Het lot van de wetswijziging voor het verkrijgen van het Nederlanderschap ligt in de handen van de 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer. Als de senatoren Jan Nagel en Martine Baay niet instemmen met de wijziging is er geen kamermeerderheid.

In een debat in de Eerste Kamer op dinsdag 26 september twijfelde Senator Jan Nagel aan de noodzaak van de wetswijziging. Maar de fractie hield een definitief standpunt nog even voor zich.

De regering wil met de wetswijziging bereiken dat de termijn voor het verkrijgen van het Nederlanderschap van 5 naar 7 jaar gaat.

Op het betoog van Jan Nagel over de hoge legeskosten bij naturalisatie kwam een reactie van staatssecretaris Dijkhoff.  Die zei het met hem eens dat het argument dat de in rekening gebrachte kosten lager zijn dan de gemaakte kosten, natuurlijk niet per se overtuigend of geruststellend hoeft te zijn.

“Het geeft wel aan dat we daar ook in ons beleid, waarin de gedachte van kostendekkendheid standaard is, afstand van hebben genomen om geen onoverkomelijke financiële belemmeringen op te werpen voor mensen die willen naturaliseren en om dat juist mogelijk te maken. De gemeente moet dit principieel kunnen doen en men moet op bijzondere bijstand aanspraak kunnen maken. Ik ben het daarbij principieel met de heer Nagel eens dat er geen belemmering moet zijn in die zin dat het niet zou mogen”, aldus Dijkhoff.

Lees HIER ook: legeskosten bij naturalisatie moeten omlaag.

© 26 september 2017