Chemische fabriek Foto Cheryl Empey FreeImages

Wat de giftige afvalstoffen van Chemours ons leren is dat de volksgezondheid altijd voor moet gaan. De afvalstoffen hebben jarenlang gezondheidsrisico voor werknemers en omwonenden met zich meegebracht. Dat mag absoluut niet: de financiële bedrijfsbelangen zijn ondergeschikt aan gezondheid en veiligheid en gezondheidsrisico’s moeten bekend zijn, vindt 50PLUS. 

“De beerput rondom Chemours lijkt maar niet leeg te raken”, zei Corrie van Brenk in een debat over de blootstelling aan de gevaarlijke stoffen van dit bedrijf in Dordrecht. Minister Asscher heeft aangegeven in overleg te treden met het bedrijfsleven, RIVM, TNO en de Gezondheidsraad om relevante kennis over gevaarlijke stoffen met elkaar te delen. Het Kamerlid van 50PLUS vroeg of dat niet een wettelijke verplichting zou moeten worden en het dus strafbaar moet zijn als relevante informatie en kennis niet gedeeld wordt. 

►’Een zaak als Chemours mag zich nooit meer voordoen’

Corrie drong aan op het snel operationeel laten worden van een speciaal team van de Inspectie SZW dat extra aandacht heeft voor de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. Dat team is toegezegd door de minister en het moet er wat 50PLUS betreft snel komen. “Want als we iets moeten leren van Chemours, dan is dat dit zich nooit meer mag voordoen!”, aldus Corrie van Brenk. 

► Kwaliteit en veiligheid van drinkwater beschermen

VEWIN, de Vereniging van Drinkwaterbedrijven, stelt voor dat bedrijven verplicht actuele overzichten van hun lozingen op het oppervlaktewater aan de vergunningverlener leveren. Een goed idee, vindt Corrie van Brenk: “Zo kan beter gemonitord worden of men binnen de veilige marge blijft en kan indien nodig vroegtijdig ingegrepen worden om de kwaliteit en veiligheid van het drinkwater te beschermen. En dat lijkt ons niets te veel gevraagd!” •

► De volledige inbreng van Corrie van Brenk bij het debat over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij Chemours met staatssecretaris Dijksma en minister Asscher:

“Naar aanleiding van een aantal verontrustende incidenten is er door Inspectie SZW een onderzoek uitgevoerd bij chemiebedrijf Chemours naar de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en gezondheid van medewerkers en omwonenden. En niets te vroeg, eerder veel te laat, want de beerput rondom dit bedrijf lijkt maar niet leeg te raken.

Eén van de verbeterpunten die de minister in zijn brief van 5 juli aangegeven heeft, is het feit dat het delen van (nieuwe) kennis over gevaarlijke stoffen tussen bedrijven onderling of met de overheid te wensen overlaat. Dat is ernstig, want het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. De REACH-verordening zou dit wel stimuleren, maar is niet toereikend. De minister geeft aan in overleg te treden met het bedrijfsleven, RIVM, TNO en de Gezondheidsraad om de situatie te verbeteren. Maar ziet de minister mogelijkheden tot zwaardere middelen, bijvoorbeeld een wettelijke verplichting? Het gaat binnen de bedrijven immers om de gezondheid van medewerkers, en in bredere zin om de volksgezondheid. Zou het niet strafbaar moeten zijn om relevante kennis niet te delen?

De rol van de Inspectie laat te wensen over, die heeft jarenlang niet gekeken naar de giftige stoffen die gezondheidsrisico's met zich meebrachten. Welke lessen heeft de inspectie hieruit getrokken?
De minister heeft gemeld dat hij het voornemen heeft ‘het toezicht verder aan te scherpen door een speciaal inspectieteam in te stellen met gespecialiseerde inspecteurs op het terrein van blootstelling aan gevaarlijke stoffen’. Vanuit dit team kan de Inspectie SZW dan extra aandacht geven aan de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen.

Wanneer is dit speciale team bij de Inspectie SZW operationeel want als we iets moeten leren van Chemours dan is dat dit zich nooit meer mag voordoen.

Heeft de minister inmiddels met de sociale partners gesproken over het deels onderbrengen van deze gevaarlijke stoffen die op allerlei manieren de mensen schade toebrengen, onder een wettelijk regime? Wat kwam daaruit? Welke acties gaat hij nu ondernemen? Waarom wordt niet direct gekozen voor een strenger wettelijk kader, gezien de ernstige gezondheidseffecten voor met name vrouwen. Er is dus haast bij! Graag reactie.

Eind augustus vernamen we dat het RIVM onderzoek ging uitvoeren in moestuinen in de directe omgeving van Chemours, naar aanleiding van een onderzoek van de VU. De VU had aangetoond dat het eten van eigen geteelde groente en fruit in de omgeving van Chemours gevaarlijk kon zijn. Is dit onderzoek inmiddels gestart, en wanneer volgen er resultaten?

Chemours heeft een nieuwe manier gevonden om giftig afvalwater beter te zuiveren. Volgens onderzoeksbureau KWR kan er technisch gezien meer dan Chemours op dit moment doet.
Wat is de reactie van de staatssecretaris? Mogen we dan ook niet meer van Chemours verwachten?

Daarnaast vraagt VEWIN, de vereniging van drinkwaterbedrijven, om concretisering van het voornemen om informatievoorziening over geloosde stoffen te verbeteren. VEWIN stelt voor dat bedrijven verplicht actuele overzichten van hun lozingen op het oppervlaktewater aan de vergunningverlener levert. Zo kan beter gemonitord worden of men binnen de veilige marge blijft, en kan indien nodig vroegtijdig ingegrepen worden om de kwaliteit en veiligheid van het drinkwater te beschermen. Dat lijkt ons niets te veel gevraagd. Graag reactie!”

© 21 september 2017