Spel Monopoly FreeImages

Eerst de wijkverpleging, nu de GGZ. Wéér is er een behandelstop. 50PLUS wil naar een systeem waarbij zorgverzekeraars alleen aanvullende zorgverzekeringen aanbieden. “Want de zorgplicht is geen spel.”

Net als bij de behandelstop in de wijkverpleging zegt minister Schippers nu ook bij de behandelstop in de GGZ dat ze verwacht dat partijen in overleg gaan en dat ze hen zal aanspreken. 50PLUS wil dat Schippers nieuwe behandelstops voorkomt en pleit tevens voor een nieuw zorgstelsel.

► ‘De basiszorg mag niet ter discussie staan’

“Het kan niet zo zijn dat een zorgverzekeraar zo weinig zorg inkoopt dat een instelling in augustus al aan haar taks zit of zelfs moet interen op reserves”, zei Léonie Sazias tijdens het debat. Het Kamerlid van 50PLUS hamerde erop dat we af moeten van ons systeem waarbij solidariteit wordt overgelaten aan de markt. “50PLUS wil naar een systeem waar zorgverzekeraars alleen aanvullende zorgverzekeringen aanbieden. De basiszorg mag niet ter discussie staan. En geen geleur met patiënten of patiënten die zelf op zoek moeten. Dat is niet acceptabel. De zorgplicht heet niet voor niets zorgplícht. Het is géén spel!”

 

► De inbreng van Léonie Sazias bij het dertigledendebat over behandelstops in de GGZ met minister Schippers:

“Het is toch om moedeloos van te worden. Wéér een behandelstop. Waar we het vaak in de wijkverpleging hebben gezien, is ditmaal de GGZ aan de beurt. Eerst bij Emergis, maar de laatste dagen horen we geluiden over meer behandelstops. Er zijn twee grote gemene delers. Ten eerste: de bewindspersoon die zegt te verwachten dat partijen in overleg gaan, hen aan te spreken, de NZa die ertussen springt, en te verwachten dat het dan wel goed komt. De tweede: de zorgverzekeraars.

Voorzitter, dat we met zijn allen proberen de zorgkosten in de hand te houden is één ding. Maar dat mensen noodzakelijke zorg niet krijgen, of later, of bij een andere aanbieder dan zij wensen, is natuurlijk een heel ander verhaal. Het kan niet zo zijn dat een zorgverzekeraar zo weinig zorg inkoopt, of tegen een zodanig laag tarief, dat een instelling in augustus al aan haar taks zit, of zelfs moet interen op reserves. De zorgverzekeraar dient de zorg voor zijn verzekerden zeker te stellen, schrijft de minister, maar dat moet natuurlijk niet op kosten van de zorgaanbieder plaatsvinden. Dit kan niet langer zo. We moeten af van dit systeem waar solidariteit goed beschouwd wordt overgelaten aan de markt. 50PLUS wil naar een systeem waar zorgverzekeraars alleen aanvullende zorgverzekeringen aanbieden. De basiszorg mag niet ter discussie staan, en geleur met patiënten, of patiënten die zelf op zoek moeten, is niet acceptabel. De zorgplicht heet niet voor niets zorgPLICHT. Het is geen spel!

In de situatie met Emergis zijn de betrokken partijen naar verluidt tot een vergelijk gekomen, en dat is mooi. Maar we moeten niet gaan zitten wachten tot het opnieuw gebeurt. Niet in de GGZ, niet in de wijkverpleging, nergens.

Daarom vraagt 50PLUS wat de minister proactief doet om verdere behandelstops te voorkomen? Hoe ziet zij deze kwestie in het licht van haar eigen bericht aan de Tweede Kamer in het voorjaar dat er in de GGZ sprake is van onderschrijding van het budget? Hoe gaat zij voor elkaar krijgen dat het niet meer gaat over patiëntenstops en onderhandelingen, maar over de zorgvraag van de patiënt?”

© 20 september 2017