55plus geldhand kleinDSC 8325

“Gaan CDA en ChristenUnie hun verkiezingsbelofte aan de kiezer houden of niet?”, vroeg Léonie Sazias in een debat over het eigen risico. “Zorglasten van burgers verlagen is echt mogelijk!”

50PLUS wil verlaging van het eigen risico. “Het gelijk blijven van het eigen risico met vorig jaar – op 385 euro – is wat ons betreft ontoereikend”, zei Léonie Sazias in een wetgevingsoverleg over het eigen risico met minister Schippers. “385 euro eigen risico levert al 10 procent zorgmijders op en dat vinden we niet acceptabel!”

De stap om het eigen risico niet te verhogen levert helemaal niets op als tegelijkertijd de premie wordt verhoogd, hield het Kamerlid van 50PLUS de VVD-minister voor. “Vandaar dat we van harte het amendement van mevrouw Ellemeet van GroenLinks hebben ondertekend. Het voorstel om het eigen risico op 385 euro te houden mag níet gecompenseerd worden door een verhoging van de premie. Dit moet bekostigd worden door een rijksbijdrage! Dat is voor 50PLUS een eerste klein tussenstapje en dat geeft ons tijd om verder structurele maatregelen te vinden om de zorglasten voor burgers verder te verlagen.”

► ‘Wat zijn de plannen van de formerende partijen?’

Zorglasten van burgers verlagen is echt mogelijk, stelt Léonie. “Verlaging van kosten valt te realiseren in de zorg zelf, door meer samenwerking en minder geld en tijdverslindende bureaucratie maar ook bij inkoop medicijnen en ook bij de zorgverzekeraars valt geld te halen”, aldus Léonie Sazias. “Wat nu belangrijk is om te weten, is wat de plannen van de formerende partijen zijn ten aanzien van het eigen risico voor de komende jaren. Wat gaan het CDA en ChristenUnie doen? Gaan zij hun verkiezingsbelofte aan de kiezer houden of niet?”

> Eigen risico niet omhoog, premie wel. Niets om over te juichen

© 25 september 2017