Regeerakkoord website

“Ik ben woest”, zei een strijdbare Henk Krol na het lezen van het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. “Dit is een anti-ouderenkabinet! Veel maatregelen gaan gelukkig pas in 2019 in. Dat geeft tijd om het komende kabinet naar huis te sturen!”

Na het onzalige nieuws van gisteren dat er een belasting komt voor huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost, komt 50PLUS na het bekend worden van het gehele regeerakkoord tot de conclusie dat de nieuwe coalitie een anti-ouderenkabinet is.

“Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat gepensioneerden aan het einde van deze kabinetsperiode inmiddels bijna 40 procent in koopkracht zullen achterlopen op werkenden”, stelde Henk Krol vast (zie tabel onderaan). “VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kiezen ervoor om het verschil tussen werkenden en gepensioneerden nóg groter te maken. Anti-ouderen en onwaardig voor dit land!”

► ‘Het kabinet zal 50PLUS op zijn pad vinden!’

50PLUS constateert dat het kabinet voornemens is om ons fantastische pensioenstelsel, compleet onnodig, overhoop te halen. “Het kabinet zal 50PLUS op zijn pad vinden. Wij zullen alles uit de kast halen om de opgebouwde rechten van jong en oud te waarborgen. We gaan iedereen die het met ons eens is mobiliseren om met ons ten strijde te trekken!”, aldus de fractievoorzitter van 50PLUS.

“We lezen in het regeerakkoord dat het eigen risico € 385,- per jaar blijft, ook in de komende jaren. Onaanvaardbaar, het moet naar beneden!”, stelt Krol. “Veel maatregelen gaan pas in 2019 in. Dat geeft tijd om het komende kabinet naar huis te sturen! 50PLUS is er klaar voor. Hopelijk kunnen we als oppositie en maatschappelijk middenveld samen ten strijde trekken!”

Tabel Toename Koopkrachtkloof def

© 10 oktober 2017