Voor het eerst heeft in Nederland tijdens een formele setting van een Statenvergadering een debat plaats gehad tussen de Provinciale Staten en een delegatie van leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Tot de delegatie behoorde Martine Baay, Eerste Kamerlid voor 50PLUS. Het debat deed zich voor in de provincie Limburg.

Het debat op 29 september was er een tussen kiezers en gekozenen. Iimmers, leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Gesproken werd over het thema ‘“grenseffectentoets’. Namens 50PLUS nam Senator Martine Baay deel aan het debat. De Eerste Kamerleden waren uitgenodigd bij het Gouvernement van Limburg.

Na afloop toonde de gouverneur van Limburg, drs.Theo Bovens (rechts op de foto), Martine Baay een kopie van het Verdrag van Maastricht (1992). Het originele Verdrag bevindt zich in Rome. Links op de foto Hein Meijer (50PLUS-fractie in de Limburgse Staten en bestuurslid 50PLUS Limburg) en Henk van der Linden (Statenlid voor 50PLUS Limburg).

© 30 september 2017