Jean Claude Juncker - Foto: EU2017EE Estonian Presidency

Komen er Europese belastingen? En wat gebeurt er dan met de afdracht per lidstaat? De discussie in Europa over de financiën gaat in de ogen van 50PLUS te veel over ‘meer’ en te weinig over hoe het ‘anders’ kan en moet. “Als dat zo blijft, dan dansen wij niet mee”, zei Kamerlid Martin van Rooijen.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker (foto) en de Franse president Emmanuel Macron sturen in hun toekomstvisie op de Europese Unie aan op Europese belastingen. Waarom maakten de twee hoge heren niet meteen duidelijk of dat ook het einde betekent van de contributie - de afdracht - per lidstaat? “Een gemiste kans”, zei Martin van Rooijen in een debat over de Eurogroep met de bewindslieden Dijsselbloem en Wiebes. “Of gaan nieuwe belastingen enkel de bestaande inkomsten aanvullen? De discussie gaat volgens 50PLUS veel te exclusief over méér… en veel te weinig over ánders. Als dat zo blijft, dan dansen wij niet mee.”

►’Belastingopbrengsten van onze bedrijven naar Brussel; daar werken wij niet aan mee’

Tech-reuzen moeten als het aan Frankrijk ligt een speciale Europese GAFA-belasting (genoemd naar Google, Apple, Facebook en Amazon) gaan betalen. Natuurlijk wil ook 50PLUS dat deze bedrijven hun fair share aan belastingen afdragen. “Maar wij willen niet meewerken aan een proces dat er uiteindelijk toe leidt dat de belastingopbrengsten van onze bedrijven naar Brussel verdwijnen”, zei Martin van Rooijen. “Dat is niet in het Nederlandse belang!”

► ‘Dan gaat bij ons het stopbord omhoog!’

Het Kamerlid van 50PLUS wees ook op het gevaar dat een GAFA-belasting door de Verenigde Staten wordt beschouwd als een oorlogsverklaring aan de Amerikaanse digitale reuzen, met zware represailles tot gevolg. 50PLUS vindt dat een eventuele belasting aan de tech-bedrijven via de OESO moet lopen. “Dat is de meest effectieve route om een internationaal fiscaal vraagstuk zoals dit aan te pakken”, zei Martin van Rooijen. “Maar men lijkt nu al te kiezen voor een Europese ‘alleingang’, een korte termijnoplossing met alle risico’s van dien. En dan gaat bij ons het stopbord omhoog!”

 

► Inbreng van Martin van Rooijen bij het debat over Ecofin en de Eurogroep met minister Dijsselbloem van Financiën en staatssecretaris Wiebes van Financiën:

“Mediaberichten vanochtend over een totale omslag in het Europese BTW-stelsel een einde te maken aan de BTW-carrouselfraude die 50 miljard euro per jaar zou belopen. Het voorstel komt erop neer dat bij export de verzender het tarief van het bestemmingsland in rekening moet brengen vanaf 2022. De EC-commissaris Moscivici komt vandaag met een voorstel dat volgende week in de Ecofinraad zal worden besproken. Kan de minister, ondanks zijn demissionaire status, een nadere toelichting geven?
 
Kort geleden konden we in de kwaliteitsmedia lezen dat er in Frankrijk plannen bestaan voor een speciale GAFA-belasting voor Amerikaanse tech-reuzen en inmiddels lezen we dat de 4 grootste eurozone-economieën gezamenlijk een brief hebben opgesteld waarin ze de Europese Commissie vragen om de opzet van een mogelijke ‘equalisation taks’ voor bedrijven die actief zijn in de digitale economie te verkennen. Deze brief is inmiddels nog door 6 andere landen getekend. Het lijkt een overmacht. Hoe liggen de kaarten? Betekent dit dat wij nog slechts kunnen kiezen uit: Een beetje voorstander of groot voorstander? Hoe staat het in dit verband bijvoorbeeld met het fiscale vetorecht in de EU?
  
50PLUS wil natuurlijk ook dat de Googles, Amazons, Microsofts en Facebooks van deze wereld hun fair share aan belastingen afdragen. Daar denken wij graag over mee. De digitale ontwikkelingen vragen er ook om. Maar wij willen niet meewerken aan het starten van een proces wat er uiteindelijk toe leidt dat de belastingopbrengsten van onze bedrijven naar Brussel verdwijnen. Dat is niet in het Nederlandse belang. Vorige week in het gesprek met Alain Lamassoure noemde hij het Franse voorstel voor een digitale omzetbelasting bizar. Ten eerste omdat het voorstel zich niet moet beperken tot alleen digitale bedrijven maar toegepast zou moeten worden op alles wat nu buiten de heffing van Vpb valt. En ten tweede, omdat een oplossing bij voorkeur in OESO-verband moet worden bereikt waarbij ook de Verenigde Staten worden betrokken. Hij wijst op het gevaar dat de VS dit initiatief zullen beschouwen als een oorlogsverklaring aan de Amerikaanse digitale reuzen, met zware represailles tot gevolg. Hoe kijkt de Minister hier tegenaan?
Kan een Europese alleingang, waarbij we kennelijk ook de OESO overslaan, leiden tot een handelsoorlog met de VS?
  
Ik lees in het verslag dat veel lidstaten nog vragen hadden over de vormgeving van de beoogde nieuwe belasting. Wij ook. Maar het vraagstuk is al veel groter dan techniek. En dat is de schuld van de Franse president. Ik citeer heel kort uit de Engelse vertaling van de speech van Macron: “European taxes in the digital or environmental fields could thus form a genuine European resource to fund common expenditure. And beyond that, we must discuss partly allocating at least one tax to this budget, such as corporation tax once it has been harmonized”. Een digitale of GAFA-heffing, in wat voor vorm dan ook, als startpunt van een volledig geharmoniseerde Europese vennootschapsbelasting, waarvan de opbrengst naar de EU vloeit, naast een batterij aan milieuheffingen? Het lijkt alsof de puzzelstukjes van de Franse president op hun plek vallen. Dan gaat bij ons het stopbord omhoog! De minister kan dat voorbarig noemen omdat er nog geen besluiten zijn en omdat zelfs de “hoe” vraag nog niet is beantwoord. Maar het loopt als een eend en het kwaakt als een eend. Enfin, u begrijpt wat ik bedoel. De OESO is wat mijn fractie betreft de meest effectieve route om een internationaal fiscaal vraagstuk zoals dit aan te pakken. Maar men lijkt nu al te kiezen voor een Europese alleingang, een korte termijnoplossing met alle risico’s van dien. Waarom is dat? Kan de minister daar over uitweiden?
 
50PLUS vindt het tot slot een gemiste kans dat Juncker en Macron niet duidelijk hebben gemaakt dat Europese belastingen ook het einde inluiden van de afdracht per lidstaat. Of zouden nieuwe belastingen enkel de bestaande inkomsten moeten aanvullen? Dat is geen detailvraag, voorzitter. Ik ben desondanks benieuwd of de minister het antwoord weet?  
 
De discussie gaat volgens 50PLUS veel te exclusief over méér… en veel te weinig over anders. Als dat zo blijft dan dansen wij niet mee.”

© 4 oktober 2017