De twee 50PLUS-stemmen in de Eerste Kamer gaan dinsdag 3 oktober de doorslag geven bij de stemming over een wetsontwerp dat onder meer op Nederlanders in het buitenland betrekking heeft. Afgezien van de 50PLUS-fractie zijn er nu 36 voorstemmers en 37 tegenstemmers in de Senaat. Vanuit het buitenland is in het weekeinde een actie gestart waarin 50PLUS opgeroepen wordt de geconstateerde verslechtering onmogelijk te maken door tegen het wetsontwerp te stemmen.

Een van de drie door het kabinet voorgestelde wijzigingen raakt vooral Nederlanders en hun niet-Nederlandse partners in het buitenland. Volgens 50PLUS-fractievoorzitter Jan Nagel in de Senaat is vooral dit punt tot nu toe onderbelicht gebleven maar zal dit komende dinsdag zeker een grote rol gaan spelen. Een ander onderdeel van het wetsontwerp betreft de door het kabinet gewenste verlenging van de naturalisatietermijn van 5 naar 7 jaar. 

Met betrekking tot de wijziging die vooral Nederlanders en hun niet-Nederlandse partners in het buitenland raakt, merkt Jan Nagel op dat het gaat om de één miljoen Nederlanders, onder wie vele 50-plussers, die werken en wonen in het buitenland en van wie velen een niet-Nederlandse partner hebben die Nederlander willen worden.

Nagel zegt hierover: “Van vele kanten wordt gevreesd dat de nieuwe wet grote gevolgen heeft voor het gezinsleven en de loopbaan als Nederlanders hun werkende leven moeten onderbreken om drie jaar in Nederland te gaan wonen zodat hun partner het naturalisatieproces kan starten.”

Tegen deze wetswijziging heeft een groot aantal partijen bezwaar gemaakt en ook 50PLUS heeft dit voluit onderstreept. De 50PLUS-stemmen in de Senaat zullen nu de doorslag geven of deze wetswijziging doorgaat. Fractievoorzitter Jan Nagel ontkent dat hij na een gesprek met staatssecretaris Dijkhoff zou neigen om voor te stemmen.

Nagel: “Het klopt dat de staatssecretaris contact met mij zocht, met name over enkele door mij gestelde vragen. De standpuntbepaling heeft echter komende dinsdag plaats in overleg met mijn fractiegenoot Martine Baay. Tot die tijd is er geen fractiestandpunt.”

Vanuit het buitenland is in het weekeinde een actie gestart waarin 50PLUS opgeroepen wordt de geconstateerde verslechtering onmogelijk te maken door tegen wetsontwerp te stemmen. De Nederlanders in het buitenland wordt gevraagd een brief te sturen naar fractievoorzitter Jan Nagel. Er is een concepttekst maar iedere briefschrijver moet zijn eigen gegevens invullen en velen berichten over hun eigen situatie.

Het aantal brieven is ongekend en uniek hoog. Binnen 24 uur waren er ruim 600. Uit alle delen van de wereld van Finland tot Australië, van Kenia tot Mexico en de VS. De brief is uitsluitend aan de 50PLUS-fractie gericht.

Jan Nagel heeft een manier weten te vinden om alle briefschrijvers te bedanken en gaat met fractiegenoot Martine Baay verder overleggen over het wetsontwerp. Komende dinsdag  omstreeks 13.45 uur stemt de Eerste Kamer hierover.

Het wetsontwerp is al door de Tweede Kamer goedgekeurd. De Eerste Kamer kan geen wijzigingen in het wetsontwerp aanbrengen; zij kan alleen het wetsontwerp in zijn geheel aanvaarden of verwerpen.

Lees HIER een selectie van de brieven die 50PLUS ontving. In het kader van privacy zijn bepaalde persoonlijke gegevens uit de brieven weggelaten.

Lees ook: 50PLUS-fractie in Senaat geeft doorslag bij wetswijziging.

© 30 september 2017