Ezgi Sahin - Foto Adri van Esch

Discriminatie op de arbeidsmarkt: het bestaat echt, de cijfers tonen het aan. Corrie van Brenk deed de oproep mensen een kans te geven: “Kijk naar kwaliteiten en niet naar afkomst of leeftijd!”

In een debat over discriminatie op de arbeidsmarkt met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam Corrie van Brenk met cijfers: de werkloosheid onder allochtone jongeren tussen 15 en 23 jaar was vorig jaar bijna 20 procent, meer dan dubbel zo hoog dan bij autochtone jongeren. “Dat zegt genoeg”, stelde het Kamerlid van 50PLUS, die opriep te kijken naar kwaliteit. “Geef mensen een kans en kijk niet naar afkomst of leeftijd.”

Corrie prijst zich gelukkig dat zij wél heeft gekeken naar kwaliteit. “Ik heb Ezgi Sahin (foto) als mijn persoonlijk medewerker. Een jonge Turkse vrouw die kennelijk haar naam tegen had en daarom van niemand een kans kreeg. Ze werd niet eens uitgenodigd voor een gesprek. Wij deden dat wel en ik heb geweldige ondersteuning! Ik ben erg blij met Ezgi.”

Werkloze beroepsbevolking

Na deze persoonlijke ervaring wees Corrie op de ouderen op de arbeidsmarkt die vaak ook geen faire kans krijgen (zie grafiek). “Nog steeds is de langdurige werkloosheid onder hen schrikbarend hoog. Ons land telde vorig jaar ruim 90.000 langdurig werkloze 45-plussers. Het aantal langdurig werkloze 45-minners bedroeg minder dan de helft, circa 44.000. Ook dat zegt genoeg!”

► ‘Discriminatie nekt ouderen op de arbeidsmarkt’

50PLUS blijft bij het standpunt dat discriminatie op grond van leeftijd strafbaar gesteld moet kunnen worden. “Discriminatie nekt ouderen op de arbeidsmarkt”, zei Corrie van Brenk. “Dit probleem moet rigoureus aangepakt worden. Wij vinden dat in íeder geval de overheid anoniem solliciteren moet invoeren. Geef als overheid het goede voorbeeld! Geen naam en geen leeftijd in brieven en cv’s kan er toe leiden dat allochtonen en ouderen in ieder geval een eerlijke kans maken. Een kans om op gesprek te komen!”

► ‘Pas ook bij doorstart afspiegelingsbeginsel toe’

Het Kamerlid van 50PLUS keek terug naar het faillissement van Vroom & Dreesmann. Veel oud-medewerkers van het bekende warenhuis hebben nog steeds geen baan; opvolger Hudson’s Bay nam vooral jongeren (terug) in dienst. 50PLUS vindt dat ook bij aannemen van mensen als onderdeel van een reorganisatie of na faillissement en doorstart het afspiegelingsbeginsel moet gelden. Door het afspiegelingsbeginsel is de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand na een ontslagronde zoveel mogelijk gelijk als voor de ontslagronde. “Bij ontslagen bij reorganisatie moet dat afspiegelingsbeginsel wél toegepast worden, maar later bij aanname níet.” Onwenselijk, vindt Corrie van Brenk, want daardoor maken vooral ouderen geen kans bij een doorstart van een onderneming.

 

► De volledige inbreng van Corrie van Brenk bij het algemeen overleg over discriminatie op de arbeidsmarkt met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PvdA):

“Het blijkt dat allochtonen drie keer minder kans maken om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan een autochtoon met een strafblad. Bedroevend! Onbegrijpelijk dat deze mensen geen eerlijke kans krijgen en dit belangrijke arbeidsmarktpotentieel niet beter benut wordt.

De werkloosheid onder allochtone jongeren (15-23 jaar) was vorig jaar met bijna 20%, méér dan dubbel zo hoog dan bij autochtone jongeren. Dat zegt genoeg.

Wil je dat mensen zich gewaardeerd voelen, dat ze echt mee kunnen doen, dat ze echt onderdeel uitmaken van het geheel, dan moet je er ook álles aan doen om dit schrijnende verschil recht te trekken.

Je zal maar een jonge Turkse vrouw van 33 jaar zijn en jaren werkloos, je hebt je naam tegen en niemand geeft je een kans. Je wordt niet eens uitgenodigd voor een gesprek. Ik prijs me gelukkig dat wij haar wél een kans gaven en ik heb geweldige ondersteuning. Geef mensen een kans, kijk naar kwaliteiten en niet naar afkomst of leeftijd.

Want ook de ouderen op de arbeidsmarkt krijgen geen faire kans. Nog steeds is de langdurige werkloosheid onder hen schrikbarend hoog. 

Ons land telde vorig jaar ruim 90.000 langdurig werkloze 45-plussers. Het aantal langdurig werkloze 45-minners bedroeg minder dan de helft (circa 44.000). Ook dat zegt genoeg.

Wij blijven van mening dat discriminatie op grond van leeftijd strafbaar gesteld moet kunnen worden. Discriminatie nekt ouderen op de arbeidsmarkt. Dit probleem moet rigoureus aangepakt worden. Wij vinden dat in íeder geval de overheid anoniem solliciteren moet gaan  invoeren. Geef als overheid het goede voorbeeld. Geen naam en geen leeftijd in brieven en cv’s kan er toe leiden dat allochtonen en ouderen in ieder geval een faire kans maken. Een kans om op gesprek te komen.

Een goede afspiegeling van de samenleving zou uitgangspunt moeten zijn. Is een mogelijk quotum - als stok achter de deur -ook in dit geval niet gewenst? Ik hoor graag hoe de minister hier over denkt.

Voorzitter tot slot: 50PLUS stelt nogmaals aan de kaak dat bij een ontslagronde bij reorganisatie het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast, maar later bij aanname níet.  Wij vinden dat ook bij aannemen van mensen, als onderdeel van reorganisatie, of na faillissement en doorstart van een onderneming het afspiegelingsbeginsel moet gelden. We zien immers dat vooral ouderen geen kans maken bij een doorstart. Denk aan Vroom en Dreesmann.

Is de minister met mij ééns dat een nieuw kabinet het afspiegelingsbeginsel zoals wij voorstellen zou moeten omarmen?”

© 28 september 2017