hogere bijstandsuitkeringen. Deze groep heeft onvoldoende pensioen om een AOW-korting op te vangen. Een directeur zal er allicht nog voor kiezen om 3 jaar eerder te stoppen als hem dat ‘slechts’ 16% van zijn AOW uitkering kost, maar de stratenmaker kan dat simpelweg niet betalen.

Kleinloog constateert met mij dat het allemaal vreselijk ingewikkeld wordt. Voor wat betreft de uitvoering van een ‘flexibele AOW” of een ‘zware beroepen AOW’  voorziet mijn partij grote drama’s: Allereerst moet bepaald worden wat eigenlijk een zwaar beroep is en hoe we dat gaan controleren en naleven. Daarnaast moet je ook nog bepalen hoe lang iemand een zwaar beroep heeft gehad en moeten we rekening houden met veranderende persoonlijke relaties en situaties. De heer Kleinloog zegt daarover: “Dat levert een berg nieuwe berekeningen op. De AOW-uitkering is nu heel eenvoudig om uit te voeren. De vraag is wat daarvan overeind blijft als je eraan gaat sleutelen.” Voorzitter, ik ben dat met hem eens. De goedwillenden zouden lijden onder de kwaadwillenden. Een wereld waarin werknemers massaal hun uiterste best doet om het vinkje ‘zwaar’ achter zijn of haar beroep te krijgen doet denken aan de perikelen rondom de zelfstandigenverklaring van de wet DBA. Zo’n wereld is niet beter dan de huidige. Daar doen wij niet aan mee. 65 is 65!

FNV-voorzitter Han Busker pleitte recent ook voor bevriezing van AOW-leeftijd. Wij staan dus niet alleen. Ik herhaal dan ook: 65 was prima, het is prima en kan nog heel lang prima blijven. Maar onze regering kiest niet voor 65. Ook niet voor 66. En evenmin voor 67. Onze regering kiest voor een voortschrijdende pensioenleeftijd op basis van CBS-modellen over de levensverwachting. Dat betekent simpel gezegd: “We laten u te zijner tijd nog wel weten wanneer u met pensioen kunt”. 50PLUS vindt dat niet behoorlijk.

Voorzitter, tenslotte: wij willen ook dat de AOW-uitkering structureel extra met 2 procent wordt verhoogd.”

© 20 september 2017