Corrie van Brenk en Willem Bakx, fractieleider van 50PLUS in de Staten van Zuid-Holland, op de scootmobieldag

Omgaan met een scootmobiel is voor velen zo eenvoudig nog niet. Onderweg komen scootmobielrijders allerlei obstakels tegen, de verkeersregels zijn niet altijd duidelijk en sommige mensen reden nooit eerder op een gemotoriseerd voertuig. Met een ‘scootmobieldag’ vroeg 50PLUS aandacht voor de veiligheid van scootmobielgebruikers.

Een scootmobiel is voor veel ouderen en mensen die zeer slecht ter been zijn een geweldige oplossing. Het houdt hen mobiel, zorgt ervoor dat ze zichzelf kunnen redden en voorkomt thuiszitten in eenzaamheid. “Maar ik heb me nooit gerealiseerd dat een scootmobiel thuis voor de deur wordt neergezet en dat de boodschap vervolgens is: ‘Veel geluk ermee’”, zegt Corrie van Brenk. Het Kamerlid nam deel aan een initiatief van 50PLUS om veilig verkeer met scootmobielen politiek op de agenda te zetten.

Bij het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag organiseerde 50PLUS een speciale scooterdag in samenwerking met de Scootmobiel Vereniging Bollenstreek en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Het eerste deel van de dag werd besteed aan een discussie over noodzakelijke maatregelen om scootmobielen veiliger te maken (bijvoorbeeld door een verplichte uitrusting met spiegels) en om het aantal ongevallen terug te dringen.

► 50 dodelijke slachtoffers en 12.000 gewonden

“Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vallen jaarlijks in Nederland ongeveer vijftig dodelijke slachtoffers bij ongevallen met scootmobielen”, vertelt Frans Hoynck van Papendrecht, voorzitter van 50PLUS Zuid-Holland en medeorganisator van de scooterdag. “En ten minste 12.000 gevallen bestuurders van scootmobielen komen op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen terecht, vaak met ernstige verwondingen. De regelgeving voor scootmobielen in het verkeer mankeert op veel onderdelen, mede doordat zij worden toegelaten op een veelvoud aan trajecten zoals de rijweg, verschillende soorten fietspaden en het trottoir. Elk weer met aparte regels en snelheidsbeperkingen.”

Corrie van Brenk (rechts) op de scootmobieldag van 50PLUS

De kennis van de verkeersregels voor al die wegdelen blijkt bij veel scootmobielgebruikers minimaal. “In praktijk blijken zij vaak zelfs niet eens op de hoogte van de meest basale verkeersregels en de betekenis van elementaire verkeersborden”, weet Frans Hoynck van Papendrecht. “De andere helft van het probleem wordt veroorzaakt door een tekort aan technische rijvaardigheidstraining.’ Corrie van Brenk vult aan: “Er is inderdaad geen training hoe met scootmobielen om te gaan. Alleen Welzorg geeft nog een boekje mee met uitleg en alle verkeersborden en hun betekenis. Niet iedereen heeft ervaring in het wegverkeer en wordt dus in het diepe gegooid. Dat is echt onverstandig!”

► ‘Ze kosten een kapitaal’

Op vrijwillige basis organiseert VVN goede cursussen, zowel praktisch als theoretisch. Maar slechts een beperkt percentage nieuwe scootmobielrijders meldt zich voor deelname aan. Velen gaan zonder instructie met hun scootmobiel op stap of laten het voertuig wegens bedieningsproblemen ‘in de schuur staan’. “Wat ook niet goed is”, zegt de voorzitter van 50PLUS Zuid-Holland, “want ze kosten een kapitaal, van drieduizend tot achtduizend euro per stuk vaak, voor het merendeel bekostigd met gemeenschapsgeld.”

Corrie van Brenk op de 'wip' tijdens de scootmobieldag van 50PLUS

Na het discussiedeel van de 50PLUS Scootmobieldag werd de namiddag gebruikt voor praktische oefeningen op het binnenplein van het Provinciehuis van Zuid-Holland, waar Welzorg.nl een heel traject had uitgezet met slalom, te nemen hobbels, achteruit parkeren (zoals in een lift nodig is) en een met durf te nemen ‘wip’. Diverse politici, onder wie Tweede Kamerlid Corrie van Brenk (foto), en bezoekers mochten proberen het parcours foutloos af te leggen. Ze hadden daarbij de keus uit vier verschillende soorten scootmobielen, van een driewielig lichtgewicht model tot een vierwielige ‘Ferrari’ in zijn soort. “En dat was niet zo gemakkelijk als het lijkt”, lacht Corrie. “Vooral de ‘wip’ was voor mij een obstakel. Als ik ooit de openbare weg opga met een scootmobiel, ga ik vooraf zeker op les bij Veilig Verkeer Nederland!”

© 25 september 2017